Zonnepanelen en de btw – voorbeeldaangiften

Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens u nodig hebt voor de btw-aangifte voor uw zonnepanelen. En in welke rubrieken u de bedragen moet invullen. Onderaan de pagina vindt u voorbeeldaangiften voor de 2 meest voorkomende situaties.

Onder ‘Btw afdragen’ en ‘Btw terugvragen’ leest u welke bedragen u moet invullen in de aangifte. Moet u zelf de btw berekenen? Wij leggen uit hoe u dit doet in het rekenvoorbeeld onder ‘Btw afdragen’. In de voorbeeldaangiften leggen wij uit hoe u het forfait toepast in uw btw-aangifte.

 • Btw afdragen (rubriek 1a en rubriek 1d)

  Met uw zonnepanelen wekt u stroom op. Die stroom gebruikt u voor een deel meteen zelf. Wat u niet gebruikt, levert u terug aan uw energiebedrijf. Over de vergoeding die u hiervoor krijgt, moet u btw aan ons afdragen.

  Forfait toepassen of zelf de btw berekenen?

  Zijn de zonnepanelen geïnstalleerd op of bij uw woning? En is het opwekvermogen niet meer dan 15.000 Wattpiek? Dan mag u het forfait toepassen. Het forfait is een vastgesteld bedrag. Btw-aangifte doen met het forfait is de eenvoudigste manier, want er is dan al berekend hoeveel btw u moet betalen. U mag dit bedrag niet verlagen als u de zonnepanelen pas later in het jaar gaat gebruiken.

  In de voorbeeldaangiften onderaan deze pagina vindt u de forfaitbedragen en ziet u hoe u uw aangifte moet invullen. Het is niet verplicht om het forfait te gebruiken.

  Zijn de panelen niet geïnstalleerd op of bij uw woning, maar bijvoorbeeld op uw bedrijfspand? Of hebben de zonnepanelen een opwekvermogen van meer dan 15.000 Wattpiek? Dan mag u het forfait niet gebruiken en moet u zelf berekenen hoeveel btw u moet betalen.

  Ik gebruik het forfait

  Geef het forfaitbedrag aan in rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief) van uw btw-aangifte.

  In deze rubriek vindt u twee kolommen:

  • Links, in de kolom ‘omzet’, vult u € 0 in.
  • Rechts, in de kolom ‘omzetbelasting’, vult u het forfaitbedrag in.

  Bent u zzp'er of hebt u een eenmanszaak? En doet u al btw-aangifte voor uw zakelijke activiteiten? Tel in rubriek 1a in de kolom ‘omzetbelasting’ het forfaitbedrag op bij het bedrag dat u daar voor uw gewone bedrijfsactiviteiten hebt berekend. In de kolom ‘omzet’ hoeft u niets bij te tellen.

  Ik bereken zelf de btw die ik af moet dragen

  Bij de berekening van de af te dragen btw gaat het om:

  • de vergoeding die u krijgt van uw energiebedrijf (die vult u in bij rubriek 1a)
  • de waarde van de stroom die u privé gebruikt (die vult u in bij rubriek 1d)

  Hoe bereken ik de bedragen die ik moet invullen in rubriek 1a?

  Allereerst moet u weten hoe hoog uw omzet is. Daarmee bedoelen we de vergoeding die u van uw energiebedrijf krijgt. Die vergoeding bestaat uit 2 bedragen: het hoge tarief voor de gesaldeerde kWh, en het lage tarief voor de kWh die u extra levert.

  Nadat u uw omzet hebt berekend, kunt u ook de af te dragen btw berekenen. Dat is 21% van uw omzet.

  U hebt de volgende gegevens nodig:

  • het aantal kWh dat u hebt teruggeleverd aan uw energiebedrijf
  • het aantal kWh dat u hebt afgenomen van uw energiebedrijf
  • de hoge vergoeding die u per kWh krijgt van uw energiebedrijf
   Die vergoeding is gelijk aan het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen als u stroom bij hen afneemt. Ga uit van de bedragen inclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ODE), maar exclusief btw.
  • de lage vergoeding die u per kWh van uw energiebedrijf krijgt.

