Betalingsregeling bijzonder uitstel en invorderingsrente

Bent u ondernemer? En hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u een betalingsregeling voor de belastingschuld die u hebt opgebouwd voor alle belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt gekregen (betalingsregeling bijzonder uitstel). U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om uw belastingschuld af te betalen. U betaalt elke termijn een vast bedrag aan ons, inclusief invorderingsrente.

Wanneer betaalt u invorderingsrente?

Over elke betaling ná de uiterste betaaldatum van een belastingaanslag rekenen wij invorderingsrente. Doordat u belastingaanslagen nog niet hebt betaald, omdat u bijzonder uitstel van betaling hebt gekregen, kan dit bedrag erg hoog zijn.

Wat is het rentepercentage?

Het rentepercentage is geregeld in de wet. Voor de berekening van de invorderingsrente hanteren wij verschillende percentages. Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, hebben wij maatregelen genomen. Zo hebben wij de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022 verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling is gegeven, maar voor alle belasting- en toeslagenschulden.

Vanaf 1 juli 2022 verhogen we de invorderingsrente weer stapsgewijs:


Periode

Percentage

Vanaf 1-4-2014 tot en met 22-3-2020

4

Vanaf 23-3-2020 tot en met 30-6-2022

0,01

Vanaf 1-7-2022 tot en met 31-12-2022

1

Vanaf 1-1-2023 tot en met 30-6-2023 2

Vanaf 1-7-2023 tot en met 31-12-2023

3

Vanaf 1-1-2024

4

Voorbeeld

U krijgt een belastingaanslag inkomstenbelasting met een te betalen bedrag van € 30.000. De uiterste betaaldatum van deze belastingaanslag is 31 december 2019. U krijgt vanaf 1 oktober 2022 een betalingsregeling van 60 maanden om deze belastingaanslag te betalen. U betaalt de laatste maandtermijn in september 2027.

Wij hanteren hierbij de volgende rentepercentages:

 • 4% over de periode 1 januari 2020 tot en met 22 maart 2020
 • 0,01% over de periode 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2022
 • 1% over de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022
 • 2% over de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023
 • 3% over de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023
 • 4% over de periode 1 januari 2024 tot en met 30 september 2027

Waarom zit het bedrag aan invorderingsrente in het termijnbedrag?

Wij hebben de invorderingsrente voor de betalingsregeling bijzonder uitstel alvast in het termijnbedrag opgenomen om 2 redenen:

 • om ervoor te zorgen dat u de schuld in 60 gelijke maandelijkse termijnen kunt aflossen
 • om te voorkomen dat u na 60 maanden nog een hoog restbedrag moet betalen

Op deze manier kunnen we u ook vooraf laten zien wat de verschuldigde invorderingsrente zal zijn.

Voorbeeld

Invorderingsrente in het termijnbedrag

U hebt een belastingschuld van € 20.000, die u vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet betalen. U betaalt elke maand een vast bedrag, inclusief invorderingsrente. Dus per maand € 333 + (naar verwachting) € 27 invorderingsrente. Aan het einde van de betalingsregeling hebt u (60 x € 360 =) € 21.600 betaald en hebt u geen of een kleine restschuld.

Invorderingsrente niet in het termijnbedrag

U hebt een belastingschuld van  20.000, die u vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet betalen. U betaalt elke maand een vast bedrag, zonder invorderingsrente. Dus € 333 per maand. Dit is € 27 minder dan het bedrag inclusief de invorderingsrente.

Aan het eind van de betalingsregeling moet u vanwege de invorderingsrente nog een bedrag betalen van (60 x € 27 =) € 1.620. Dit is bijna 5 keer het maandelijkse termijnbedrag.

Hoeveel invorderingsrente moet u betalen tijdens de betalingsregeling?

