Kan ik mijn Nederlandse pensioen meenemen als ik emigreer?

Vraag aan uw Nederlandse pensioeninstelling of dat kan. Want er zijn voorwaarden.

Pensioenoverdracht naar een ander EU-land?

Uw Nederlandse pensioeninstelling beoordeelt of u aan de voorwaarden voldoet voor overdracht van uw Nederlandse pensioen aan de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever in dat andere EU-land. Keuren zij uw aanvraag goed, dan krijgt u van hen een verklaring. U hebt de verklaring nodig als u bij ons vrijstelling aanvraagt.

Pensioenoverdracht naar een land buiten de EU?

Uw Nederlandse pensioeninstelling vraagt dan aan De Nederlandsche Bank om de pensioenoverdracht te beoordelen. Zij kijken dan of u uw Nederlandse pensioen mag meenemen naar de pensioeninstelling van uw nieuwe werkgever buiten de EU. Na goedkeuring krijgt u van De Nederlandsche Bank een verklaring. Die verklaring hebt u nodig als u vrijstelling aanvraagt. Lees op de website van De Nederlandsche Bank meer over de voorwaarden voor de pensioenoverdracht.

Vrijstelling aanvragen voor de pensioenoverdracht?

U hoeft dan geen belasting te betalen over de pensioenoverdracht. U kunt vrijstelling aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U hebt een verklaring dat u toestemming hebt voor de pensioenoverdracht. U krijgt de verklaring van uw Nederlandse pensioeninstelling of De Nederlandsche Bank.
  • U werkt minimaal 5 jaar aaneengesloten buiten Nederland.
  • Uw nieuwe pensioeninstelling in het land waar u werkt, is het ermee eens dat u uw Nederlandse pensioen aan hen overdraagt.

Stuur uw aanvraag voor vrijstelling, samen met een kopie van de verklaring, naar:

Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland
Postbus 2865
6401 DJ Heerlen
Nederland

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.