  Rekenvoorbeeld

  In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van de volgende gegevens:

  • Met uw zonnepanelen wekt u in een kalenderjaar 7.500 kWh op.
  • Daarvan gebruikt u 3.000 kWh meteen zelf.
  • De rest (4.500 kWh) levert u aan uw energiebedrijf.
  • U neemt zelf 3.800 kWh bij hen af.
  • Per saldo levert u dus 700 kWh terug (4.500 – 3.800). Dit noemen we saldering.
  • Voor de stroom die u inkoopt betaalt u € 0,50 per kWh.
  • Voor de stroom die u (na saldering) teruglevert krijgt u € 0,15 per kWh.

  U levert 4.500 kWh aan uw energiebedrijf. De eerste 3.800 kWh wordt gesaldeerd, de vergoeding die u daarvoor krijgt is dus gelijk aan het bedrag dat u zelf voor ingekochte stroom betaalt. In dit voorbeeld is dat € 0,50. De waarde van de eerste 3.800 kWh is 3.800 x € 0,50 = € 1.900.

  Voor de overige 700 kWh krijgt u de lagere vergoeding van € 0,15. De waarde hiervan is 700 x € 0,15 = € 105.

  De totale vergoeding die u van uw energiebedrijf krijgt is € 2.005 (€ 1.900 + € 105). Dit is uw jaaromzet (exclusief privégebruik). Over deze omzet moet u € 421,05 aan ons afdragen (21% x € 2.005).

  Hoe vul ik rubriek 1a in?

  In deze rubriek vindt u twee kolommen:

  • Links, in de kolom ‘omzet’, vult u € 2.005 in.
  • Rechts, in de kolom ‘omzetbelasting’, vult u € 421 in.

  Bent u een zzp-er of hebt u een eenmanszaak? En doet u al btw-aangifte voor uw zakelijke activiteiten? Tel het bedrag € 2.005 op bij de 21%-omzet van uw reguliere bedrijfsactiviteiten, en vul het totaal in de linker kolom van rubriek 1a in. Tel € 421,05 op bij de af te dragen 21%-btw van uw reguliere bedrijfsactiviteiten, en vul het totaal in de rechter kolom van rubriek 1a in.

  Moet ik ook btw afdragen over de stroom die ik privé verbruik?

  U moet btw afdragen over uw privéverbruik als 1 van de volgende situaties op u van toepassing is:

  • u hebt zonnepanelen met 0% btw gekocht. Dit kunnen zowel geïntegreerde als niet-geïntegreerde zonnepanelen zijn.
  • u hebt niet-geïntegreerde zonnepanelen met 21% btw gekocht

  Hoe bereken ik het bedrag dat ik moet invullen in rubriek 1d?

  Past u het forfait niet toe? En moet u wél btw afdragen over uw privégebruik? Dan moet u allereerst weten hoeveel van de opgewekte stroom u hebt gebruikt voor uw privéhuishouden.

  Bent u zzp-er of hebt u een eenmanszaak? En gebruikt u een deel van de zelf opgewekte stroom voor uw belaste activiteiten? Dan hoeft u over dat deel geen btw aan ons af te dragen.

  Nadat u uw omzet privégebruik hebt berekend, kunt u ook de btw berekenen die u moet afdragen. Dat is 21% van uw omzet.

  Rekenvoorbeeld privégebruik

  We gaan verder met de gegevens die staan vermeld bij het rekenvoorbeeld hierboven. U gebruikt 3.000 kWh van de opgewekte stroom zelf. En voor stroom die u inkoopt bij uw energiebedrijf betaalt u € 0,50 per kWh. De waarde van de opgewekte stroom die u privé gebruikt, wordt gelijkgesteld aan de prijs die u bij inkoop betaalt aan uw energiebedrijf. In dit voorbeeld is dat dus € 0,50 per kWh. De waarde van uw privégebruik is dan € 1.500 (3.000 x € 0,50). Over deze omzet moet u € 315 btw aan ons afdragen (€ 1.500 x 21%). Dat bedrag vult u bij rubriek 1d van uw aangifte in.

