Ik kan mijn schulden niet betalen

Hebt u nog andere schulden dan alleen belastingschuld? Dan kunt u voor ondersteuning bij het aflossen van uw (belasting)schulden terecht bij uw gemeente. De gemeente kijkt mee naar uw situatie en zorgt, in overleg met u, voor een passend hulpverleningstraject op maat. U kunt hulp krijgen bij uw financiën of bij budgetbeheer.

Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (Msnp)

Lukt het u met uitstel van betaling of een betalingsregeling niet om uw schulden helemaal af te betalen? Dan kan de gemeente een minnelijk schuldsaneringstraject (Msnp) opstarten. Op basis van het bedrag dat u wél kunt betalen, doet uw schuldhulpverlener een voorstel aan uw schuldeisers om uw schuld (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Als u belasting- of toeslagschuld hebt, is de Belastingdienst of de Dienst Toeslagen ook een schuldeiser van u.

Lees verder op de pagina: Hoe werkt de Msnp?

Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Hebben schuldeisers het aanbod voor minnelijke schuldsanering niet geaccepteerd? En wijst de rechter het verzoek om een dwangakkoord af? Dan zal deze beslissen over te gaan tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp).

Lees verder op de pagina: Hoe werkt de Wsnp?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.