Betalingsregeling voor opgebouwde belastingschuld door bijzonder uitstel

Update: 15 april 2024

Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u van 12 maart 2020 tot en met 31 maart 2022 een belastingschuld opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had. Wij bieden u daarvoor een betalingsregeling aan.

Hoe werkt de betalingsregeling?

U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke maand een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente.

Voorbeeld

U hebt bijzonder uitstel van betaling gekregen. Daarmee hebt u een totale belastingschuld opgebouwd van € 15.000, exclusief invorderingsrente. Wij bieden u een betalingsregeling aan voor 60 maanden. U betaalt dan vanaf 1 oktober 2022 elke maand € 271, inclusief invorderingsrente.

U kunt uw termijnbedragen elke maand zelf aan ons overmaken of uw bank met een periodieke overboeking opdracht geven om het bedrag maandelijks automatisch over te maken. De uiterste betaaldatum van de 1e termijn is 31 oktober 2022. In de brief met het vastgestelde termijnbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling.

Let op!

Bent u klant van ABN AMRO? Maak dan gebruik van internetbankieren. Bij ABN AMRO mobiel bankieren is periodieke overboeking voor de betalingsregeling nog niet mogelijk.

Hebt u op of ná 1 augustus al een deel van uw opgebouwde belastingschuld afbetaald?

Dan is het maandbedrag dat in uw beschikking stond gelijk gebleven, maar de looptijd van de betalingsregeling is korter dan staat in de beschikking.

Voorwaarden betalingsregeling

U kunt alleen gebruik blijven maken van de betalingsregeling als u:

  • vanaf 1 oktober 2022 voldoet aan al uw nieuwe betalingsverplichtingen
  • vanaf 1 oktober 2022 de termijnen van de betalingsregeling op tijd betaalt

Communicatie over de betalingsregeling

Wij hebben u al een brief over de betalingsregeling gestuurd. En wij gaan u regelmatig een overzicht van uw totale belastingschuld sturen.

Lees meer bij Hoe informeren wij u over de betalingsregeling bijzonder uitstel?

Problemen bij het betalen van de termijnbedragen?

Misschien is het voor u niet mogelijk uw belastingschuld in 60 maandelijkse termijnen af te betalen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

  • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
  • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
  • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar (84 maanden)
    Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000.

Lees meer over de voorwaarden, de gevolgen en hoe u om de aanpassing vraagt bij Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel.

Of bekijk de video over de aanpassingen van de betalingsregeling.

Hebt u een achterstand bij het betalen van de termijnbedragen?

Weet u niet zeker of u een achterstand hebt? Of weet u niet hoe groot uw achterstand precies is? Bij Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel?/Achterstand termijnbetalingen leest u hoe u daar achter kunt komen.

Tijdelijk betalingsproblemen?

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u ons onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze en/of aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden.

Ook op de lange termijn betalingsproblemen?

Hebt u niet alleen nu betalingsproblemen, maar verwacht u die ook op de lange termijn? En weet u niet zeker of u ze kunt oplossen? Kijk dan bij Ook op de lange termijn betalingsproblemen? wat u kunt doen.

Wilt u tijdens de betalingsregeling extra afbetalen?

Dat kan. Het maandbedrag van de betalingsregeling blijft dan gelijk, maar de looptijd wordt korter. En u betaalt minder invorderingsrente.

Wilt u door een extra aflossing liever een lager maandbedrag in plaats van een kortere looptijd? Dan moet u daarvoor een verzoek doen. Stuur een brief met uw verzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Voorbeeld

Uw belastingschuld is € 25.000. Uw termijnbedrag is € 451. Betaalt u direct € 10.000, dan kunt u ons vragen om het termijnbedrag te verlagen. Dit wordt dan € 271. U bespaart over de volledige looptijd € 828 aan invorderingsrente.

Hoe kunt u extra afbetalen?

In de brief die u van ons krijgt met het vastgestelde termijnbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik deze ook als u extra gaat afbetalen.

Met het hulpmiddel 'Aflossingsschema betalingsregeling bijzonder uitstel' kon u uw maandbedrag berekenen. In september 2022 hebben wij u een brief gestuurd over de betalingsregeling met daarin het door u te betalen maandbedrag. Daarom is het hulpmiddel nu niet meer beschikbaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.