Mijn verzoek tot een betalingsregeling is afgewezen  - en nu?

U kunt in beroep gaan tegen de afwijzing

Doe dat schriftelijk binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Richt uw beroepschrift aan de directeur van de Belastingdienst en stuur het naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing.

Zodra wij uw beroepschrift hebben ontvangen, stellen we de invordering uit totdat wij een beslissing genomen hebben over uw beroepschrift. Deze beslissing krijgt u binnen 6 weken na ontvangst van uw beroepschrift.

U kunt ook opnieuw een verzoek indienen voor een betalingsregeling

Maar dat heeft alleen zin als er sprake is van een nieuw feit.

Een nieuw feit kan zijn:

  • een verandering van uw inkomen
  • een wijziging van uw woonsituatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.