Betaal ik belastingrente over de aanslag erfbelasting?

Wij berekenen belastingrente over een aanslag erfbelasting als:

 • de aangifte erfbelasting later binnen is dan de datum die in de aangiftebrief staat
  Deze inleverdatum ligt 8 maanden na de overlijdensdatum, behalve als er sprake is van een bijzondere situatie.
 • de aangifte erfbelasting niet juist of onvolledig is
 • wij bij de definitieve aanslag afwijken van uw aangifte erfbelasting

Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekenen wij geen belastingrente.

Hoe hoog is de rente?

De rente kan veranderen. Het actuele percentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Over welke periode betaalt u belastingrente?

U betaalt belastingrente over de aanslag erfbelasting, maar alleen bij een overlijden vanaf 2021 of voor 2017. De belastingrente berekenen we over een periode van 8 maanden na het overlijden tot 6 weken na de datum van de aanslag.

Soms stopt de belastingrente eerder

Doen wij er te lang over om uw aanslag erfbelasting op te leggen? Wijken wij niet af van uw aangifte én hebt u op tijd aangifte gedaan? Dan berekenen we geen belastingrente. De datum van de aanslag is in deze situatie dus niet van belang.

Let op!
Moeten wij afwijken van uw aangifte? Dan maakt het niet uit hoe lang we erover doen om een aanslag op te leggen. We rekenen dan altijd rente tot 6 weken na de datum van de aanslag. Wij wijken af als u uw aangifte onjuist of onvolledig invult. Vul daarom uw aangifte zo goed mogelijk in.

Belastingrente beperken of voorkomen met een voorlopige aanslag

U kunt belastingrente beperken of misschien zelfs voorkomen door binnen 8 maanden na de overlijdensdatum een voorlopige aanslag erfbelasting aan te vragen.

Na uw voorlopige aanslag moet u aangifte doen

Na een verzoek voorlopige aanslag erfbelasting, doet u aangifte erfbelasting voor een definitieve aanslag. Is de definitieve aanslag hetzelfde als de voorlopige? Dan betaalt u geen belastingrente meer. Is de definitieve aanslag anders? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

 • Is de definitieve aanslag hoger dan de voorlopige aanslag? U betaalt belastingrente over de belasting die u meer moet betalen.
 • Is de definitieve aanslag lager dan de voorlopige aanslag? U krijgt de te veel betaalde belasting terug. Hebt u geen belastingrente betaald over de voorlopige aanslag? Wij betalen dan geen belastingrente terug over de te veel betaalde belasting.

Wanneer krijgt u belastingrente terug?

U krijgt belastingrente terug als u belastingrente hebt betaald over uw aanslag erfbelasting en later blijkt dat deze aanslag te hoog was. De rente die u terugkrijgt, is de rente die u hebt betaald over het bedrag dat u terugkrijgt.

U krijgt erfbelasting terug als:

 • de definitieve aanslag erfbelasting lager is dan de voorlopige aanslag
 • u gelijk krijgt op uw bezwaar dat de aanslag te hoog was
 • wij akkoord gaan met uw verzoek om vermindering erfbelasting

Belastingrente bij een navorderingsaanslag

Blijkt dat u na de definitieve aanslag meer erfbelasting moet betalen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag.

Bij een navorderingsaanslag begint de periode waarover wij rente berekenen 8 maanden na het overlijden en eindigt 1 maand na de aanslag. Doet u zelf een verzoek om een navorderingsaanslag? Dan berekenen wij belastingrente vanaf 8 maanden na het overlijden tot maximaal 12 weken na de datum waarop wij uw verzoek hebben ontvangen.

Voorbeelden belastingrente

Wilt u weten hoe belastingrente werkt bij erfbelasting? Bekijk dan de voorbeelden hierna.

