Welke gegevens heb ik nodig voor mijn aangifte 2023 als buitenlands belastingplichtige?

Bekijk of u alle gegevens hebt. Dan kunt u aangifte 2023 doen als buitenlands belastingplichtige.

Deze gegevens hebt u nodig

We hebben ze per categorie op een rij gezet.

Belastingaangifte 2023 voor buitenlandse belastingplichtigen

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (bsn) en dat van uw partner en kinderen
 • het rekeningnummer van uw betaalrekening (IBAN, bij voorkeur Nederlandse rekening)
 • uw DigiD of Europees erkend inlogmiddel en dat van uw partner
 • uw telefoonnummer
 • uw adres

Inkomsten (wereldwijd, dus zowel in Nederland als buiten Nederland)

 • uw jaaropgaven over 2023
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken.
 • bij Belgisch loon: alle loonstrookjes
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen (Nederlandse en niet-Nederlandse)

 • het jaaroverzicht 2023 van de betaalrekening(en) van uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar
 • het jaaroverzicht 2023 van de spaarrekening(en) van uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar
 • het jaaroverzicht 2023 van de beleggingsrekeningen van uzelf, uw partner en uw kinderen jonger dan 18 jaar

Wonen

Als u buitenlands belastingplichtig bent:

 • de WOZ-waarde van uw eigen woning met peildatum 1 januari 2022
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gehad.
 • de jaaropgaaf 2023 van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening
 • de gegevens van een 2e woning of vakantiewoning in Nederland

Als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent of als u in Nederland sociaal verzekerd was, hebt u ook de gegevens van uw eigen woning in uw woonland nodig:

 • de waarde van uw eigen woning
 • de jaaropgaaf 2023 van uw hypotheek voor deze woning

Aftrekposten (alleen als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, of als u in België, Suriname of op Aruba woonde, of als u in Nederland sociaal verzekerd was)

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie

Overig (alleen als u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, of als u in België, Suriname of op Aruba woonde, of als u in Nederland sociaal verzekerd was)

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • dividendgegevens

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023

Alles over de aangifte inkomstenbelasting 2023 vindt u op belastingdienst.nl/internationaal

Tip
Het is ook handig om uw aangifte van vorig jaar erbij te pakken, zeker als er in het afgelopen jaar niet veel veranderd is.

Niet alles gevonden? Hebt u al aan de digitale documenten gedacht?

Veel Nederlandse organisaties sturen alleen nog digitaal post. Zo staat er al veel digitale post van de Nederlandse overheid in uw Berichtenbox. Uw voorlopige aanslag 2023 bijvoorbeeld. U kunt inloggen met uw DigiD.

Hebt u alle gegevens verzameld? Doe dan vóór 1 mei aangifte

Log in en kies 'Aangifte inkomstenbelasting voor buitenlandse belastingplichtigen doen', onder 'Inkomstenbelasting', 'Belastingjaar 2023’, '+ Meer tonen'.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Of vraag vóór 1 mei uitstel aan

Lukt het niet om vóór 1 mei aangifte te doen? Vraag dan vóór 1 mei uitstel aan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.