Wij kunnen niet precies berekenen hoeveel invorderingsrente u tijdens uw betalingsregeling moet betalen. Dit hangt namelijk af van het volgende:

 • of u uw betalingstermijnen op tijd betaalt
 • of u de belastingschuld in 60 gelijke maandtermijnen betaalt
 • of u de betalingsregeling tijdens de looptijd aanpast
 • het rentepercentage van de invorderingsrente gedurende de looptijd van de betalingsregeling

U past de betalingsregeling bijzonder uitstel aan

Als u moeite hebt met het betalen van de termijnbedragen, kunt u ons vragen de betalingsregeling (tijdelijk) aan te passen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u ons vragen:

 • of u per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand
 • of u 1 keer een betaalpauze van maximaal 6 aaneengesloten maanden of 2 aaneengesloten kwartaaltermijnen mag nemen
 • of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld, in plaats van 5 jaar (60 maanden)

U krijgt door 1 of meer aanpassingen tijdelijk meer financiële ruimte. Maar de aanpassingen hebben gevolgen voor het termijnbedrag, het bedrag aan invorderingsrente en de looptijd van de betalingsregeling.

Voorbeeld betalen per kwartaal, in plaats van per maand

U hebt een belastingschuld van € 30.000, die u vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet betalen. Het maandbedrag bedraagt (30.000/60) € 500 + (naar verwachting) € 40 invorderingsrente.

Vanaf januari 2023 betaalt u per kwartaal, in plaats van per maand. U hebt dan al 3 maanden (1 kwartaal) betaald. U moet dan nog ((60/3)-1) 19 kwartalen betalen.

U doet uw 1e kwartaalbetaling in maart 2023.

Vanaf maart 2023 bedraagt uw kwartaalbedrag (28.500/19) € 1.500 + (naar verwachting) € 130 invorderingsrente.

Door de betaling per kwartaal betaalt u (naar verwachting) dus € 10 invorderingsrente meer dan wanneer u per maand betaalt.

Voorbeeld betaalpauze van 6 maanden

U hebt een belastingschuld van € 30.000, die u vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet betalen.

Het maandbedrag bedraagt (30.000/60) € 500 + (naar verwachting) € 40 invorderingsrente.

U betaalt uw 1e 3 termijnen op tijd.

U krijgt vanaf januari 2023 een betaalpauze van 6 maanden.

Uw betaalpauze loopt tot juli 2023. Gedurende deze betaalpauze lost u niets af en betaalt u ook geen invorderingsrente. U moet uw belastingschuld wél op 1 oktober 027 hebben afgelost. Dit betekent dat de resterende termijnen hoger worden en dat ook het bedrag aan invorderingsrente hoger wordt.

Voorbeeld betalen in 84 maanden

U hebt een belastingschuld van € 30.000, die u vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet betalen.

Het maandbedrag bedraagt (30.000/60) € 500 + (naar verwachting) € 40 invorderingsrente.

U krijgt in januari 2023 van ons te horen dat u uw belastingschuld mag betalen in 84 maanden. Dit betekent dat u uw laatste maandtermijn betaalt in september 2029.

Vanaf januari 2023 wordt uw maandbedrag (28.500/81) € 352 + (naar verwachting) € 30 invorderingsrente.

Door uw belastingschuld te betalen in 84 maanden betaalt u in totaal (naar verwachting) geen (60x40) € 2.400 invorderingsrente, maar (3x40 + 81x30) € 2.550. Dit komt doordat uw belastingschuld langer open staat.

Door betaling in 84 maanden betaalt u (naar verwachting) dus € 150 invorderingsrente meer dan wanneer u in 60 maanden betaalt.

Wilt u sneller betalen?

Dat kan. Door uw belastingschuld sneller af te betalen, zult u naar verwachting minder invorderingsrente betalen.

Voorbeeld

U hebt een belastingschuld van € 30.000, die u vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moet betalen.

Het maandbedrag bedraagt (30.000/60) € 500 + (naar verwachting) € 40 invorderingsrente.

U betaalt in september 2023 een extra bedrag van € 5.000. U hebt dan al (12 maanden van € 500) € 6.000 op uw belastingschuld (exclusief invorderingsrente) betaald.

U betaalt dan vanaf oktober 2023 nog steeds € 540 per maand. Dit betekent dat u eerder klaar bent met aflossen en dus ook minder invorderingsrente hoeft te betalen dan dat wij in eerste instantie hebben berekend.

Informatie over uw openstaande belastingschuld en invorderingsrente

U krijgt elk kwartaal een overzicht van uw totale belastingschuld, totdat deze volledig is afbetaald. Elk kwartaal krijgt u ook een overzicht van de afboekingen en de in rekening gebrachte invorderingsrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.