Belastingrente betalen bij vennootschapsbelasting

U betaalt wel belastingrente als wij de aanslag opleggen op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt belastingrente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen.

U betaalt geen belastingrente als u vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en wij de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overnemen.

Let op!

Dit kan anders zijn wanneer het boekjaar niet gelijkloopt met het kalenderjaar. Bijvoorbeeld bij een gebroken, verkort of verlengd boekjaar.

U betaalt geen belastingrente als u voor 1 mei volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt en wij de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting opleggen zoals u hebt gevraagd.

Over welke periode betaalt u belastingrente?

De belastingrente berekenen we over een periode van 1 juli volgend op het belastingjaar tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Doen wij er langer over dan 3 maanden om een aanslag op te leggen? En nemen wij de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd over? Dan beperken wij de periode waarover u belastingrente betaalt tot maximaal 19 weken na ontvangst van uw aangifte.

Vraagt u om een voorlopige aanslag en leggen wij de voorlopige aanslag op zoals u hebt gevraagd? Dan berekenen wij belastingrente tot maximaal 14 weken na ontvangst van uw verzoek.

Is er sprake van een gebroken boekjaar? Dan brengen wij belastingrente in rekening als wij later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag opleggen.

Wat is de renteperiode bij een navorderingsaanslag?

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En zien wij nieuwe feiten waardoor wij de definitieve aanslag moeten wijzigen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag. Bij zo'n navorderingsaanslag loopt de renteperiode van 1 juli na het belastingjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Bij een gebroken boekjaar betaalt u belastingrente vanaf de 7e maand na het boekjaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Vraagt u zelf om een navorderingsaanslag? Dan betaalt u belastingrente tot maximaal 12 weken na ontvangst van uw verzoek.

Hoe hoog is de belastingrente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Voorbeelden te betalen belastingrente

Voorbeeld: U doet voor 1 juni aangifte en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen.

U doet op 25 mei 2023 aangifte over 2022. U krijgt een voorlopige aanslag met datum 23 juni 2023, met daarop een te betalen bedrag.

Omdat de aangifte vóór 1 juni is ingediend en de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen zijn overgenomen, brengen wij geen belastingrente in rekening.

Voorbeeld: U doet na 1 juni aangifte en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen.

U doet op 23 juni 2023 aangifte over 2022. U krijgt een aanslag met datum 6 augustus 2023, met daarop een te betalen bedrag.

Wij brengen u belastingrente in rekening over de periode van 1 juli 2023 tot en met 17 september 2023 (6 weken na de datum van de aanslag).

Voorbeeld: U vraagt om een voorlopige aanslag en wij nemen de gegevens zonder wijzigingen over.

Hebt u nog niet alle gegevens om de aangifte in te kunnen dienen? Dan kunt u verzoeken om een voorlopige aanslag of om wijziging van een eerder opgelegde voorlopige aanslag. Kijk verder bij Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting.

U vraagt op 25 april 2023 een voorlopige aanslag over 2022 aan. U ontvangt een voorlopige aanslag met de datum 1 september 2023.

Voor deze aanslag hebben wij de gegevens uit uw verzoek ongewijzigd overgenomen. U betaalt geen belastingrente omdat u vóór 1 mei 2023 uw verzoek hebt ingediend en de gegevens zonder wijziging zijn overgenomen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.