In welke situaties is de inlevertermijn van de aangifte erfbelasting langer?

Uw aangifte erfbelasting moet bij ons binnen zijn vóór de datum die in de aangiftebrief staat. Deze datum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum.

De aangiftetermijn is langer als op het moment van overlijden nog niet duidelijk is hoe de erfenis verdeeld moet worden of als er ná het overlijden een wijziging komt in de verdeling van de erfenis.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties:

 • 1 van de erfgenamen is een ongeboren baby.
  De aangiftetermijn van 8 maanden gaat voor de erfenis van dat kind pas in op de dag van de geboorte.
 • Er is geen erfgenaam bekend en er is ook niemand aangewezen die de erfenis en de aangifte regelt.
  De aangiftetermijn van 8 maanden gaat pas in als 1 van beiden bekend is.
 • Een erfgenaam die de erfenis niet aanvaardt, hoeft geen aangifte te doen.
  De aangiftetermijn gaat dan in op het moment dat een andere erfgenaam dit deel van de erfenis aanvaardt.
 • Er is sprake van een tweetrapstestament: 2 (of meer) opeenvolgende erfgenamen maken aanspraak op dezelfde erfenis. Dit heet ook wel een 'tweetrapsmaking'.
  Voorbeeld:
  Kees overlijdt en laat de erfenis na aan zijn dochter Suzan. Kees bepaalt daarbij dat wanneer Suzan zal overlijden, de erfenis (of wat daarvan is overgebleven) naar zijn neef Karel zal gaan. De aangiftetermijn voor de 2e opeenvolgende erfgenaam (Karel) gaat lopen wanneer de 1e erfgenaam (Suzan) overlijdt óf afstand doet van haar erfenis.
 • Er is een voorwaarde voor het krijgen van de erfenis.
  De erfenis wordt eerst verdeeld zonder rekening te houden met de voorwaarde. De erfgenamen doen van deze verdeling aangifte erfbelasting. Als door het voldoen aan de voorwaarde een verandering optreedt in de verdeling van de erfenis, moet daarvan aangifte worden gedaan. Wie meer erft of voor het eerst iets erft, moet daarvan binnen 8 maanden aangifte doen. Erfgenamen die minder krijgen kunnen een vermindering aanvragen.

Wij berekenen pas belastingrente als de aangifte wordt gedaan na afloop van de nieuwe aangiftetermijn.

Geef het door als 1 van deze bovengenoemde situaties voor u geldt

Dat doet u door ons een brief te sturen met daarin de volgende gegevens:

 • Uw naam en burgerservicenummer (bsn)
 • De naam, het bsn en de overlijdensdatum van de overledene
 • Een beschrijving van de bijzondere situatie

Stuur de brief naar:
Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
Antwoordnummer 14660
5600 WK Eindhoven

Let op!
Is er bij uzelf geen sprake van een bijzondere situatie, maar alleen bij een andere erfgenaam van de nalatenschap? Dan moet u wél gewoon aangifte doen binnen 8 maanden na de overlijdensdatum.

Blijkt u door 1 van bovengenoemde situaties op een later moment meer of minder te erven? Dan moet u binnen 8 maanden vanaf dat moment een nieuwe aangifte erfbelasting doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.