Ik kan mijn belasting niet op tijd betalen - kan ik uitstel of een betalingsregeling krijgen?

Kies uw situatie:

 • U bent geen ondernemer of zzp'er

  Hebt u een aanslag ontvangen, en kunt u die niet op tijd betalen? Onderneem dan meteen actie. Bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543 en vanuit het buitenland: +31 555 385 385. Wilt u uw burgerservicenummer bij de hand houden? Dan zoeken wij samen met u naar een passende oplossing. Misschien kunt u uitstel of een betalingsregeling krijgen.

  Let op!
  Voor de motorrijtuigenbelasting gelden andere regels. Lees meer bij Ik kan mijn motorrijtuigenbelasting niet betalen.

  Later betalen kost wel geld: u moet dan invorderingsrente betalen.

  Let op!
  Hebt u gedurende een bepaalde periode uitstel van betaling gekregen voor een aanslag? Dan kunt u daarna geen betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag. Dit geldt niet voor een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. Lees meer bij Betalingsregeling naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting.

  U kunt ook gebruikmaken van het formulier 'Verzoek betalingsregeling voor particulieren'.

  Verzoek betalingsregeling downloaden

  Tip
  Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat het formulier bij ons binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

  Gedeeltelijke betalingsregeling

  Treft u een betalingsregeling en u wilt van tevoren of tijdens de regeling een hoger bedrag betalen? Dat kan. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Wilt u meer betalen dan het afgesproken termijnbedrag?
   Dat hoeft u niet aan ons door te geven. Het afgesproken minimumbedrag per maand verandert niet, maar u bent wel sneller klaar met betalen.
  • Wilt u een deel van het openstaande bedrag al betalen en voor het resterende bedrag een regeling treffen?
   Betaal dan eerst het bedrag dat u van tevoren wilt voldoen. Wij verwerken deze betaling binnen 10 werkdagen. Vraag ná die 10 werkdagen een nieuwe betalingsregeling aan voor het resterende bedrag.

  Wat gebeurt er na mijn verzoek om een betalingsregeling?

  Als u een verzoek om een betalingsregeling hebt gedaan, zorgen we ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. En we beoordelen uw verzoek. Dat kost tijd; u krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een brief met onze reactie.

 • U bent ondernemer of zzp'er

  Hebt u een aanslag ontvangen, en kunt u die niet op tijd betalen? Onderneem dan meteen actie. Kijk of u voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van betaling of een betalingsregeling.

  U kunt géén uitstel krijgen voor de betaling bij een aangifte btw of loonheffingen.

  Later betalen kost wel geld: u moet invorderingsrente betalen.

  4 maanden uitstel

  U kunt 4 maanden uitstel krijgen van betaling vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U hebt altijd op tijd, juist en volledig aangifte gedaan.
  • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.
  • U hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
  • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
   Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen in verband met een ingediend bezwaar- of beroepschrift.
  • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting, die in meer termijnen mag worden betaald.
  Let op!
  U kunt géén kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor belastingen die u op aangifte moet betalen.

  (Voorbeeld: U kunt het bedrag van uw btw-aangifte niet betalen. Vraag dan pas uitstel van betaling aan, nadat u van ons een naheffingsaanslag btw hebt gekregen.)

  Hoe vraag ik uitstel voor 4 maanden aan?

  U vraagt het uitstel aan bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. En vanuit het buitenland: +31 555 385 385.
  Wij sturen u een bevestiging binnen 10 werkdagen.

  Let op!
  Hebt u gedurende een bepaalde periode uitstel van betaling gekregen voor een aanslag? Dan kunt u daarna geen betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag. Dit geldt niet voor een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. Lees meer bij Betalingsregeling naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting.

  Betalingsregeling voor maximaal 12 maanden

  Voldoet u niet aan de voorwaarden voor 4 maanden uitstel? Of hebt u langer de tijd nodig? U kunt een betalingsregeling aanvragen voor maximaal 12 maanden. Normaal gesproken gaat deze periode in vanaf de dag dat u de aanslag moet betalen. Tijdelijk – tot 1 oktober 2022 – geldt deze periode vanaf de datum waarop wij de betalingsregeling toekennen. U moet in ieder geval voldoende zekerheid bieden om een betalingsregeling te kunnen krijgen. Dit kan in de vorm van een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

  Hoe vraag ik om een betalingsregeling?

  Dit doet u met een formulier:

  Verzoek betalingsregeling downloaden

  Let op!
  Voor de motorrijtuigenbelasting gelden andere regels. Lees meer bij Ik kan mijn motorrijtuigenbelasting niet betalen.
  Tip
  Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat het formulier bij ons binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

  Wat gebeurt er na mijn verzoek om een betalingsregeling?

  Als u een schriftelijk verzoek om een betalingsregeling hebt gedaan, zorgen we ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. En we beoordelen uw verzoek. Dat kost tijd. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een brief met onze reactie.

  Gedeeltelijke betalingsregeling

  U treft een betalingsregeling en u wilt van tevoren of tijdens de regeling een hoger bedrag betalen?

  Dat kan. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Wilt u meer betalen dan het afgesproken termijnbedrag?
   Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Het afgesproken minimum bedrag per maand verandert hierdoor niet, maar u bent wel sneller klaar met betalen.
  • Wilt u een deel van het openstaande bedrag al voldoen en voor de rest een nieuwe regeling treffen?
   Ook dat is mogelijk. Betaal dan eerst het bedrag dat u van te voren al wilt voldoen. Wij verwerken deze betaling binnen 10 werkdagen. Vraag ná deze periode een nieuwe betalingsregeling aan voor het resterende bedrag.

  Hebt u al een betalingsregeling voor een andere belastingschuld?

  Vraag dan een nieuwe betalingsregeling aan voor de totale schuld. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar:
  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC  Heerlen

  Vermeld in het verzoek:

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw telefoonnummer
  • Het aantal termijnen waarin u de totale schuld denkt te kunnen betalen (maximaal 12 maanden)
  • Het nieuwe termijnbedrag
   Dat is de nieuwe schuld gedeeld door het aantal termijnen.
  • De aanslagnummers van de aanslagen waarvoor u om een betalingsregeling vraagt
  • Uw handtekening

  Wat gebeurt er na mijn verzoek om een nieuwe betalingsregeling?

  Wij beoordelen uw verzoek en dat kost tijd. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een brief met onze reactie. We zorgen ervoor dat u in de tussentijd geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. Tot u een reactie van ons krijgt, moet u zich wel houden aan de bestaande regeling.

  Tips
Let op!
Bij uitstel voor de erfbelasting gelden andere regels.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.