Belastingrente betalen bij vennootschapsbelasting

U betaalt wel belastingrente als wij de aanslag opleggen op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en wij de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overnemen.

U betaalt geen belastingrente als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en wij de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting opleggen zoals u hebt gevraagd.

Over welke periode betaalt u belastingrente?

De belastingrente berekenen we over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag. 

Doen wij er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En nemen wij de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd over? Dan beperken wij de periode waarover u rente betaalt tot maximaal 19 weken na ontvangst van uw aangifte.

Vraagt u om een voorlopige aanslag en leggen wij de aanslag op zoals u hebt gevraagd? Dan berekenen wij belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van uw verzoek.

Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan brengen wij rente in rekening als wij later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag opleggen.

Wat is de renteperiode bij een navorderingsaanslag?

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En zien wij nieuwe feiten waardoor wij de aanslag moeten wijzigen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de renteperiode van 1 juli na het belastingjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Bij een gebroken boekjaar betaalt u rente vanaf de 7e maand na het boekjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Vraagt u zelf om een navorderingsaanslag? Dan betaalt u belastingrente tot maximaal 12 weken na ontvangst van uw verzoek.

Hoe hoog is de rente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, was het tarief van de belastingrente tijdelijk verlaagd. Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting is het tarief van de belastingrente vanaf 1 januari 2022 weer 8%.

In de voorbeelden hieronder houden wij geen rekening met de tijdelijke verlaging van de belastingrente.

Voorbeelden te betalen belastingrente

Voorbeeld: U doet voor 1 juni aangifte en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen. 

U doet op 25 mei 2020 aangifte over 2019. 
U krijgt een voorlopige aanslag met datum 23 juni 2020, met daarop een te betalen bedrag. 

Omdat de datum van de voorlopige aanslag voor 1 juli 2020 ligt, brengen wij geen belastingrente in rekening. 

U ontvangt de aanslag gedateerd 16 december 2020. 
Voor deze aanslag hebben wij de gegevens uit de aangifte zonder wijzigingen overgenomen. Het bedrag op de aanslag is daarom 0 (nihil).

Voorbeeld: U doet na 1 juni aangifte en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen.

U doet op 23 juni 2020 aangifte over 2019. 
U krijgt een aanslag met datum 6 augustus 2020, met daarop een te betalen bedrag. 

Wij brengen u belastingrente in rekening over de periode van 1 juli 2020 tot en met 17 september 2020 (6 weken na de datum van de aanslag).

Voorbeeld: U vraagt om een voorlopige aanslag en wij nemen de gegevens zonder wijzigingen over.

Hebt u nog niet alle gegevens om de aangifte in te kunnen dienen? Dan kunt u verzoeken om een voorlopige aanslag of om wijziging van een eerder opgelegde voorlopige aanslag. Kijk verder bij Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

U vraagt op 25 april 2020 een voorlopige aanslag over 2019 aan. 
U ontvangt een voorlopige aanslag met de datum 1 september 2020. 

Voor deze aanslag hebben wij de gegevens uit uw verzoek ongewijzigd overgenomen. U betaalt geen belastingrente omdat u voor 1 mei 2020 uw verzoek hebt ingediend en de gegevens zonder wijziging zijn overgenomen.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.