Massaal bezwaar plus voor niet-bezwaarmakers box 3 – hoe werkt dat?

Voor iedereen die nog niet eerder in aanmerking kwam voor rechtsherstel box 3, kijken we in 1 procedure of er tóch recht is op rechtsherstel. Deze procedure heet massaal bezwaar plus.

Massaal bezwaar plus voor alle niet-bezwaarmakers

Massaal bezwaar plus is een procedure voor iedereen die geen of te laat bezwaar heeft gemaakt en dus geen rechtsherstel box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 heeft gehad. In deze procedure bekijken wij of u alsnog in aanmerking komt voor rechtsherstel. Dat leggen wij voor aan de Hoge Raad.

Als de Hoge Raad oordeelt dat ook niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel box 3, geldt dat voor iedereen:

  • mensen die niet hebben meegedaan aan het massaal bezwaar
  • mensen die niet voor alle jaren meededen aan het massaal bezwaar
  • mensen die te laat bezwaar maakten
  • mensen die een verzoek tot vermindering deden

Het duurt nog enige tijd voordat er meer duidelijk is. Als er een regeling komt, gaat deze gelden voor 2017 tot en met 2020. Er is dus geen risico van verjaring.

Wij sturen alleen bericht als het massaal bezwaar plus wordt toegewezen

Als de HR oordeelt dat u door massaal bezwaar plus in aanmerking komt voor rechtsherstel en dit leidt tot vermindering van uw aanslag, dan sturen wij u een brief. Als de Hoge Raad vindt dat u geen recht hebt op rechtsherstel, dan sturen wij geen brief.

Als u in de tussentijd toch bezwaar maakte of een verzoek indiende, krijgt u een brief

De brief die u ontvangt, is een ontvangstbevestiging. Veel mensen hebben een bezwaar of verzoek ingediend. Hierdoor hebben wij een achterstand in onze administratieve verwerking. Deze achterstand werken wij in de komende maanden weg. U hoeft niks te doen. Hebt u geen bezwaar gemaakt of geen verzoek ingediend? Geen zorgen, dan doet u alsnog mee met massaal bezwaar plus. Het is niet nodig om bezwaar te maken of een verzoek in te dienen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.