Ik lever goederen via een platform

Veel ondernemers verkopen hun goederen via digitale platforms, aan particulieren in EU-landen. Denk aan websites waarop producten van verschillende leveranciers worden verkocht. Lees hier hoe het zit met de btw.

Bent u ondernemer in Nederland? En verkoopt u goederen via een digitaal platform? Dan is soms sprake van zogenoemde platformfictie.

Waarom noemen we dit platformfictie? Bij platformfictie nemen we aan dat de leverancier aan het platform levert, en het platform aan de klant. Maar in de praktijk gaan de goederen waarschijnlijk rechtstreeks van de leverancier naar de particulier. Vandaar ‘fictie’.

In deze situatie moeten de platforms btw betalen over de leveringen van goederen van de leveranciers die via hun platform handelen.

Voor welke platforms geldt de platformfictie?

De platformfictie geldt alleen voor platforms met algemene voorwaarden die een faciliterende functie hebben:

 • het platform brengt klanten en leveranciers met elkaar in contact
 • het platform is betrokken bij de betaling van de klanten en bij de bestelling en aflevering van de goederen

Wanneer geldt platformfictie?

De platformfictie geldt in 2 situaties. Kijk bij uw situatie wat dit betekent voor uw platform.

 • Goederen van buiten de EU

  De goederen worden van buiten de EU ingevoerd en binnen de EU geleverd aan klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen. De zending heeft een waarde van maximaal € 150.

  De levering van de leverancier aan het platform is belast in het niet-EU-land van waaruit de goederen verzonden worden. Er is geen btw in de EU verschuldigd.

  De levering van het platform aan de particulier is een zogenoemde afstandsverkoop van buiten de EU. Dit betekent dat het platform de btw moet berekenen en aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de Invoerregeling.
 • Goederen binnen de EU

  De goederen worden vanuit een opslagplaats in de EU verkocht door een ondernemer die zelf buiten de EU is gevestigd aan een particulier. De waarde van de goederen maakt in dit geval niet uit.

  De levering van de leverancier aan het platform is belast in het EU-land van waaruit de goederen verzonden worden. De leverancier belast deze levering tegen het 0% btw-tarief.

  Voor de levering van het platform aan de particulier moet het platform de btw berekenen en die aangeven in het EU-land waar de goederen heen gaan. Dat is ook zo als de goederen niet de grens overgaan. Zoals bijvoorbeeld in het geval van een particulier die goederen koopt, en woont in het land waar de opslagplaats van de goederen is. Voor de aangifte kan het platform gebruik maken van de Unieregeling, als aan de voorwaarden wordt voldaan.

Wanneer geldt de 'platformfictie' niet?

Er is geen sprake van platformfictie in bijvoorbeeld deze gevallen:

 • bij het aanbieden of adverteren van goederen
 • bij het doorgeleiden of overdragen van afnemers naar andere elektronische interfaces waar goederen worden aangeboden voor verkoop, zonder verdere tussenkomst bij de levering

Facturering

Gebruikt het platform de Unie- of Invoerregeling? Dan gelden de Nederlandse regels voor facturering en niet de regels van het land waar geleverd wordt. Dit betekent dat het platform voor de btw geen factuur hoeft uit te reiken.

Gebruikt het platform de Unie- of Invoerregeling niet? Dan gelden de regels voor facturering van het land waar de btw betaald moet worden.


Terug naar Alles over btw en zakendoen in het buitenland

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.