Tijdelijke sluiting buitenschoolse opvang vanwege corona vanaf 16 december 2020 tot en met 18 april 2021- wat moeten ouders weten?

Update: 29 april 2021

Deze maatregel is beƫindigd.

De basisscholen, kinderopvang en gastouderopvang waren vanaf 8 februari 2021 weer open. Vanaf 19 april 2021 is ook de buitenschoolse opvang weer open.

Wij vroegen u tijdens de sluiting van de buitenschoolse opvang het volgende te doen:

  • uw kind niet af te melden bij uw kinderopvangorganisatie
  • de factuur voor de opvang volledig te betalen
  • uw kinderopvangtoeslag niet aan te passen als door de sluiting het aantal uren verandert dat uw kind bij de kinderopvang was
  • uw kinderopvangtoeslag wel aan te passen als er iets anders zou veranderen, bijvoorbeeld als uw inkomen lager of hoger zou worden

U kreeg dan toeslag over alle uren die de kinderopvang u in rekening bracht. Ook als u uw kinderen thuis hield zolang de kinderopvang dicht was.

Vergoeding kinderopvang

Ontvangt u kinderopvangtoeslag en betaalt u een eigen bijdrage voor de buitenschoolse opvang of noodopvang? Dan ontvangt u een vergoeding voor uw eigen bijdrage op basis van de tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang (TTKO). Deze tegemoetkoming geldt vanaf 16 december 2020 tot en met 18 april 2021.

U ontvangt begin juni vanzelf een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) waarin staat hoeveel vergoeding u krijgt. In juni krijgt u het geld ook op uw rekening.

Waar vind ik meer informatie?

Op rijksoverheid.nl vindt u actuele informatie voor ouders.

Lees meer over de tijdelijke sluiting kinderopvang van 16 december 2020 tot 8 februari 2021.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.