Betaal ik belastingrente over de aanslag erfbelasting?

Wij berekenen belastingrente als uw aangifte later binnen is dan 8 maanden na de overlijdensdatum of als wij moeten afwijken van uw aangifte als wij de definitieve aanslag vaststellen (bijvoorbeeld omdat uw aangifte niet juist of onvolledig is).

U kunt belastingrente beperken of voorkomen. Dat doet u door ervoor te zorgen dat wij uw aangifte volledig en helemaal correct ontvangen, binnen 8 maanden na het overlijden. Of als wij binnen die termijn een aanvraag voor een voorlopige aanslag van u ontvangen. Is het bedrag aan erfbelasting op de voorlopige aanslag lager dan het bedrag aan belasting op de definitieve aanslag? Dan moet u nog een deel betalen en over dat deel berekenen wij dan mogelijk wel belastingrente.

Alleen als er sprake is van een bijzondere situatie, kunnen we de aangiftetermijn verlengen zonder dat we belastingrente berekenen.

Let op!

U moet altijd aangifte erfbelasting doen. Ook als u een voorlopige aanslag hebt aangevraagd.

Over welke periode betaalt u belastingrente?

De belastingrente berekenen we over een periode van 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag.

Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekenen wij meestal geen belastingrente. Tenzij uw erfdeel voor een overlijden uit deze periode pas na 2020 duidelijk wordt of wijzigt. Dan betaalt u wel belastingrente.

Hoe hoog is de belastingrente?

De belastingrente kan veranderen. Het actuele percentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Wanneer krijgt u belastingrente terug?

U krijgt belastingrente terug als u belastingrente hebt betaald over uw aanslag erfbelasting en later blijkt dat deze aanslag te hoog was. De belastingrente die u terugkrijgt, is de belastingrente die u hebt betaald over het bedrag dat u terugkrijgt.

U krijgt belastingrente terug als:

 • de definitieve aanslag erfbelasting lager is dan de voorlopige aanslag
 • u bij de rechtbank, het hof of de Hoge Raad, gelijk krijgt in uw bezwaar dat de aanslag te hoog was
 • de aanslag erfbelasting wordt verminderd vanwege een ambtshalve vermindering (op verzoek)

Belastingrente bij een navorderingsaanslag

Blijkt dat u na de definitieve aanslag meer erfbelasting moet betalen? Bijvoorbeeld omdat uit onze gegevens blijkt dat u meer belasting moet betalen dan eerder berekend. Dan krijgt u een navorderingsaanslag.

Bij een navorderingsaanslag begint de periode waarover wij belastingrente berekenen 8 maanden na het overlijden en eindigt 1 maand na de aanslag. Doet u zelf een verzoek om een navorderingsaanslag? Dan berekenen wij belastingrente vanaf 8 maanden na het overlijden tot maximaal 12 weken na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

Voorbeelden belastingrente

Wilt u weten hoe belastingrente werkt bij erfbelasting? Bekijk dan de voorbeelden hierna.

Let op!

De voorbeelden hebben betrekking op aanslagen erfbelasting vanwege een overlijden vanaf 1 januari 2021.

 • Voorbeeld 1 - Geen belastingrente bij aangifte doen vóór de uiterste inleverdatum

  U krijgt een brief waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Het gaat om de erfenis van iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  Uw aangifte is vóór 1 september bij ons binnen en wij wijken niet af van uw aangifte. U betaalt geen belastingrente.

 • Voorbeeld 2 - Belastingrente bij aangifte doen na de uiterste inleverdatum

  U krijgt een brief waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Het gaat om de erfenis van iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  Wij ontvangen uw aangifte op 1 oktober. Als wij niet afwijken van uw aangifte berekenen wij belastingrente over het tijdvak dat 8 maanden na de overlijdensdatum begint tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte.

  U krijgt aan het begin van het volgende jaar een aanslag erfbelasting met datum 15 januari. 6 weken na de datum van de aanslag is het 26 februari. Dat is ruim 20 weken na de datum waarop wij uw aangifte ontvingen.

  Wij hoeven niet van uw aangifte af te wijken. Daarom stopt de periode waarover wij belastingrente berekenen 19 weken na ontvangst van uw aangifte. Dat is op 11 februari van het volgende jaar.

 • Voorbeeld 3 - Minder of geen belastingrente na een verzoek voorlopige aanslag

  U krijgt een brief waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Het gaat om de erfenis van iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  Als u vóór 1 september aangifte doet en wij bij de definitieve aanslag niet hoeven af te wijken van uw aangifte, betaalt u geen belastingrente. Maar u weet dat u niet vóór 1 september alle informatie hebt om juist en volledig aangifte te doen.

  U vraagt uitstel aan voor het doen van aangifte. Op 15 maart ontvangen wij van u een verzoek om een voorlopige aanslag voor een bedrag van € 75.000. U krijgt deze voorlopige aanslag met datum 1 juni.

  Enige tijd later hebt u alle informatie om aangifte erfbelasting te doen. Wij ontvangen uw aangifte op 1 november. U krijgt een aanslag erfbelasting van € 100.000 met datum 1 december. U betaalt belastingrente tot 6 weken na de datum van de aanslag. De renteperiode loopt van 1 september tot 12 januari. Dit is minder dan 19 weken na ontvangst van de aangifte. We houden de kortste belastingrenteperiode aan.

  U hebt al een voorlopige aanslag betaald van € 75.000. Over dat bedrag hoeft u ook nu geen belastingrente te betalen. U betaalt nu alleen nog belastingrente over € 100.000 - € 75.000 = € 25.000.

 • Voorbeeld 4 - Belastingrente als wij moeten afwijken van uw aangifte

  U krijgt een brief waarin staat dat u aangifte erfbelasting moet doen. Het gaat om de erfenis van iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  U wilt uw aangifte op tijd doen om te voorkomen dat u belastingrente moet betalen. U zorgt er dus voor dat wij uw aangifte ontvangen voor 1 september. Wij ontvangen uw aangifte op 15 augustus. Als wij bij de definitieve aanslag niet hoeven af te wijken van uw aangifte, betaalt u geen belastingrente.

  U hebt op tijd aangifte gedaan, maar na controle van uw aangifte blijkt dat er een aantal gegevens ontbreekt. Uiteraard informeren wij u dat wij van plan zijn om van uw aangifte af te wijken en kunt u daarop reageren. In dit geval kloppen onze gegevens en moeten wij afwijken van uw aangifte.

  U krijgt een aanslag met datum 1 oktober. Omdat wij van uw aangifte zijn afgeweken, betaalt u belastingrente over de periode vanaf 1 september tot 12 november (6 weken na de datum van de aanslag).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.