Ik ben het niet eens met een aanslag schenkbelasting — wat kan ik doen?

Als u het niet eens bent met uw voorlopige of definitieve aanslag schenkbelasting, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de aanslag bezwaar maken. Hoe en waar u dat moet doen, staat op de aanslag die u van ons hebt gekregen.

Bent u het niet eens met een aanslag? Stuur ons dan een brief waarin u bezwaar maakt. U kunt de brief sturen naar:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
Schenkbelasting
Postbus 4670
5601 ER Eindhoven

Wat moet er in de brief staan?

Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • het aanslagnummer
  • de reden waarom u om een wijziging vraagt
  • jaar en datum van de schenking
  • een omschrijving van de schenking
  • burgerservicenummer van de schenker en ontvanger
  • uw voorletters en achternaam
  • uw adres
  • uw postcode en woonplaats
  • datum ondertekening
  • uw handtekening

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.