Actie aanpassen bedrag berekende invorderingsrente

Wanneer u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen. Hoeveel invorderingsrente u moet betalen hangt af van de hoogte van het te laat betaalde bedrag en het moment waarop wij het bedrag ontvangen. Stellen wij een aanslag opnieuw vast en krijgt u een vermindering? En hebt u vóór de vermindering al invorderingsrente betaald over de te laat betaalde aanslag? Dan moeten we het bedrag aanpassen dat we aan invorderingsrente hebben berekend voor deze aanslag. Dit geldt ook voor toeslag(en) die u te laat hebt terugbetaald.

Door een fout in ons geautomatiseerde systeem is dit niet altijd gebeurd.

Hebben wij het bedrag dat u aan invorderingsrente hebt betaald na een vermindering ten onrechte niet aangepast? Dan doen wij dat nu alsnog. We doen ons best deze actie in het tweede kwartaal van 2024 af te ronden. Als de planning wijzigt, kunt u dat hier lezen.

In welke gevallen berekenen wij het bedrag van de invorderingsrente opnieuw?

Wij berekenen het bedrag van de invorderingsrente opnieuw als het volgende is gebeurd:

  • U hebt ná 1 januari 2012 bericht van ons gekregen dat u invorderingsrente moest betalen, omdat u 1 of meer belastingaanslagen niet op tijd had betaald. Of 1 of meer toeslagen niet op tijd had terugbetaald.
  • Het gaat om aanslagen of terug te betalen toeslagen over 2012 of later (bijvoorbeeld 2015). U hebt (een deel van) deze aanslag(en) of terug te betalen toeslag(en) én de invorderingsrente al betaald.
  • U kreeg nadat u had betaald een vermindering van de aanslag(en) of terug te betalen toeslag(en), omdat u bijvoorbeeld bezwaar had gemaakt of in beroep was gegaan.
  • Wij hebben na de vermindering(en) het bedrag van de invorderingsrente niet aangepast.

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe berekening van het bedrag van de invorderingsrente?

Er zijn 2 situaties mogelijk. Het bedrag dat u te veel hebt betaald, kunnen wij verrekenen of uitbetalen.

Hebt u nog een openstaande belastingschuld of toeslagschuld? Dan verrekenen wij het bedrag aan invorderingsrente dat u te veel hebt betaald met die schuld.

Hebt u géén openstaande belastingschuld of toeslagschuld? Dan betalen wij het bedrag aan invorderingsrente dat u te veel hebt betaald aan u uit.

Het kan gaan om nieuwe berekeningen voor verschillende belastingaanslagen of terug te betalen toeslagen. En over verschillende jaren.

Voorbeeld

U hebt een belastingaanslag ontvangen met een te betalen bedrag van € 5.000. U gaat in bezwaar tegen deze aanslag, omdat u vindt dat u maar € 3.000 zou moeten betalen. Dit bedrag betaalt u, maar pas ná de uiterste betaaldatum.

Omdat u te laat betaalt, brengen wij invorderingsrente in rekening.

Van uw betaling van € 3.000 boeken wij daarom € 2.500 af op de te betalen belasting en € 500 op de te betalen invorderingsrente.

Wij behandelen uw bezwaar. De uitkomst daarvan is dat u € 1.000 moet betalen in plaats van € 5.000.

Door deze vermindering hebt u (€ 2.500 - € 1.000 =) € 1.500 te veel belasting betaald. Dit bedrag krijgt u terug of verrekenen wij met een andere openstaande belastingaanslag.

Door de vermindering hebben wij, achteraf gezien, te veel invorderingsrente in rekening gebracht. Dit is niet automatisch aangepast. Het bedrag aan invorderingsrente berekenen wij daarom opnieuw.

De te veel in rekening gebrachte invorderingsrente krijgt u terug of verrekenen wij met een andere openstaande belastingaanslag.

Doelmatigheidsgrens

Wij hanteren bij het herstel van het bedrag van de invorderingsrente een zogenoemde doelmatigheidsgrens. Is het bedrag dat u te veel hebt betaald aan invorderingsrente van alle aanslagen en/of terug te betalen toeslagen bij elkaar opgeteld minder dan € 17? Dan verrekenen wij dit bedrag niet en betalen wij het ook niet uit.

Wettelijke rente

Hebben wij het bedrag dat u moest betalen aan invorderingsrente eerder ten onrechte niet aangepast na een vermindering? Dan hebt u recht op een extra vergoeding. U krijgt wettelijke rente over het bedrag dat u te veel hebt betaald. Dit doen wij over de periode vanaf 6 weken na de datum van de vermindering van de aanslag of terug te betalen toeslag tot de datum waarop wij de te veel betaalde invorderingsrente hebben verrekend of op uw rekening hebben gestort.

Hoe informeren wij u over het herstel van het bedrag van de invorderingsrente?

Hebben we bij u te veel invorderingsrente berekend? Dan hebt u een brief van ons gekregen met een nieuwe berekening van het bedrag van de invorderingsrente. Wij hebben deze brieven gestuurd vanaf 1 mei 2023.

U krijgt in principe maar 1 brief over dit onderwerp. Ook als het bij u gaat om nieuwe berekeningen voor verschillende belastingaanslagen of terug te betalen toeslagen. En over verschillende jaren.

Hebt u na het lezen van de brief nog vragen? Bijvoorbeeld over de manier waarop wij het bedrag van de invorderingsrente hebben berekend? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 235 83 59.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen, tenzij wij u daar om vragen. Binnen 6 weken na de datum van de brief over het herstel van het bedrag van de invorderingsrente verrekenen wij het te veel betaalde bedrag of betalen wij het bedrag aan u uit.

Bij aanslagen en toeslagen over tijdvakken uit 2012 tot en met 2014 mogelijk latere uitbetaling of verrekening

Bij een aantal aanslagen of terug te betalen toeslagen over tijdvakken uit de jaren 2012 tot en met 2014 is het meer werk om de invorderingsrente opnieuw te berekenen en te herstellen. Wij hebben daarom meer tijd nodig om de invorderingsrente voor die aanslagen of terug te betalen toeslagen uit te betalen of te verrekenen. Wij doen dit later dan 6 weken, maar uiterlijk binnen 12 weken na de datum van de brief over het herstel van het bedrag van de invorderingsrente.

Zorg dat wij uw rekeningnummer hebben

Wanneer wij u terugbetalen, doen wij dat op het rekeningnummer dat bij ons bekend is voor de belasting of toeslag waar het om gaat. U kunt dit nakijken op Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen. Hoe u een rekeningnummer wijzigt, leest u op Rekeningnummer doorgeven of wijzigen - zo doet u dat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.