In termijnen betalen bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting en voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

U mag een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en voorlopige aanslag vennootschapsbelasting die u krijgt in het jaar waarover de belasting gaat, in termijnen betalen. U moet deze voorlopige aanslagen dan in gelijke maandelijkse termijnen betalen. Het totale bedrag moet uiterlijk op 31 december op onze rekening staan.

Het aantal termijnen waarin u de belastingaanslag betaalt, hangt af van de datum die op de aanslag staat. Als er na die datum minder dan 2 hele maanden overblijven, geldt een betalingstermijn van 6 weken.

Voorbeeld

U krijgt een voorlopige aanslag 2024 met de datum 15 februari 2024. Na de dagtekening zijn er nog 10 hele maanden in het jaar over. U moet de voorlopige aanslag betalen in 10 gelijke maandelijkse termijnen.

Zelf een voorlopige aanslag aanvragen

Het kan gebeuren dat u vlak na elkaar een definitieve aanslag over het voorgaande jaar én een voorlopige aanslag over het lopende jaar moet betalen. Wilt u dat niet? Vraag dan een voorlopige aanslag aan zodra u weet dat u belasting over het lopende jaar moet gaan betalen. U betaalt deze voorlopige aanslag in termijnen. Later verrekenen wij alle voorlopige aanslagen voor dat jaar met uw definitieve aanslag. Uiteindelijk is uw definitieve aanslag minder hoog. Misschien krijgt u zelfs geld terug.

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen? Lees verder op de pagina: Voorlopige aanslag inkomstenbelasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.