Heffingsrente (voor aanslagen t/m belastingjaar 2011)

Heffingsrente geldt voor aanslagen tot en met het belastingjaar 2011. Voor aanslagen over belastingjaar 2012 en daarna geldt belastingrente.

Wanneer betaalt u heffingsrente?

U betaalt heffingsrente over het bedrag dat u te weinig betaalde.

Voorbeeld

Bij uw inkomen hoort een bedrag van € 2.500 aan belasting en premie. Uw werkgever hield al € 1.000 op uw loon in. Dat is € 1.500 te weinig. U krijgt een belastingaanslag van € 1.500. U betaalt heffingsrente over € 1.500.

Wanneer krijgt u heffingsrente?

U krijgt heffingsrente over het bedrag dat u te veel hebt betaald.

Hebt u een voorlopige aanslag gekregen die moet worden verminderd? Dan krijgt u over die vermindering geen heffingsrente vergoed. Als wij de aanslag verminderen na 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar, vergoeden wij vaak wel de invorderingsrente.

Let op!

Krijgt u een aanslag over 2011 of eerder? Dan berekenen wij over de hele periode heffingsrente. Het percentage heffingsrente dat u moet betalen na 2012 is gelijk aan het percentage belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.