Hoe kan ik doorlopende zekerheid stellen voor mijn douanevergunning?

U kunt op verschillende manieren doorlopende zekerheid stellen voor uw douanevergunning. Maar niet alle vormen zijn mogelijk bij alle vergunningen. Het kan zijn dat u een uitnodigingsbrief hebt ontvangen van het Landelijk Team Zekerheid, waarin we u vragen om zekerheid te stellen voor uw vergunning CGU (Doorlopende Zekerheid). Hieronder leest u welke mogelijkheden u hebt.

Contante zekerheidstelling

U kunt ervoor kiezen om uw zekerheid contant te stellen bij ons. Dan maakt u het gevraagde bedrag naar ons over. Deze betaalgegevens vraagt u op bij ons Landelijk Team Zekerheid. U kunt daarvoor een e-mail sturen naar Douane.Dgr.KM.Zekerheid@douane.nl.

Contante zekerheidstelling mag u niet gebruiken voor de regeling Unie en Gemeenschappelijk douanevervoer.

Stelt u de zekerheid voor een accijnsvergunning contant? Daarover vergoeden wij rente. De rente is hetzelfde als de rente van de Europese Centrale Bank. Bij contante zekerheid voor een DWU-vergunning vergoeden wij geen rente.

Akte van borgtocht

Een akte van borgtocht vraagt u aan bij een borgmaatschappij, zoals een bank of verzekeringsmaatschappij. Hebt u van ons een uitnodigingsbrief gekregen om zekerheid te stellen? Dan kunt u die geven aan de door u gekozen borgmaatschappij en de aanvraagprocedure doorlopen. Bij de borgmaatschappij kunt u ook inhoudelijke vragen stellen over de akte van borgtocht.

Een akte van borgtocht kunt u voor alle vergunningen gebruiken.

Controleer of de door u gekozen borgmaatschappij dekking biedt voor wat u vraagt. Bijvoorbeeld: dekt de borgmaatschappij vervoer naar Oekraïne? Vraag dit na bij uw borgmaatschappij.

Hypotheekakte

U kunt ook zekerheid stellen met een akte van hypotheek. Vaak accepteren wij alleen een 1e hypotheek. Alleen als de waarde van de onroerende zaak veel hoger is dan de 1e hypotheek, kunnen wij een 2e hypotheek accepteren.

Het opstellen van een hypotheekakte voor zekerheidstelling loopt via de notaris. De waarde van de onroerende zaak kan voor 90% worden gebruikt voor de zekerheidstelling.
Alle eventuele kosten voor het laten opstellen of royeren (beëindigen) van een hypotheekakte zijn voor uzelf.

Een hypotheek als zekerheidstelling mag u niet gebruiken voor de regeling Unie en Gemeenschappelijk douanevervoer.

Persoonlijke borg

U kunt een persoonlijke borg als zekerheidstelling gebruiken bij ons. Dat kan tot een maximum van 50% van de te stellen zekerheid. Voor de overige 50% zult u op een andere manier zekerheid moeten stellen.

Een persoonlijke borg laat u opstellen bij een notaris. Hiervoor moet u gebruik maken van het model uit het Handboek Douane.

Voorwaarden voor een persoonlijke borg zijn:

  • De borgstelling is op eenvoudige wijze te stellen.
  • De borgstelling is op eenvoudige wijze te beheren en te bewaken.
  • De borgstelling is op eenvoudige wijze te innen.
  • De persoon die borg staat, moet in de EU wonen of gevestigd zijn.
  • De borg moet voldoende verhaalmogelijkheden bieden.

De eventuele notariskosten voor het regelen van persoonlijke borg zijn voor uzelf.

Persoonlijke borg mag u niet gebruiken voor de regeling Unie en Gemeenschappelijk douanevervoer.

Verpanding van effecten, roerende zaken, debiteurenvorderingen of inschrijvingen van staatsleningen in de schuldregisters van de Nederlandse Staat

Het gebruik van verpanding voor zekerheidstelling kent specifieke regelgeving en procedures. Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met het Landelijk Team Zekerheid. U vindt onze gegevens in de brief die u van ons hebt gekregen.

Verpanding mag u niet gebruiken voor de regeling Unie en Gemeenschappelijk douanevervoer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.