Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 en de coronamaatregelen

Kreeg u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022? Dan krijgt u vanaf half december vanzelf een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023.

Ook als u nog nooit een voorlopige aanslag inkomstenbelasting hebt gekregen, kunnen wij u vanaf half december een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 sturen.

Controleer uw voorlopige aanslag – en geef wijzigingen door

Voor uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 hebben wij een schatting gedaan van uw inkomen in 2023. Daarbij gingen we uit van de gegevens in uw voorlopige aanslag 2022 of uw definitieve aanslag 2021.

Is uw inkomen in 2022 veranderd? Of weet u nu al dat uw inkomen in 2023 gaat veranderen? Dan is het belangrijk dat u ons zo snel mogelijk de nieuwe gegevens doorgeeft. U voorkomt zo dat u later bij uw definitieve aanslag bij of terug moet betalen.

U wijzigt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting met het online formulier 'Een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor een maandelijkse teruggaaf of betaling'. U vindt dit formulier in Mijn Belastingdienst.

Coronamaatregelen

Het (demissionair) kabinet heeft in 2020 en 2021 een aantal maatregelen genomen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten, voor burgers en bedrijven. Hiermee moet u rekening houden voor uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023:

Betaalpauze voor uw hypotheek

Hebt u gebruikgemaakt van de betaalpauze voor uw hypotheek? Controleer uw voorlopige aanslag 2023 dan goed.

Is de hypotheekrente die u gaat betalen, opgenomen in de voorlopige aanslag? En zo ja, klopt het bedrag? Dan hoeft u niks te doen. Is de hypotheekrente niet opgenomen? Wijzig dan uw voorlopige aanslag met het online formulier 'Een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor een maandelijkse teruggaaf of betaling', in Mijn Belastingdienst.

Betalingskorting

Krijgt u een voorlopige aanslag 2023 die u moet betalen? En doet u dat in 1 keer, vóór de 1e betaaldatum? Dan krijgt u betalingskorting.

Het percentage van de betalingskorting is vanaf 1 januari 2023 2%. Op 1 juli 2023 gaat het omhoog naar 3% en op 1 januari 2024 naar 4%. Dit komt doordat het is gekoppeld aan het rentepercentage van de invorderingsrente. Dat is wettelijk zo geregeld. Vanwege de coronacrisis heeft het (demissionair) kabinet het rentepercentage van de invorderingsrente tijdelijk verlaagd.

U kunt bezwaar maken tegen het bedrag van de betalingskorting die u krijgt. U kunt geen bezwaar maken tegen het rentepercentage van de betalingskorting.

Geen bijzonder uitstel van betaling voor voorlopige aanslag 2023

Sinds 1 april 2022 kunt u geen bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis meer krijgen voor belastingaanslagen. Dus ook niet meer voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.