Ik kan mijn belasting niet op tijd betalen - kan ik uitstel of een betalingsregeling krijgen?

Kies uw situatie:

 • U bent geen ondernemer of zzp'er

  Hebt u een belastingaanslag ontvangen, en kunt u die niet op tijd betalen? Onderneem dan meteen actie. Misschien kunt u uitstel of een betalingsregeling krijgen voor de openstaande belastingaanslag(en) waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken.

  Let op!
  Later betalen kost wel geld: u moet dan invorderingsrente betalen.

  4 maanden kort uitstel

  U kunt 4 maanden kort uitstel van betaling krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Het gaat niet over een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of Zorgverzekeringswet die in meer termijnen mag worden betaald.

  • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000. Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen door bezwaar of beroep.

  • U hebt niet eerder uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege een verrekening met een belastingteruggaaf.

  • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.

  Hoe vraag ik kort uitstel voor 4 maanden aan?

  Bel de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. En vanuit het buitenland: +31 555 385 385.
  Wilt u uw burgerservicenummer en de belastingaanslag bij de hand houden? Dan kunnen wij u sneller helpen.

  Of stuur een brief naar:

  Belastingdienst
  Postbus 100
  6400 AC  Heerlen

  Wij sturen u een bevestiging binnen 10 werkdagen.

  Tip
  Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat uw verzoek bij ons binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

  Betalingsregeling

  Hebt u nog steeds moeite met betalen? Dan kunt u misschien een betalingsregeling krijgen van maximaal 12 maanden. Deze start vanaf de datum waarop u de regeling hebt gekregen. Wel moet u er dan voor zorgen dat u alle nieuwe belastingaanslagen op tijd betaalt.

  Let op!
  Hebt u al 4 maanden kort uitstel van betaling voor deze aanslag? Dan duurt de betalingsregeling maximaal 12 maanden vanaf de datum waarop u dat uitstel hebt gekregen.

  Hoe vraag ik een betalingsregeling aan?

  De betalingsregeling vraagt u aan met het formulier 'Verzoek betalingsregeling voor particulieren'.

  Verzoek betalingsregeling downloaden

  Of bel de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. En vanuit het buitenland: +31 555 385 385.

  Wat als ik de betalingsregeling niet in maximaal 12 maanden kan betalen?

  Bij de beoordeling van uw verzoek om een betalingsregeling kijken we naar uw persoonlijke situatie. Zijn er bijzondere omstandigheden? Dan kunt u misschien een betalingsregeling krijgen die langer duurt dan 12 maanden. Van bijzondere omstandigheden kan sprake zijn bij schade aan de gezondheid, uithuisplaatsing of verlies van een baan.

  Voorbeelden wanneer u misschien een betalingsregeling langer dan 12 maanden kunt krijgen

  U kunt uw belastingschuld niet betalen, omdat:

  • u een huurachterstand moet inlopen om uithuisplaatsing te voorkomen
  • u een boete bij het CJIB moet betalen en anders vrijheidsontneming riskeert
  • u hoge structurele medische kosten hebt en anders risico loopt op schade aan de gezondheid

  In het formulier 'Verzoek betalingsregeling voor particulieren' kunt u aangeven of u meer dan 12 maanden nodig hebt om te betalen. Zet dit bij vraag 5: 'Ruimte voor voorstel betalingsregeling'. Beschrijf duidelijk welke bijzondere omstandigheden de reden zijn dat u meer dan 12 maanden nodig hebt om te betalen.

  Wat gebeurt er na mijn verzoek om een betalingsregeling?

  Als u een verzoek om een betalingsregeling op tijd hebt gedaan, zorgen we ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. En we beoordelen uw verzoek. Dat kost tijd; u krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een brief met onze reactie.

  Gedeeltelijke betalingsregeling

  Treft u een betalingsregeling en u wilt van tevoren of tijdens de regeling een hoger bedrag betalen? Dat kan. Dit zijn de mogelijkheden:

  • Wilt u meer betalen dan het afgesproken termijnbedrag?
   Dan hoeft u dat niet aan ons door te geven. Het afgesproken minimumbedrag per maand verandert niet, maar u bent wel sneller klaar met betalen.

  • Wilt u een deel van het openstaande bedrag al betalen en voor het resterende bedrag een regeling treffen?
   Betaal dan eerst het bedrag dat u van tevoren wilt voldoen. Wij verwerken deze betaling binnen 10 werkdagen. Vraag ná die 10 werkdagen een nieuwe betalingsregeling aan voor het resterende bedrag.

  • U bent ondernemer of zzp'er

   Hebt u een aanslag ontvangen, en kunt u die niet op tijd betalen? Onderneem dan meteen actie. Kijk of u voldoet aan de voorwaarden voor uitstel van betaling of een betalingsregeling.

