Dwangbevel

Hebt u een dwangbevel gekregen? Betaal dan binnen 2 dagen. Anders kunnen wij het geld zonder uw toestemming van uw bankrekening halen. Of kan er beslag gelegd worden op uw inkomen en eigendommen. Meer informatie vindt u bij Ik ben te laat met betalen - wat nu?, onderdeel 'U hebt een dwangbevel gekregen'.

Wij gebruiken uw betaling eerst voor kosten en rente

Wanneer u uw belastingschuld betaalt, gebruiken wij deze betaling in de 1e plaats om de kosten en rente te voldoen. De rest van het bedrag is voor de betaling van de belastingschuld zelf. Is uw belastingschuld met die betaling nog niet helemaal voldaan? Dan krijgt u voor het restantbedrag een nieuwe acceptgiro of betaalinformatie.

Bent u het niet eens met de kosten van het dwangbevel?

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het dwangbevel schriftelijk bezwaar maken tegen de kosten van het dwangbevel.

Zet in uw brief in elk geval:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • voor welk aanslagnummer of beschikkingsnummer u het dwangbevel hebt gekregen
  • de reden van uw bezwaar
  • uw naam en handtekening onderaan de brief

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Bent u het niet eens met het dwangbevel?

Tegen het dwangbevel kunt u geen bezwaar maken. Deze moet u gewoon betalen.

Hebt u het dwangbevel niet betaald en is er beslag gelegd op uw inkomen en/of eigendommen? Dan kunt u daar wel tegen in verzet komen. Op het dwangbevel staat hoe u dit doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.