Wie mag aangifte bpm doen?

Voordat u aangifte bpm doet, maakt u een afspraak met de RDW om uw motorrijtuig te laten keuren of identificeren. De adressen van de keuringsstations vindt u op de website van de RDW.

Na de goedkeuring kunt u aangifte bpm doen.

Degene die het motorrijtuig inschrijft bij de RDW – dat kan ook een bedrijf zijn – is de belastingplichtige. Deze belastingplichtige is de enige die aangifte bpm mag doen.

De belastingplichtige kan wel iemand anders machtigen aangifte bpm te doen. Doet iemand anders de aangifte bpm zonder machtiging? Dan nemen wij uw aangifte niet in behandeling.

Aangifte bpm voor particulieren

Aangifte bpm voor ondernemers

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.