Aanmaning

Wanneer u een aanslag niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Een aanmaning kost u € 8 of € 18 extra. Hoeveel u extra betaalt, hangt af van de hoogte van uw schuld.

Meer informatie vindt u bij Ik ben te laat met betalen – wat nu?, onderdeel 'U hebt een aanmaning gekregen'.

Betalingsherinnering

Wanneer u een aanslag niet op tijd betaalt, krijgt u bij sommige belastingaanslagen eerst van ons een betalingsherinnering. Wij vragen u daarin om alsnog op zeer korte termijn te betalen. Betaalt u dan niet vóór de uiterste betaaldatum? Dan krijgt u van ons een aanmaning.

Let op!
Voor naheffingsaanslagen btw en loonheffingen sturen wij geen betalingsherinnering.

Betaal op tijd

Betaal de aanmaning vóór de uiterste betaaldatum. Zo voorkomt u een dwangbevel.

Wij gebruiken uw betaling eerst voor kosten en rente

Wanneer u uw belastingschuld betaalt, gebruiken wij deze betaling in de 1e plaats om de kosten en rente te voldoen. De rest van het bedrag is voor de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld met de betaling nog niet helemaal voldaan? Dan krijgt u voor het restantbedrag nieuwe betaalinformatie.

Bent u het niet eens met de aanmaningskosten?

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de aanmaning schriftelijk bezwaar maken tegen de kosten van de aanmaning.

Zet in uw brief in elk geval:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • voor welk aanslagnummer of beschikkingsnummer u de aanmaning hebt gekregen
  • de reden van uw bezwaar
  • uw naam en handtekening onderaan de brief

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.