Moet ik opgaaf wereldinkomen doen?

Alleen als wij u een formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ toesturen. Wij versturen deze formulieren elk jaar vanaf eind april.

Wanneer krijg ik dat formulier?

Wij sturen u het formulier ‘Opgaaf wereldinkomen’ als u of uw partner niet in Nederland woont en een toeslag ontvangt. Of als u of een gezinslid niet in Nederland woont, en een verdragsbijdrage betaalt aan het CAK.

Ontvangt u een toeslag? Of betaalt u een verdragsbijdrage?

Dat maandelijkse bedrag is een voorschot.

Wij bepalen met uw wereldinkomen hoeveel toeslag u definitief krijgt. En of u maandelijks het juiste bedrag hebt gekregen.

Het CAK bepaalt met uw wereldinkomen hoeveel verdragsbijdrage u definitief moet betalen. En of uw uitkeringsinstantie (bijvoorbeeld de Sociale Verzekeringsbank, UWV of uw pensioenfonds) maandelijks het juiste bedrag op uw uitkering heeft ingehouden. Lees meer over de verdragsbijdrage op de website van het CAK.

Stuur uw opgaaf wereldinkomen altijd terug

Met de informatie over het wereldinkomen van u en uw partner bepalen wij de definitieve hoogte van uw toeslag(en). En daarnaast sturen wij deze informatie door naar het CAK. Het CAK bepaalt hiermee de definitieve hoogte van uw verdragsbijdrage.

Doet u geen opgaaf wereldinkomen, dan bepalen wij uw wereldinkomen zelf. Dit kan nadelig voor u zijn. U moet uw toeslag dan misschien terugbetalen.

Lees ook Hoe doe ik opgaaf wereldinkomen?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.