 • Btw terugvragen (rubriek 5b)

  Hebt u niet-geïntegreerde zonnepanelen op een woning?

  De meeste mensen hebben niet-geïntegreerde zonnepanelen. Dat zijn panelen die alleen stroom opwekken en geen andere functie hebben. Tot 1 januari 2023 betaalde u hierover 21% btw. Die btw mag u volledig terugvragen. Vul het btw-bedrag dat op de factuur staat in bij rubriek 5b (voorbelasting) van uw btw-aangifte.

  Hebt u geïntegreerde zonnepanelen op een woning?

  Voorheen betaalde u over geïntegreerde zonnepanelen altijd 21% btw. Sinds 1 januari 2023 wordt er alleen 21% btw gerekend als het gaat om geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning. Geïntegreerde zonnepanelen hebben ook de functie van dakbedekking. Voor deze panelen krijgt u minder terug: u mag dan maar 1/3 deel van het btw-bedrag dat op de factuur staat terugvragen. Is de btw op de aanschaf en installatie van uw geïntegreerde zonnepanelen bijvoorbeeld € 1.500? Dan vult u € 500 in bij rubriek 5b (voorbelasting) van uw btw-aangifte.

  Gaat het om zonnepanelen op een bedrijfspand?

  Dan gebruikt u de opgewekte stroom deels voor uw zakelijke activiteiten en deels voor het terugleveren aan uw energiemaatschappij. Zijn al uw zakelijke activiteiten belast met btw? Dan mag u het volledige btw-bedrag dat u hebt betaald bij de aankoop van de zonnepanelen invullen bij rubriek 5b (voorbelasting) van uw btw-aangifte.

  Btw terugvragen voor vrijgestelde activiteiten

  Gebruikt u de opgewekte stroom (deels) voor btw-vrijgestelde activiteiten? Dan mag u minder btw terugvragen. Neem contact op met de BelastingTelefoon.

  Hebt u andere zonnepanelen?

  Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

Voorbeeldaangiften

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen met 0% btw gekocht of niet-geïntegreerde zonnepanelen met 0% of 21% btw gekocht en doe aangifte met het forfait

  Uw situatie is als volgt:

  U hebt geïntegreerde zonnepanelen met 0% btw gekocht. Of u hebt niet-geïntegreerde zonnepanelen met 0% of 21% btw gekocht. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek.In de tabel hieronder ziet u welk btw-bedrag u in uw btw-aangifte moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: het zogenoemde forfait. Als uw zonnepanelen meer dan 15.000 Wattpiek opwekken, kunt u geen forfait toepassen en moet u de btw zelf berekenen.

  Forfait voor geïntegreerde zonnepanelen met 0% btw of niet-geïntegreerde zonnepanelen met 0% of 21% btw
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 20
  1.001 – 2.000 € 40
  2.001 – 3.000 € 60
  3.001 – 4.000 € 80
  4.001 – 5.000 € 100
  5.001 – 6.000 € 120
  6.001 – 7.000 € 140
  7.001 – 8.000 € 160
  8.001 – 9.000 € 180
  9.001 – 10.000 € 200
  10.001 – 11.000 € 220
  11.001 – 12.000 € 240
  12.001 – 13.000 € 260
  13.001 – 14.000 € 280
  14.001 – 15.000 € 300

  Voor u geldt dan het volgende:

  U moet € 60 btw (omzetbelasting) aangeven: het forfait voor zonnepanelen met een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek.

  Zo vult u Rubriek 1 van uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: € 0
   Omzetbelasting: € 60

  Vul bij 'Omzet' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Rubriek 5 vult u alleen in als u btw betaald hebt bij de aanschaf van uw zonnepanelen. Hebt u toen geen btw betaald? Klik dan bij rubriek 5 ook op ‘Akkoord’. Bij ‘Totaal te betalen’ ziet u een bedrag staan van € 60.

  Zo vult u Rubriek 5 van uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  Als u wel btw betaald hebt bij de aanschaf, vult u dit in bij rubriek 5b. U vult dit alleen in het tijdvak van de aanschaf van uw zonnepanelen in. U hebt in dit voorbeeld € 800 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Dit geeft u aan als 'Voorbelasting'. De btw-teruggaaf is € 800 - € 60 = € 740.

