Overzicht percentages belastingrente

Vanaf 1 januari 2024 geldt het volgende:

 • Het percentage van de belastingrente wordt 1 maal per jaar vastgesteld. Deze zal in werking treden vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar.
 • Het percentage van de belastingrente is gekoppeld aan het percentage van de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank (ECB). Het gaat om de laatst gepubliceerde ECB-rente vóór 31 oktober van dat jaar:
  • voor de vennootschapsbelasting, de bronbelasting, de minimumbelasting en de solidariteitsbijdrage stijgt de belastingrente met 5,5 procentpunt en afgerond op halve procentpunten. Het minimum rentepercentage is 5,5%.
  • voor de overige belastingen stijgt de belastingrente met 3 procentpunt en afgerond op halve procentpunten. Het minimum rentepercentage is 4,5%.

Van 1 april 2014 tot 31 december 2023 gold dat:

 • het percentage voor de vennootschapsbelasting was gekoppeld aan de wettelijke rente voor handelstransacties.
  Het minimum rentepercentage was 8%.
 • het percentage voor de overige belastingen was gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
  Het minimum rentepercentage was 4%.

In onderstaande tabellen staan de percentages belastingrente vanaf 2012.

Let op!

Belastingrente geldt niet voor schenkbelasting.

Percentages vennootschapsbelasting

Periode Percentage
Vanaf 1-1-2024 10

1-1-2022 tot en met 31-12-2023*

8

1-10-2020 tot en met 31-12-2021

4

1-6-2020 tot en met 30-9-2020

0,01

1-9-2016 tot en met 30-5-2020

8

1-3-2015 tot en met 31-8-2016

8,05

1-9-2014 tot en met 28-2-2015

8,15

1-4-2014 tot en met 31-8-2014

8,25

1-1-2013 tot en met 31-3-2014

3

1-10-2012 tot en met 31-12-2012

2,25

1-7-2012 tot en met 30-9-2012

2,50

1-4-2012 tot en met 30-6-2012

2,30

1-1-2012 tot en met 31-3-2012

2,85

* Van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2023: 8%.
Dit geldt zowel voor de in rekening te brengen belastingrente als voor de te vergoeden belastingrente.

Differentiatie van 1 maart 2023 tot en met 31 augustus 2023:

 • 8% voor de in rekening te brengen belastingrente
 • 10,5% voor de te vergoeden belastingrente

Van 1 september 2023 tot en met 31 december 2023: 8%.
Dit geldt zowel voor de in rekening te brengen belastingrente als voor de te vergoeden belastingrente.

Percentages overige belastingen

Periode Percentage
Vanaf 1-1-2024 7,5

1-7-2023 tot en met 31-12-2023**

6

1-10-2020 tot en met 30-06-2023

4

1-6-2020*** tot en met 30-9-2020

0,01

1-4-2014 tot en met 31-5-2020

4

1-1-2013 tot en met 31-3-2014

3

1-10-2012 tot en met 31-12-2012

2,25

1-7-2012 tot en met 30-9-2012

2,50

1-4-2012 tot en met 30-6-2012

2,30

1-1-2012 tot en met 31-3-2012

2,85

* Het percentage van de belastingrente voor toeslagen bedraagt vanaf 1 januari 2024 4%. Dit geldt zowel voor de in rekening te brengen belastingrente als voor de te vergoeden belastingrente.

** Voor toeslagen blijft het percentage van de in rekening te brengen belastingrente voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 4%. De te vergoeden belastingrente voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023 is 6%.

*** Voor de inkomstenbelasting ging de tijdelijke verlaging in vanaf 1-7-2020.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.