Aanmaning

Als u een belastingaanslag niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Een aanmaning is een brief waarin wij u vragen een belastingaanslag alsnog te betalen.

Staat de aanmaning op naam van een overledene? Dan sturen wij de aanmaning naar (een van) de erfgenamen.

Op deze pagina:

Hoeveel aanmaningskosten moet ik betalen?

Voor het sturen van een aanmaning brengen wij kosten bij u in rekening. De kosten van de aanmaning zijn:

  • € 9 bij een te betalen belastingbedrag tot € 454
  • € 19 bij een te betalen belastingbedrag van € 454 of meer

U moet bij de betaling van het openstaande bedrag ook meteen de aanmaningskosten betalen.

Hoeveel aanmaningskosten u moet betalen, staat op de aanmaning onder het kopje ‘Welk bedrag moet u betalen?’.

Voorbeeld

U betaalt een belastingaanslag met een openstaand bedrag van € 400 niet op tijd. Wij sturen u voor deze aanslag een aanmaning. De kosten van deze aanmaning zijn € 9. U moet in totaal € 409 betalen.

Moet ik invorderingsrente betalen bij een aanmaning?

Over het te betalen bedrag dat op de aanmaning staat moet u misschien invorderingsrente betalen. Dit hangt af van het moment waarop u betaalt. Als wij uw betaling hebben verwerkt, krijgt u een brief als u nog een bedrag moet betalen.

Wat is de betalingstermijn van een aanmaning?

U moet binnen 2 weken na de datum van de aanmaning het openstaande bedrag, inclusief aanmaningskosten betalen.

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag en u betaalt deze niet op tijd. Daarom krijgt u een aanmaning. De datum van de aanmaning is 31 mei. Dit betekent dat u het openstaande bedrag, inclusief aanmaningskosten, uiterlijk 14 juni moet betalen.

Betaalt u niet op tijd?

En neemt u verder geen contact met ons op? Dan krijgt u een dwangbevel van ons. U betaalt minimaal € 49 en maximaal € 14.597 extra – dus bovenop de kosten van de aanmaning.

Aanmaningskosten

In onderstaande tabel ziet u hoe de kosten oplopen.

De bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.

Te betalen belastingbedrag Aanmaningskosten Dwangbevelkosten
> € 0 en < € 90 € 9 € 49
≥ € 90 en < € 135 € 9 € 53
≥ € 135 en < € 180 € 9 € 57
≥ € 180 en < € 225 € 9 € 61
≥ € 225 en < € 270 € 9 € 65
≥ € 270 en < € 315 € 9 € 69
≥ € 315 en < € 360 € 9 € 73
≥ € 360 en < € 405 € 9 € 77
≥ € 405 en < € 450 € 9 € 81
≥ € 450 en < €  454 € 9 € 85
≥ € 454 en < € 495 € 19 € 85
≥ € 495 en < € 540 € 19 € 89
≥ € 990 en < € 1.035 € 19 € 133
≥ € 1.980 en < € 2.025 € 19 € 221
≥ € 2.970 en < € 3.015 € 19 € 309
€ 5.000 € 19 € 489
€ 10.000 € 19 € 933
€ 25.000 € 19 € 2.265
€ 50.000 € 19 € 4.489
€ 100.000 € 19 € 8.933
Voorbeeld

U krijgt een aanmaning van ons omdat u een belastingaanslag van € 2.000 niet op tijd hebt betaald. De kosten van die aanmaning zijn € 19. Dan moet u totaal € 2.019 betalen.

Hoe moet ik betalen?

Bij de aanmaning krijgt u betaalinformatie. In de betaalinformatie staan alle gegevens die u nodig hebt om te kunnen betalen.

Ik kan niet (op tijd) betalen

Kijk op Kan ik uitstel of een betalingsregeling krijgen? of bij Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding? wat u verder kunt doen. Of bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. En voorkom hoge invorderingskosten.

Wat gebeurt er als ik niet betaal en ook niets doe?

Als u niet betaalt en ook geen contact met ons opneemt voor uitstel van betaling of kwijtschelding, dan krijgt u een dwangbevel van ons. Ook voor het sturen van een dwangbevel brengen wij kosten bij u in rekening.

Hebt u ook andere schulden dan alleen belastingschuld?

En lukt het u niet om deze schulden te betalen? Lees hierover meer bij Geldzorgen? De stappen naar een oplossing.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de aanmaningskosten?

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de aanmaning schriftelijk bezwaar maken. Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Zet in uw brief altijd de reden van uw bezwaar, het aanslagnummer dat op de aanmaning staat, uw naam en uw handtekening.

Ik heb mijn belastingaanslag al betaald

Dan hoeft u verder niets te doen. Waarschijnlijk hebt u net betaald op het moment dat wij u de aanmaning hebben gestuurd. Is uw betaling toch te laat bij ons binnengekomen? Dan moet u misschien nog een bedrag bijbetalen. U krijgt daarover dan nog bericht van ons.

Hebt u vragen?

Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. En vanuit het buitenland: +31 555 385 385. Houd uw aanmaning bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.