  • Bij Rubriek 5a (Verschuldige omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 60
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 800
  • Totaal omzetbelasting: - € 740

  Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt Rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u alle btw in die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie. U vult dit alleen in het tijdvak van de aanschaf van uw zonnepanelen in. Rond het bedrag af naar hele euro's in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

 • Ik heb geïntegreerde zonnepanelen met 21% btw gekocht en doe aangifte met het forfait

  In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat u geïntegreerde zonnepanelen op of bij uw woning gekocht hebt met 21% btw. U hebt geen bedrijf aan huis. Hebt u geïntegreerde zonnepanelen met 21% btw gekocht voor op of bij uw woning en wel een bedrijf aan huis? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon.

  Uw situatie is als volgt:

  U hebt geïntegreerde zonnepanelen met 21% btw gekocht voor op een nieuwbouwwoning. De zonnepanelen hebben een opwekvermogen van 2.800 Wattpiek.

  In de tabel hieronder ziet u welk btw-bedrag u in uw btw-aangifte moet aangeven. Dit is een vooraf vastgesteld bedrag: het zogenoemde forfait. Als uw zonnepanelen meer dan 15.000 Wattpiek opwekken, kunt u geen forfait toepassen en moet u de btw zelf berekenen.

  Forfait voor geïntegreerde zonnepanelen met 21% btw
  Opwekvermogen in Wattpiek Forfait
  0 – 1.000 € 5
  1.001 – 2.000 € 10
  2.001 – 3.000 € 20
  3.001 – 4.000 € 30
  4.001 – 5.000 € 40
  5.001 – 6.000 € 50
  6.001 – 7.000 € 60
  7.001 – 8.000 € 70
  8.001 – 9.000 € 80
  9.001 – 10.000 € 90
  10.001 – 11.000 € 100
  11.001 – 12.000 € 110
  12.001 – 13.000 € 120
  13.001 – 14.000 € 130
  14.001 – 15.000 € 140

  Voor u geldt dan het volgende:

  U moet € 20 btw (omzetbelasting) aangeven. U hebt € 1.500 btw betaald voor de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen. Omdat het om geïntegreerde zonnepanelen op een nieuwbouwwoning gaat, mag u 1/3 deel van die € 1.500 terugvragen, dat is € 500. Dit geeft u aan als 'Voorbelasting'. De btw-teruggaaf is € 500 - € 20 = € 480.

  Zo vult u Rubriek 1 van uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  • Bij Rubriek 1a (Leveringen/diensten belast met hoog tarief):
   Omzet: € 0
   Omzetbelasting: € 20

  Vul bij 'Omzet' het cijfer '0' in. Als u hier niets invult, krijgt u een foutmelding. Vul bij 'Omzetbelasting' het forfait in dat voor u van toepassing is.

  Bij Rubriek 2, 3 en 4 hoeft u niets in te vullen. U klikt meteen op 'Akkoord'.

  Zo vult u Rubriek 5 van uw btw-aangifte voor uw zonnepanelen in

  U vult rubriek 5 alleen in het tijdvak van de aanschaf van uw zonnepanelen in.

  • Bij Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting):
   Omzetbelasting: € 20
  • Bij Rubriek 5b (Voorbelasting):
   Omzetbelasting: € 500
  • Totaal omzetbelasting: - € 480

  Rubriek 5a (Verschuldigde omzetbelasting) vult u alleen in als u btw-aangifte doet op papier. Vul hier nogmaals het forfait in. In de digitale aangifte wordt rubriek 5a automatisch voor u ingevuld.

  Bij Rubriek 5b (Voorbelasting) vult u 1/3 deel in van de btw die u hebt betaald voor de aanschaf en installatie. Dit bedrag staat op de factuur van de aanschaf en installatie. U vult dit alleen in het tijdvak van de aanschaf van uw zonnepanelen in. Rond het bedrag af naar hele euro's in uw eigen voordeel. Klik tot slot op 'Akkoord'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.