   Let op!
   Later betalen kost wel geld: u moet invorderingsrente betalen.

   4 maanden kort uitstel

   U kunt 4 maanden kort uitstel van betaling krijgen vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

   • Het gaat niet om een betaling van een belasting die u op aangifte moet betalen, zoals btw en loonheffingen. (Wacht daarvoor op de naheffingsaanslag.)

   • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting, die in meer termijnen mag worden betaald.

   • U hebt altijd op tijd, juist en volledig aangifte gedaan van de belasting(en) waarvoor u uitstel van betaling wilt.

   • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.

   • U hebt niet eerder uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.

   • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
    Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen door bezwaar of beroep.

   Hoe vraag ik kort uitstel voor 4 maanden aan?

   U vraagt het kort uitstel aan bij de BelastingTelefoon: 0800 - 0543. En vanuit het buitenland: +31 555 385 385. 
   Wij sturen u een bevestiging binnen 10 werkdagen.

   Of stuur een brief naar:

   Belastingdienst
   Postbus 100
   6400 AC Heerlen

   Tip
   Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat uw verzoek bij ons binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

   Betalingsregeling

   Voldoet u niet aan de voorwaarden voor 4 maanden kort uitstel? Of hebt u meer tijd nodig om de aanslag te betalen? Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. De betalingsregeling duurt maximaal 12 maanden vanaf de datum waarop u de regeling hebt gekregen.

   Let op!
   Hebt u al 4 maanden kort uitstel van betaling voor deze aanslag? Dan duurt de betalingsregeling maximaal 12 maanden vanaf de datum waarop u kort uitstel hebt gekregen.

   Voor een betalingsregeling moet u wel alle belastingen waarvoor u aangifte doet, op tijd betalen. Daarnaast kunnen wij u nog vragen om een zekerheid, in de vorm van een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding. De betalingsregeling kunt u niet krijgen voor een belasting die u op aangifte moet betalen, zoals btw en loonheffingen (wacht daarvoor op de naheffingsaanslag).

   Hoe vraag ik om een betalingsregeling?

   Dit doet u met het formulier 'Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen':

   Verzoek betalingsregeling downloaden

   Let op!
   Kunt u door bijzondere omstandigheden niet in maximaal 12 maanden betalen? Neem dan op tijd schriftelijk contact met ons op. Dan kijken wij samen met u naar een oplossing.

   Wat gebeurt er na mijn verzoek om een betalingsregeling?

   Als u een schriftelijk verzoek om een betalingsregeling op tijd hebt gedaan, zorgen we ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. En we beoordelen uw verzoek. Dat kost tijd. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een brief met onze reactie.

   Gedeeltelijke betalingsregeling

   U treft een betalingsregeling en u wilt van tevoren of tijdens de regeling een hoger bedrag betalen?

   Dat kan. Dit zijn de mogelijkheden:

   • Wilt u meer betalen dan het afgesproken termijnbedrag?
    Dan hoeft u dit niet aan ons door te geven. Het afgesproken minimum bedrag per maand verandert hierdoor niet, maar u bent wel sneller klaar met betalen.

   • Wilt u een deel van het openstaande bedrag al voldoen en voor de rest een nieuwe regeling treffen?
    Ook dat is mogelijk. Betaal dan eerst het bedrag dat u van te voren al wilt voldoen. Wij verwerken deze betaling binnen 10 werkdagen. Vraag ná deze periode een nieuwe betalingsregeling aan voor het resterende bedrag.

   Hebt u al een betalingsregeling voor een andere belastingschuld?

   Vraag dan een nieuwe betalingsregeling aan voor de totale schuld. Stuur een brief met uw verzoek naar:

   Belastingdienst
   Postbus 100
   6400 AC  Heerlen

   Vermeld in het verzoek:

   • Uw naam, adres en woonplaats

   • Uw telefoonnummer

   • Het aantal termijnen waarin u de totale schuld denkt te kunnen betalen (maximaal 12 maanden)

   • Het nieuwe termijnbedrag

    Dat is de nieuwe schuld gedeeld door het aantal termijnen.

   • De aanslagnummers van de aanslagen waarvoor u om een betalingsregeling vraagt

   • Uw handtekening

   Wat gebeurt er na mijn verzoek om een nieuwe betalingsregeling?

   Wij beoordelen uw verzoek en dat kost tijd. U krijgt binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek een brief met onze reactie. We zorgen ervoor dat u in de tussentijd geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. Tot u een reactie van ons krijgt, moet u zich wel houden aan de bestaande regeling.

   Tips

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.