Mag ik een geluidsopname maken van mijn gesprek met de Belastingdienst?

Dat mag bijna altijd. We begrijpen dat u een gesprek met de Belastingdienst soms wil opnemen en terugluisteren. U moet zich wel aan een paar spelregels houden. De spelregels voor geluidsopnamen zijn:

  • Geef minimaal 1 week vóór het gesprek aan dat u een geluidsopname wil maken. Als dit vanwege de aard van het gesprek niet kan, dan uiterlijk vóór het gesprek. Dat doet u bij de persoon waarmee u het gesprek hebt.
  • Geef ons een kopie van de geluidsopname als wij daarom vragen. U geeft de kopie aan uw gesprekspartner van de Belastingdienst. Als we afspreken dat wij een geluidsopname maken, ontvangt u een kopie.
  • Bewerk de geluidsopname niet.
  • Maak de geluidsopname niet openbaar en deel deze niet via bijvoorbeeld social media. U mag uw geluidsopname wél delen met uw adviseur.
  • Maak geen geluidsopname van mediation.
  • Maak geen geluidsopname van toezichtshandelingen, zoals een controle bij de Douane.
  • Maak geen beeldopname.
  • De afspraak geldt voor 1 gesprek. Voor volgende gesprekken moet u opnieuw deze spelregels naleven.

Als er bijzondere omstandigheden zijn waarom u het gesprek niet mag opnemen, dan kijkt uw gesprekspartner samen met u naar andere mogelijkheden.

Maak een verklaring dat u de spelregels kent

Gaat u een geluidsopname maken? Geef ons dan een verklaring dat u de spelregels kent. Een verklaring schrijft u zelf en neemt u mee naar uw gesprek. Gebruik daarvoor de tekst uit het voorbeeld.

Voorbeeld

Ondergetekende geeft aan dat hij een geluidsopname wil maken van het gesprek dat hij op <datum> heeft met <naam> over <onderwerp gesprek>.

Ondergetekende verklaart door het indienen van dit verzoek dat hij de spelregels kent zoals op belastingdienst.nl staan en dat hij zich aan de spelregels zal houden.

<Naam>
<Adres>
<Woonplaats>

<Datum>                                                                             <Handtekening>

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.