Hoe maak ik bezwaar tegen een naheffingsaanslag, beschikking of betaling van btw (omzetbelasting)?

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de naheffingsaanslag of beschikking staat. Deze datum kan in de toekomst liggen. Hierover leest u meer bij Waarom ligt de datum van mijn brief in de toekomst?

Wilt u ook uitstel van betaling? Vraag hier dan om in uw bezwaarschrift.

Let op!

U kunt geen bezwaar maken tegen de vaststelling van de belastingplicht, dus of u wel of geen btw-ondernemer bent. Bent u het niet eens bent met deze vaststelling? Dan kunt u wel bezwaar maken tegen de op aangifte betaalde btw. Op uw btw-aangifte staat hoe u dit doet. Als u geld terugkrijgt, kunt u bezwaar maken tegen de teruggavebeschikking die u krijgt nadat u een (per saldo) negatieve btw-aangifte hebt ingediend.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt op verschillende manieren bezwaar maken. Kies hieronder waartegen u bezwaar wilt maken:

 • Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag voor de btw

  Online bezwaar maken

  U kunt bezwaar maken via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U vindt het online formulier onder het kopje Omzetbelasting, Bezwaar.

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  Bezwaar maken met een formulier

  U kunt bezwaar maken via het formulier 'Bezwaar zakelijk'. U kunt het formulier downloaden, invullen en opsturen naar het belastingkantoor dat staat op de naheffingsaanslag.

  Bezwaar maken met een brief

  U kunt bezwaar maken door een brief te sturen naar het belastingkantoor dat staat op de naheffingsaanslag. Vermeld in uw brief in elk geval:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam en adres
  • uw omzetbelastingnummer
  • de naheffingsaanslag waartegen u bezwaar maakt
  • het aanslagnummer
  • de reden van uw bezwaar
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
   Dit is niet verplicht, wel handig: wij kunnen u dan gemakkelijker vragen stellen en uitleg geven.
  • uw naam en handtekening

  Voeg bij uw brief:

  • een kopie van documenten die uw bezwaar ondersteunen als u die hebt
   Stuur nooit originelen.
  • een kopie van de naheffingsaanslag
   Dit is niet verplicht, wel handig: zo hebben we alles meteen overzichtelijk bij de hand.
 • Bezwaar maken tegen een beschikking voor de btw (bijvoorbeeld een boete)

  Hebt u een beschikking ontvangen voor de btw en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u zowel online als met een brief bezwaar maken. Voorbeelden van een beschikking voor de btw zijn: een beschikking fiscale eenheid of een boetebeschikking bij het niet nakomen van verplichtingen voor diensten en leveringen naar andere EU-landen (intracommunautaire prestaties). Wilt u bezwaar maken tegen de beschikking waarin uw verzoek om het kasstelsel te mogen toepassen is afgewezen? Dan kan dit alleen met een brief.

  Online bezwaar maken

  U kunt bezwaar maken via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Onder het kopje Omzetbelasting, Bezwaar vindt u het online formulier.

  Mijn Belastingdienst Zakelijk

  Bezwaar maken met een brief

  U kunt ook bezwaar maken door een brief te sturen naar het belastingkantoor dat op de beschikking staat. Vermeld in uw brief in elk geval:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam en adres
  • uw omzetbelastingnummer
  • de beschikking waartegen u bezwaar maakt
  • het kenmerk van de beschikking
  • de reden van uw bezwaar
  • uw telefoonnummer en e-mailadres
   Dit is niet verplicht, wel handig: wij kunnen u dan gemakkelijker vragen stellen en uitleg geven.
  • uw naam en handtekening

  Voeg bij uw brief:

  • een kopie van de beschikking
   Dit is niet verplicht, wel handig: zo hebben we alles meteen overzichtelijk bij de hand.
  • kopie├źn van documenten die uw bezwaar ondersteunen, als u die hebt
   Stuur nooit originelen.

Wanneer ontvangt u uitspraak op uw bezwaar?

Dat ligt eraan of wij uw bezwaarschrift tijdig hebben ontvangen. Als wij uw bezwaarschrift tijdig hebben ontvangen, beslissen wij, normaal gesproken, binnen 12 weken na de datum van de naheffingsaanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt.

Hebben wij uw bezwaarschrift niet tijdig ontvangen? Dan beslissen wij, in de regel, binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift is tijdig ontvangen als het binnen 6 weken na de datum van de betaling, de naheffingsaanslag of beschikking bij ons binnen is. Of als u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van de betaling, naheffingsaanslag of beschikking naar ons hebt gestuurd. En het niet later dan 1 week na de bezwaartermijn door ons is ontvangen.

Het kan zijn dat wij nog contact met u opnemen voor meer informatie of een toelichting. Als wij uw bezwaar niet binnen de genoemde termijn kunnen behandelen, dan ontvangt u daarover tijdig bericht.

Soms duurt de beslissing langer

We mogen de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben. Dat noemen we ook wel 'verdagen'. We mogen dan maximaal 6 weken langer doen over het nemen van een beslissing. Dit betekent bij een tijdig ingediend bezwaarschrift, dat wij een beslissing nemen op uw bezwaar binnen 18 weken na de datum van de betaling, de naheffingsaanslag, of de beschikking waartegen u bezwaar maakt.

Bij een niet tijdig ingediend bezwaarschrift betekent dit dat wij een beslistermijn hebben van 12 weken na de ontvangst van uw bezwaarschrift.

Als wij die extra tijd nodig hebben, krijgt u daar bericht van.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.