Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte? Bekijk het overzicht

Woonde u in 2021 buiten Nederland? Maar had u inkomsten uit of bezittingen in Nederland? Dan vult u de belastingaangifte voor buitenlandse belastingplichtigen in. Bekijk of u alle gegevens bij de hand hebt. Dan kunt u meteen aan de slag.

Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet

Belastingaangifte 2021 voor buitenlandse belastingplichtigen

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (bsn) en dat van uw partner en kinderen
 • het rekeningnummer van uw betaalrekening (IBAN, bij voorkeur Nederlandse rekening)
 • uw DigiD of – als u geen DigiD hebt – uw gebruikersnaam en wachtwoord
 • uw telefoonnummer
 • uw adres

Inkomsten (wereldwijd, dus zowel in Nederland als buiten Nederland)

 • uw jaaropgaven over 2021
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken.
 • bij Belgisch loon: alle loonstrookjes
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen (Nederlandse en niet-Nederlandse)

 • het jaaroverzicht 2021 van uw betaalrekening(en)
 • het jaaroverzicht 2021 van uw spaarrekening(en) en dat van uw kinderen jonger dan 18 jaar
 • het jaaroverzicht 2021 van uw beleggingsrekeningen

Wonen

Als u buitenlands belastingplichtig bent:

 • de WOZ-waarde van uw eigen woning met peildatum 1 januari 2020
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf 2021 van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent of als u in Nederland sociaal verzekerd was, hebt u ook de gegevens van uw eigen woning in uw woonland nodig:

 • de waarde van uw eigen woning
 • de jaaropgaaf 2021 van uw hypotheek voor deze woning

Aftrekposten (alleen als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, of als u in België, Suriname of op Aruba woonde, of als u in Nederland sociaal verzekerd was)

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie
 • als u geen recht had op studiefinanciering: betaalde studiekosten

Overig (alleen als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, of als u in België, Suriname of op Aruba woonde, of als u in Nederland sociaal verzekerd was)

 • gegevens van ontvangen studiefinanciering
 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2021
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2021

Alles over de aangifte inkomstenbelasting 2021 vindt u op belastingdienst.nl/internationaal

Tip
Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is.

Niet alles gevonden? Hebt u al aan de digitale documenten gedacht?

Veel Nederlandse organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de Nederlandse overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2021 bijvoorbeeld. U kunt inloggen met uw DigiD.

Hebt u alle gegevens verzameld?

Uw aangifte staat klaar in Mijn Belastingdienst. Zorg dat uw aangifte op tijd bij ons binnen is. In uw aangiftebrief staat wanneer dat is.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Lukt het u niet om aangifte te doen vóór 1 juli? Vraag dan op tijd uitstel aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.