Hoe werkt minnelijke schuldsanering?

Lukt het u met uitstel van betaling of een betalingsregeling niet om uw schulden helemaal af te betalen? Dan kan de gemeente een minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp) opstarten. Tijdens dit traject kijkt u samen met uw schuldhulpverlener hoeveel u aan uw schuldeisers kunt betalen. Op basis van het bedrag dat u kunt betalen, doet uw schuldhulpverlener een voorstel aan uw schuldeisers om uw schuld (gedeeltelijk) kwijt te schelden.

Voor wie is de Msnp?

De minnelijke schuldsanering is bedoeld voor natuurlijke personen (mensen). Het maakt dan niet uit of u inkomsten hebt uit werk, een uitkering of een eigen onderneming. Of dat u ex-ondernemer bent met schulden uit de onderneming.

Het is niet bedoeld voor schulden van een VOF, CV, maatschap, NV of een BV.

Hoe lang duurt de Msnp?

De looptijd van de regeling is 18 maanden.

Hoe werkt een Msnp-traject?

Samen met een schuldhulpverlener gaat u kijken hoe u uw schulden kunt afbetalen.

Wat moet u (samen met uw schuldhulpverlener) doen?

  1. Uw schuldhulpverlener stelt met u samen een bedrag vast dat u nodig hebt voor uw vaste uitgaven, zoals boodschappen en de maandelijkse rekeningen. Het deel van uw inkomen dat boven dit bedrag uitkomt, moet u gedurende 18 maanden overmaken naar uw schuldhulpverlener.
  2. U belooft uw schuldhulpverlener dat u tijdens de regeling geen nieuwe schulden maakt (stabilisatie-overeenkomst). En u geeft een machtiging aan uw schuldhulpverlener om namens u informatie uit te wisselen met uw schuldeisers.
  3. U tekent een schuldregelingsovereenkomst. Hierin staan de afspraken met uw schuldhulpverlener over de regeling. U moet zich tijdens de regeling strikt aan deze afspraken houden. U moet bijvoorbeeld solliciteren naar betaald fulltime werk als u nog geen baan hebt en niet arbeidsongeschikt bent.

Wat doet uw schuldhulpverlener?

In de 1e periode van 240 dagen vraagt uw schuldhulpverlener aan uw schuldeisers hoe hoog uw schulden zijn. Daarna berekent deze wat u wél kunt betalen. Aan de hand daarvan zal de schuldhulpverlener een aanbod doen aan uw schuldeisers wat u kunt afbetalen.

Stemmen al uw schuldeisers in met het aanbod? Dan is er een regeling tot stand gekomen.

Houdt u zich tijdens de 18 maanden aan de spelregels van de minnelijke schuldsanering? Dan zijn uw schuldeisers verplicht om de rest van uw schulden kwijt te schelden. U hoeft dan verder niets meer aan uw schuldeisers te betalen.

Stemmen niet alle schuldeisers in met het aanbod van de schuldhulpverlener? Dan kunt u naar de rechter stappen.

Wat gebeurt er met uw belasting- of toeslagschuld?

Als u belasting- of toeslagschuld hebt, is de Belastingdienst of de Dienst Toeslagen ook een schuldeiser van u.

Na het ondertekenen van de stabilisatie-overeenkomst krijgen wij een bericht van uw schuldhulpverlener. Over het algemeen werken wij mee aan de regeling. U krijgt dan van ons 18 maanden uitstel van betaling voor de openstaande belasting- of toeslagschuld. U krijgt voor die openstaande bedragen tijdens de regeling ook geen aanmaningen of dwangbevelen. Een eventueel beslag op uw inkomen heffen wij (tijdelijk) op.

Houdt u zich tijdens de 18 maanden aan de spelregels van de minnelijke schuldsanering? Dan hoeft u uw belastingschuld of toeslagschuld niet te betalen.

Wanneer werken wij niet mee?

Wij werken niet mee aan de regeling als er meer aan de hand is dan alleen een belasting- of toeslagschuld. Bijvoorbeeld als u opzettelijk een teruggaaf of voorschot hebt aangevraagd, terwijl u kon weten dat u daar geen recht op had.

Belasting- of toeslagschuld tijdens de regeling

1 van de belangrijkste regels waaraan u zich moet houden tijdens de minnelijke schuldsanering, is dat u geen nieuwe schulden mag maken. Toch kan het voorkomen dat u tijdens uw regeling een belastingaanslag of een terugvorderingsbeschikking krijgt.

Let op!

Krijgt u tijdens uw regeling post van ons over een te betalen bedrag? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan uw schuldhulpverlener.

Uw schuldhulpverlener zal dan contact met ons opnemen.

Is het een belastingaanslag of terugvorderingsbeschikking die gaat over de periode vóórdat uw regeling van start ging? Dan kan het bedrag misschien worden meegenomen in de regeling. Dan hoeft u dit bedrag op dat moment niet te betalen.

Is het een nieuwe belastingaanslag of terugvorderingsbeschikking? Dan kunt u die misschien via een betalingsregeling (terug)betalen. Dat overleggen wij met uw schuldhulpverlener.

Waar kunt u schuldhulp aanvragen?

Op de website van uw gemeente vindt u meer informatie over schuldhulpverlening.

Uw schuldhulpverlener kan iemand van de gemeente zijn. Of iemand van een organisatie die in opdracht van uw gemeente werkt. Hebt u een professionele beschermingsbewindvoerder? Dan mag deze ook een minnelijke schuldsanering regelen.

Schuldhulpverlening door de gemeente of uw beschermingsbewindvoerder is voor u altijd gratis.

Let op!

Er zijn organisaties en bedrijven die geld aan u vragen voor hulp bij uw schulden. Vaak zijn deze organisaties of bedrijven niet bevoegd om schuldhulp aan te bieden. Als zo’n organisatie zich bij ons meldt, zullen wij nooit meewerken aan een minnelijke regeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.