Overzicht bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis

Update: 15 april 2024

Hebt u als ondernemer gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Lees hier wat dit voor u betekent.

 • Vanaf 1 april 2022 moet u weer voldoen aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen.
 • Vanaf 1 oktober 2022 betaalt u de belastingschuld die u hebt opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel met de betalingsregeling bijzonder uitstel.

Hieronder leest u over de nieuwe betalingsverplichtingen, de betalingsregeling bijzonder uitstel en wat u kunt doen als u (tijdelijk) niet kunt betalen.

 • Vanaf 1 april 2022: nieuwe betalingsverplichtingen

  Alle belastingen waarvoor u op of ná 1 april 2022 aangifte doet, moet u op tijd betalen. En ook belastingaanslagen waarvan de betaaldatum ligt op of ná 1 april 2022.

  Lees hierover meer bij Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel.

 • Vanaf 1 oktober 2022: betalingsregeling bijzonder uitstel

  U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke termijn een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022.

  Let op!

  U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel als u:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan al uw nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen
  • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt

  Hoe kunt u betalen?

  In de brief die u van ons hebt gekregen met het vastgestelde maandbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik dit betalingskenmerk bij elke betaling.

  Lees hierover meer bij Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel.

 • Communicatie over de betalingsregeling

  U hebt inmiddels al 1 of meer brieven over de betalingsregeling gekregen.

  U krijgt elke 3 maanden van ons:

  • een schuldenoverzicht
   Het nieuwste schuldenoverzicht krijgt u tussen 10 en 13 januari 2024.
  • een betalingenoverzicht ('Beschikking invorderingsrente bij betalingsregeling bijzonder uitstel')
   Het nieuwste betalingenoverzicht krijgt u tussen 23 en 27 januari 2024.

  Lees meer bij Hoe informeren wij u over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

 • Problemen met nieuwe betalingsverplichtingen?

  Weet u niet zeker of u hebt voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen? Bij Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel? leest u hoe u daar achter kunt komen.

  Kunt u nu niet op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen? Kijk dan welke uiterste betaaldatum er staat op de aanslag(en) die u niet kunt betalen.

  Heeft een aanslag een uiterste betaaldatum vóór 1 oktober 2022? Dan kunt u misschien een betalingsregeling krijgen.

  Heeft een aanslag een uiterste betaaldatum van 1 oktober 2022 of later? En wilt u gebruik blijven maken van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan kunt u geen andere betalingsregeling aanvragen. U kunt ons wel vragen om uw betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Kijk op Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel hoe u dit doet.

 • Problemen met betalen termijnen betalingsregeling bijzonder uitstel?

  Weet u niet zeker of u bij bent met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Bij Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel? leest u hoe u daar achter kunt komen.

  Kunt u (tijdelijk) uw termijnbedragen van de betalingsregeling niet betalen? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen van de betalingsregeling:

  • kwartaalbetaling
  • betaalpauze
  • verlenging naar maximaal 7 jaar (84 maanden)

  Voorbeeld

  U kunt ons onder voorwaarden vragen om een betaalpauze, in combinatie met een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022.

  Lees meer bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.
  Of bekijk de video over de aanpassingen van de betalingsregeling.

 • Wat gebeurt er als wij uw betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken?

  Loopt u achter met uw nieuwe betalingsverplichtingen, met de termijnen van de betalingsregeling bijzonder uitstel, of met allebei? En loopt u deze achterstand(en) niet in? Dan trekken wij op zeker moment de betalingsregeling bijzonder uitstel in. Hierna leest u wat daarvan de gevolgen zijn.

  U moet de belastingschuld die onder het bijzonder uitstel valt, in 1 keer betalen

  Alle (naheffings)aanslagen die onder het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis vallen, moet u in 1 keer betalen. En ook eventuele invorderingskosten.

  Hoe u kunt betalen, leest u in de brief waarmee wij u lieten weten dat wij de betalingsregeling bijzonder uitstel intrekken.

  Invorderingskosten

  Wij nemen invorderingsmaatregelen om alle (naheffings)aanslagen die vielen onder het bijzonder uitstel van betaling in te vorderen. Daarbij brengen wij kosten in rekening.

