Mijn verzoek om een betalingsregeling is afgewezen - en nu?

U kunt in beroep gaan tegen de afwijzing

U stuurt dan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing een brief. Begin deze brief met 'Aan de directeur van de Belastingdienst' en stuur hem naar:

Directeur Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing.

Zodra wij uw beroepschrift hebben ontvangen, stellen we de invordering uit totdat wij een beslissing genomen hebben over uw beroepschrift. Deze beslissing krijgt u binnen 6 weken na ontvangst van uw beroepschrift.

U kunt ook opnieuw een verzoek indienen voor een betalingsregeling

Maar dat heeft alleen zin als er sprake is van een nieuw feit.

Een nieuw feit kan zijn:

  • een verandering van uw inkomen
  • een wijziging van uw woonsituatie

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.