Let op!
De voorbeelden hebben betrekking op aanslagen erfbelasting vanwege een overlijden vanaf 1 januari 2021. Voor overlijdens van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020 berekenen wij geen belastingrente.
 • Voorbeeld 1 - Geen belastingrente bij aangifte vóór de uiterste inleverdatum
  Voorbeeld
  U krijgt een uitnodiging om aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  Wij ontvangen uw aangifte vóór 1 september. Wij wijken niet af van uw aangifte. U betaalt geen belastingrente.
 • Voorbeeld 2 - Belastingrente bij aangifte na de uiterste inleverdatum

  Voorbeeld
  U krijgt een uitnodiging om aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  Als wij niet afwijken van uw aangifte berekenen wij belastingrente: over het tijdvak dat 8 maanden na de overlijdensdatum begint tot 6 weken na de datum van de aanslag, maar niet langer dan 19 weken na ontvangst van uw aangifte.

  Wij ontvangen uw aangifte op 1 oktober. Dat is te laat. Wij wijken niet af van de bedragen in uw aangifte. U krijgt aan het begin van het volgende jaar een aanslag erfbelasting met datum 15 januari. 6 weken na de datum van de aanslag is het 26 februari. Dat is ruim 20 weken na de datum waarop wij uw aangifte ontvingen.

  Wij hoeven niet af te wijken van uw aangifte. Daarom stopt de periode waarover wij rente berekenen 19 weken na ontvangst van uw aangifte. Dat is op 11 februari.

 • Voorbeeld 3 - Minder of geen belastingrente na een verzoek voorlopige aanslag

  Voorbeeld
  U krijgt het verzoek om aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  Als u voor 1 september aangifte doet en wij bij de definitieve aanslag niet hoeven af te wijken van uw aangifte, betaalt u geen belastingrente. Maar u weet dat u niet voor 1 september alle informatie hebt om juist en volledig aangifte te doen.

  U vraagt uitstel aan voor het doen van aangifte en vraagt op 15 maart een voorlopige aanslag aan voor een bedrag van € 75.000. U krijgt deze voorlopige aanslag met datum 1 juni.

  Enige tijd later hebt u alle informatie om aangifte erfbelasting te doen. Wij ontvangen uw aangifte op 1 november. U krijgt een aanslag erfbelasting van € 100.000 met datum 1 december. U betaalt belastingrente tot 6 weken na de datum van de aanslag. De renteperiode loopt van 1 september tot 12 januari. Dit is minder dan 19 weken na ontvangst van de aangifte.

  U hebt al een voorlopige aanslag betaald over € 75.000. Over dat bedrag hoeft u ook nu geen belastingrente te betalen. U betaalt nu alleen nog belastingrente over € 100.000 - € 75.000 = € 25.000. U betaalt dus minder belastingrente dan wanneer u geen voorlopige aanslag zou hebben aangevraagd.

 • Voorbeeld 4 - Belastingrente als wij moeten afwijken van uw aangifte

  Voorbeeld
  U krijgt een uitnodiging om aangifte te doen voor iemand die is overleden op 1 januari. De aangifte moet binnen 8 maanden na de overlijdensdatum bij ons binnen zijn. U moet dus vóór 1 september aangifte erfbelasting doen.

  U wilt uw aangifte op tijd doen, om te voorkomen dat u belastingrente moet betalen. U zorgt er dus voor dat wij uw aangifte ontvangen voor 1 september. Wij ontvangen uw aangifte op 15 augustus. Als wij bij de definitieve aanslag niet hoeven af te wijken van uw aangifte, betaalt u geen belastingrente.

  U hebt op tijd aangifte gedaan. Maar na controle van uw aangifte blijkt dat er een aantal gegevens ontbreekt. Uiteraard informeren wij u dat wij van plan zijn om van uw aangifte af te wijken en kunt u daarop reageren. In dit geval kloppen onze gegevens en moeten wij afwijken van uw aangifte.

  U krijgt een aanslag met datum 1 oktober. Omdat wij zijn afgeweken van uw aangifte betaalt u belastingrente over de periode vanaf 1 september tot 12 november (6 weken na de datum van de aanslag). De maximumperiode van 19 weken geldt niet meer.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.