  Voor elke openstaande (naheffings)aanslag krijgt u eerst een aanmaning. Als u na de aanmaning niet betaalt, krijgt u een dwangbevel. Hieraan zijn hoge kosten verbonden, die samenhangen met de hoogte van uw belastingschuld.

  Let op!

  Hebt u vóór 1 oktober 2022 al een aanmaning ontvangen voor 1 of meer (naheffings)aanslagen? En hebt u die nog niet betaald? Dan sturen wij u voor deze (naheffings)aanslag(en) meteen een dwangbevel.

  Betaalt u nadat u het dwangbevel hebt gekregen, nog steeds niet? Dan nemen wij verdere maatregelen. Het nemen van invorderingsmaatregelen kan betekenen dat wij beslag leggen op uw vermogensbestanddelen, zoals inventaris, auto of een bankrekening. Ook kunnen wij uw faillissement aanvragen. Voor die tijd nemen wij contact met u op.

  Kunt u de belastingschuld betalen? Doe dit dan zo snel mogelijk, om extra kosten te voorkomen.

 • Ook op lange termijn betalingsproblemen?

  Hebt u niet alleen nu betalingsproblemen, maar verwacht u die ook op de lange termijn? En weet u niet zeker of u ze kunt oplossen? Dan kunt u het volgende doen:

  • Zoek advies of hulp.
  • Kijk of u met de Belastingdienst en andere schuldeisers kunt afspreken dat u maar een deel van uw schulden betaalt (schuldsanering).

  Advies of hulp

  Het is belangrijk dat u snel een compleet beeld krijgt van uw financiële situatie. Kijk op geldfit.nl/zakelijk en ontdek wat uw mogelijkheden zijn. Ook kan Geldfit u doorverwijzen naar de juiste instantie. Of bel direct met een adviseur van Geldfit: 0800 – 8115.

  Of kijk op kvk.nl/zwaar-weer. Hier vindt u meer informatie over wat u kunt doen vanuit uw bedrijfssituatie. Het adviesteam van Kamer van Koophandel kan u advies op maat bieden en hulp bij een volgende stap.

  Bent u een zzp’er, eigenaar van een eenmanszaak, maat van een maatschap of vennoot van een vof of cv en hebt u nog meer schulden? Dan kunt u voor ondersteuning bij het aflossen van uw (belasting)schulden ook terecht bij uw gemeente. De gemeente kijkt mee naar uw situatie en zorgt, in overleg met u, voor een passend hulpverleningstraject op maat.

  Schuldsanering

  Lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Vanwege de coronacrisis gingen wij soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord. Dat blijven wij doen tot 1 april 2024.

  Normaal geldt de voorwaarde dat wij ten minste het dubbele uitkeringspercentage ontvangen als u uw andere schuldeisers aanbiedt. Maar tot 1 april 2024 nemen wij genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Wij raden u daarom aan nog vóór die datum met uw schuldeisers in gesprek te gaan over een saneringsakkoord. Want dan is de kans groter dat al uw schuldeisers hieraan willen meewerken.

  Bent u een zzp’er? Of is uw onderneming een rechtspersoon (bijvoorbeeld een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of stichting)? Dat maakt uit voor de manier waarop u een saneringsakkoord sluit.

  U bent zzp’er

  Neem contact op met uw gemeente. Die kan voor u een minnelijk schuldsaneringstraject opstarten.

  Lees meer bij Ik kan mijn schulden niet betalen en Hoe werkt minnelijke schuldsanering?.

  Uw onderneming is een rechtspersoon

  U moet zelf een saneringsakkoord regelen met uw schuldeisers. Voldoet u aan de voorwaarden en gaan al uw schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u ons vragen een deel van uw belastingschuld kwijt te schelden. Dit doet u met het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen.

  Lees meer bij Kwijtschelding van belasting voor ondernemers.

  Niet alle schuldeisers akkoord, maar toch een schuldregeling?

  Gaan niet alle schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u toch nog een akkoord over een schuldregeling bereiken via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).

  Let op!

  Besluit u om te stoppen met uw onderneming? De regel is dat ondernemers hun belastingschuld door het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis (minstens voor een deel) moeten afbetalen. Ook nadat zij hun onderneming hebben gestaakt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.