Aanpassing betalingsregeling belastingschuld door bijzonder uitstel

Update: 15 april 2024

Hebt u moeite met het betalen van de termijnbedragen van de betalingsregeling? Dan kunt u ons vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen. Hiervoor gelden voorwaarden. En de aanpassing heeft gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen om 1 of meer van deze 3 aanpassingen:

 • kwartaalbetaling: u betaalt per kwartaal in plaats van per maand
 • betaalpauze: u kunt 1 keer een periode van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartalen stoppen met betalen
 • verlenging: u verlengt de regeling naar maximaal 7 jaar
  Dit kan alleen als u een betalingsregeling hebt voor minimaal € 10.000.

Lukt het tijdelijk niet om de termijnbedragen geheel te betalen? Dan kunt u ons onder voorwaarden ook vragen om een betaalpauze en/of aanvullend een verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022.

Hoe vraagt u om aanpassingen van de betalingsregeling?

Stuur een brief met uw verzoek naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Betaling per kwartaal

U kunt ons vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen.

Gevolgen betaling per kwartaal

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De uiterste betaaldatum van de eerstvolgende betalingstermijn wordt de laatste dag van het lopende kalenderkwartaal waarin het verzoek is ingediend.
  Voorbeeld: U doet een verzoek op 10 oktober 2022. Dan is de uiterste betaaldatum van de maanden oktober tot en met december: 31 december 2022. Elke volgende termijn vervalt telkens een kwartaal later.
 • De einddatum van de betalingsregeling blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van ons een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Betaalpauze

U kunt ons vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u voor een korte periode problemen bij het afbetalen verwacht.

Gevolgen betaalpauze

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden hoger.
 • U moet meer invorderingsrente betalen.
 • De einddatum blijft 1 oktober 2027.

U krijgt van ons een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Hebt u ons al gevraagd om een betaalpauze? Dan nemen wij contact met u op met de vraag of u deze wilt verlengen naar maximaal 6 maanden.

Verlenging betalingsregeling

U kunt ons vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Of u hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • U hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor de dwanginvordering was opgestart en waarvoor u op 12 maart 2020 geen uitstel van betaling had. Er is sprake van dwanginvordering als wij u een aanmaning hebben gestuurd.
 • In uw verzoek motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt ons een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar, gerekend vanaf de datum van uw verzoek. Uit deze prognose moet blijken dat u de nieuwe, lagere termijnbedragen wel kunt betalen.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan moet u ons ook het volgende sturen:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren
  • een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat er geen aanwijzingen zijn dat uw onderneming niet levensvatbaar is

Gevolgen verlenging betalingsregeling

Als uw verzoek wordt toegewezen, heeft dit de volgende gevolgen:

 • De termijnbedragen worden lager.
 • U betaalt meer invorderingsrente.
 • De einddatum van de betalingsregeling wordt 1 oktober 2029.

U krijgt van ons een brief met de nieuwe termijnbedragen en betaaldatums.

Uw termijnbedragen betalen vanaf oktober 2022

In de brief die u van ons hebt gekregen met het vastgestelde maandbedrag dat u moet betalen, staan het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling. Gebruik dit betalingskenmerk bij elke betaling.

Is het u niet gelukt om vanaf 1 oktober 2022 maandelijks uw termijnbedragen van de betalingsregeling te betalen? Maar hebt u vanaf 1 april 2022 wel voldaan aan al uw nieuwe aangifte- en betaalverplichtingen? Dan kunt u ons alsnog vragen om een betaalpauze van maximaal 6 maanden. Deze betaalpauze mag ingaan op een datum in het verleden, bijvoorbeeld 1 oktober 2022. Wij passen dan uw huidige betalingsregeling aan deze betaalpauze aan: u krijgt een nieuw, hoger termijnbedrag vanaf de datum waarop de betaalpauze is afgelopen, tot 30 september 2027.

Hebt u een betaalpauze gekregen die ingaat op 1 oktober en geldt tot 1 april 2023? Dan kunt u aanvullend ook een verzoek doen om verlenging van de betalingsregeling naar maximaal 7 jaar. Om in aanmerking te komen voor deze verlenging moet u voldoen aan de voorwaarden die gelden voor verlenging van de betalingsregeling . 1 van die voorwaarden is dat uw belastingschuld op het moment dat u het verzoek doet € 10.000 of hoger is.

Al een verzoek ingediend?

Hebt u al een verzoek ingediend om de betalingsregeling aan te passen, maar hebt u nog geen bericht van ons gekregen? Betaal dan alvast volgens uw verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat als uw verzoek is afgewezen, u dan de inmiddels opgelopen achterstand direct moet inlopen. Wij handelen uw verzoek in principe af binnen 8 weken nadat wij uw verzoek hebben ontvangen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.