Overzicht percentages belastingrente

Sinds 1 april 2014 geldt het volgende:

  • het percentage voor de vennootschapsbelasting is gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties.
    Het minimum rentepercentage is 8%.
  • het percentage voor de overige belastingen is gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
    Het minimum rentepercentage is 4%.

In onderstaande tabel staan de percentages belastingrente vanaf 2012.

Percentages vennootschapsbelasting

Periode Percentage 

1-9-2016 tot en met nu

8

1-3-2015 tot 1-9-2016

8,05

1-9-2014 tot 1-3-2015

8,15

1-4-2014 tot 1-9-2014

8,25

1-7-2012 tot 1-4-2014

3

1-1-2012 tot 1-7-2012

4

Percentages overige belastingen

Periode Percentage

1-4-2014 tot en met huidige kwartaal

4

1-7-2012 tot 1-4-2014

3

1-1-2012 tot 1-7-2012

4

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.