Mag ik wachten met betalen als ik bezwaar maak?

Ja, dat mag. Want u krijgt uitstel van betaling totdat wij uw bezwaar hebben behandeld. Maar u betaalt dan wel 4% rente over het bedrag dat u uiteindelijk nog moet betalen.

Die rente betaalt u vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag, tot de dag waarop het geld bij ons op de rekening staat.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, nemen wij maatregelen. Zo verlagen wij de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 van 4% naar 0,01%.

Vanaf 1 juli 2022 verhogen we de invorderingsrente dan weer stapsgewijs: 1% vanaf 1 juli 2022, 2% vanaf 1 januari 2023, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

Maakt u bezwaar tegen een deel van de aanslag?

Dan moet u het deel waartegen u geen bezwaar maakt gewoon op tijd betalen. Over het deel waartegen u bezwaar maakt en niet betaalt, moet u rente betalen als wij uw bezwaar afwijzen.

Wilt u voorkomen dat u rente moet betalen?

Maak dan géén gebruik van het uitstel en betaal het hele bedrag op tijd. Als u gelijk krijgt, storten wij het geld terug dat u teveel betaalde. We betalen daarover geen rente aan u.

In bijzondere situaties bespreken wij het uitstel met u

Wij maken dan andere afspraken met u over het uitstel, maar meestal is dat niet nodig.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.