Wat is uw achterstand voor de betalingsregeling bijzonder uitstel?

Maakt u gebruik van de betalingsregeling bijzonder uitstel? Voor deze regeling gelden 2 voorwaarden:

U kunt achterlopen met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling bijzonder uitstel, of met het voldoen aan uw nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen, of met allebei. Weet u niet zeker of u een achterstand hebt? Of weet u niet hoe groot uw achterstand precies is? Hierna leggen wij uit hoe u daar achter kunt komen.

We behandelen eerst de achterstand voor de termijnen van de betalingsregeling, en daarna de achterstand voor de nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen:

Achterstand termijnbetalingen

In de brief 'Beschikking betalingsregeling bijzonder uitstel' die u in september 2022 kreeg en in de brief die u na 10 april krijgt, staan:

  • de datum vanaf wanneer u aan de termijnen moet voldoen (dit is standaard 1 oktober 2022)
  • het maandelijkse termijnbedrag en het betalingsschema
  • het betalingskenmerk dat u moet gebruiken als u termijnbedragen betaalt, zodat wij uw betaling snel kunnen verwerken

Wij verwachten van u dat u deze termijnen betaalt volgens het betalingsschema.

Hierna volgen 2 voorbeelden. De voorbeelden laten zien wat er mis kan gaan bij het betalen van de termijnbedragen. En hoe u dan uw betalingsachterstand berekent.

Voorbeeld 1: U hebt te weinig termijnen betaald

Vanaf 1 oktober 2022 moest u voor de betalingsregeling bijzonder uitstel maandelijks een termijnbedrag betalen.

Op 1 februari 2023 waren er 4 termijnen verstreken. Dus u had op 1 februari ten minste 4 keer het termijnbedrag moeten betalen.

Uw betalingsregeling geldt voor 3 aanslagen. Het betalingskenmerk voor de betalingsregeling is: 1234. Dit zijn de gegevens van deze aanslagen:

Aanslagnummer Vervaldatum Bedrag
XXXXX 31 januari 2021 € 990
YYYYY 30 juni 2021 € 29.010
ZZZZZ 31 december 2021 € 20.000

U moet daarnaast ook nog 1 aanslag betalen die niet onder de betalingsregeling valt. De gegevens van deze aanslag zijn:

Aanslagnummer Vervaldatum Bedrag
QQQQQ 31 mei 2022 € 1.500

U hebt een betalingsregeling met termijnbedragen van € 1.000 per maand. U had op 1 februari 2023 4x € 1.000 = € 4.000 (inclusief invorderingsrente) moeten betalen.

Volgens uw administratie én volgens ons betalingenoverzicht hebt u de volgende betalingen gedaan:

Datum betaling Kenmerk Bedrag
31 oktober 2022 1234 € 1.000
15 november 2022 1234 € 1.000
5 januari 2023 QQQQ € 1.000

Dit hebben wij op de volgende manier verwerkt in onze administratie:

Betaaldatum Aanslagnummer Rente Kosten Belasting Totaal
31-10-2022 XXXXXX € 10 € 0 € 990 € 1.000
15-11-2022 YYYYY € 30 € 0 € 970 € 1.000
5-01-2023 QQQQQ € 3 Geen € 997 € 1.000

U hebt tot 1 februari 2 termijnen betaald met het betalingskenmerk van de betalingsregeling. De aanslag die u in januari hebt betaald, valt niet onder de betalingsregeling. U hebt dus € 2.000 (inclusief invorderingsrente) te weinig betaald.

Voorbeeld 2: U hebt niet de termijnbedragen betaald, maar individuele aanslagen

Vanaf 1 oktober 2022 moest u voor de betalingsregeling bijzonder uitstel maandelijks een termijnbedrag van € 1.000 betalen.

Op 1 februari 2023 zijn er 4 termijnen verstreken. U had dus op 1 februari ten minste 4 keer het termijnbedrag moeten betalen.

Uw betalingsregeling bijzonder uitstel geldt voor 3 aanslagen. Het betalingskenmerk voor de betalingsregeling is: 1234. De gegevens van deze aanslagen zijn:

Aanslagnummer Vervaldatum Bedrag
XXXXX 31 januari 2021 € 990
YYYYY 30 juni 2021 € 29.010
ZZZZZ 31 december 2021 € 20.000

U moet ook nog 1 aanslag betalen die niet onder de betalingsregeling valt. De gegevens van deze aanslag zijn:

Aanslagnummer Vervaldatum Bedrag
QQQQQ 31 mei 2022 € 1.500

Volgens uw administratie hebt u de volgende betalingen gedaan:

Datum betaling Kenmerk Bedrag
31 oktober 2022 XXXXX € 1.000
30 november 2022 YYYYY € 1.000
15 december 2022 QQQQQ € 500
15 december 2022 1234 € 500
30 januari 2023 QQQQQ € 1.000

Wij hebben deze betalingen op de volgende manier verwerkt:

Betaaldatum Aanslagnummer Rente Kosten Belasting Totaal
31-10-2022 XXXXXX € 10 € 0 € 990 € 1.000
30-11-2022 YYYYYY € 30 € 0 € 970 € 1.000
15-12-2022 QQQQQ € 3 Geen € 497 € 500
15-12-2022 YYYYYY € 15 Geen € 485 € 500
30-01-2023 QQQQQ € 3 Geen € 997 € 1.000

U hebt niet alle termijnbedragen betaald. U hebt namelijk belastingaanslagen betaald die niet allemaal binnen de betalingsregeling vallen. Gebruikt u het betalingskenmerk van de aanslag in plaats van de betalingsregeling? Dan boeken wij ook af op de aanslag en mogelijk niet op de betalingsregeling. Tot februari hebt u € 1000 + € 1.000 + € 500 = € 2.500 betaald voor de betalingsregeling. Dat is € 1.500 te weinig.

U weet nu uw betalingsachterstand - wat moet u doen?

Probeer uw achterstand voor de betalingsregeling zo snel mogelijk in te lopen. Lukt dat niet? Kijk dan of u een aanpassing van de betalingsregeling kunt aanvragen.

Achterstand nieuwe aangifte- en betalingsverplichtingen

In het schuldenoverzicht ziet u openstaande belastingaanslagen die níet onder de betalingsregeling bijzonder uitstel vallen. Ook deze aanslagen moet u op tijd betalen.

Hebt u deze aanslagen wel betaald, maar ná 23 maart 2022? Dan hoeft u niets te doen.

Hebt u deze aanslagen al vóór 23 maart 2022 betaald? Controleer dan in uw administratie of u het juiste betaalkenmerk hebt gebruikt. Klopt het niet? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800 – 0543.

Hebt u deze aanslagen op de juiste manier betaald? En staan de aanslagen volgens u dus ten onrechte nog open in onze administratie? Belt u dan de BelastingTelefoon: 0800  0543.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.