Aanmaning

Hebt u deze veelgestelde vraag en ons antwoord daarop al gelezen?

Ik ben te laat met betalen – wat nu, onder het tussenkopje: U hebt een aanmaning gekregen.

Aanvullend op de veelgestelde vraag en ons antwoord daarop, hieronder alleen meer informatie over de aanmaning.

Betalingsherinnering

Bij sommige belastingaanslagen verzenden wij vóór de aanmaning een betalingsherinnering. Wij vragen u daarin om alsnog op zeer korte termijn te betalen.

Het eerste deel van uw betaling gebruiken we voor kosten en rente

Betaalt u ons belasting en moet u nog invorderingsrente of kosten voor bijvoorbeeld een aanmaning of dwangbevel betalen? In dat geval beschouwen wij uw betaling in de 1e plaats als betaling voor de kosten en de rente die u nog moet betalen. De rest van het bedrag dat u hebt betaald, beschouwen wij als de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld daarna nog steeds niet geheel voldaan, dan ontvangt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro of betaalinformatie.

Dwangbevel

Betaalt u na een aanmaning nog niet? Dan volgt een dwangbevel.

Let op!
Voor naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffingen sturen wij geen betalingsherinnering.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.