Vakantiewoning in Nederland – hoe zit het met de belasting?

In Nederland betaalt u voor uw vakantiewoning overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en onroerendezaakbelasting. Hoe dat werkt, verschilt per soort belasting.

Overdrachtsbelasting betaalt u op het moment dat u het vakantiehuis koopt

U betaalt 10,4% van de koopprijs van de vakantiewoning. Hoe u betaalt, hangt af van de manier waarop u eigenaar bent geworden.

Hebt u een notariële akte laten opmaken? Dan hoeft u niets te doen. De notaris doet voor u aangifte en betaalt ook namens u de overdrachtsbelasting.

Hebt u geen notariële akte laten opmaken? Dan doet u zelf aangifte en betaalt u zelf de overdrachtsbelasting.

U moet aangifte overdrachtsbelasting doen binnen 1 maand nadat u eigenaar bent geworden van de vakantiewoning. Het aangifteformulier vraagt u aan bij de BelastingTelefoon.

Over uw vakantiewoning in Nederland betaalt u inkomstenbelasting. Ook al woont u in het buitenland.

U doet online aangifte als buitenlands belastingplichtige. Hoe dat werkt, leest u bij Hoe doe ik aangifte inkomstenbelasting als buitenlands belastingplichtige?

In de aangifte vult u de gegevens van uw vakantiewoning in, zoals het adres en de WOZ-waarde. Die WOZ-waarde krijgt u van de gemeente waar uw vakantiehuis staat.

Hoeveel inkomstenbelasting u betaalt?

Dat hangt af van WOZ-waarde en van een eventuele schuld op uw vakantiewoning. Vul het aangifteformulier in en wij berekenen het voor u.

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u aan de gemeente

U krijgt hierover bericht van de gemeente waar uw vakantiewoning staat.

Hoeveel OZB u betaalt?

Dat verschilt per gemeente. Het is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. Gemeentes stellen dat percentage ieder jaar opnieuw vast.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.