Dwangbevel

Als u een belastingaanslag niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. U krijgt dan 2 weken de tijd om het openstaande bedrag te betalen. Hebt u dit bedrag niet (geheel) en op tijd betaald? Dan krijgt u een dwangbevel.

Wat is een dwangbevel?

Een dwangbevel is een officiële brief die u van ons krijgt als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt. Met deze brief kunnen wij betaling van een belastingaanslag afdwingen. Dat doen wij natuurlijk liever niet. Maar betaalt u niet? En neemt u geen contact met ons op? Dan kunnen wij bijvoorbeeld beslag leggen op uw eigendommen, loon, uitkering of banktegoeden.

Hoeveel kosten moet ik betalen?

Voor een dwangbevel brengen wij kosten bij u in rekening. Deze kosten komen bovenop de kosten van de aanmaning. Hoeveel u extra betaalt, hangt af van de hoogte van uw schuld. U betaalt minimaal € 49 en maximaal € 14.597. U vindt deze kosten op het dwangbevel onder het kopje ‘Hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?’. Betaal deze kosten altijd tegelijk met uw schuld.

Moet ik invorderingsrente betalen bij een dwangbevel?

U betaalt invorderingsrente als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt. Hoeveel invorderingsrente u moet betalen, hangt af van het moment waarop het geld op onze rekening staat. Omdat wij niet precies weten wanneer u betaalt, kunnen wij het bedrag van de invorderingsrente niet op het dwangbevel vermelden.

Wat is de betalingstermijn van een dwangbevel?

Hebt u een dwangbevel gekregen? Betaal dan binnen 2 dagen na de datum van het dwangbevel.

Wat moet ik doen als ik een dwangbevel in het weekend krijg?

Op het dwangbevel staat een uiterste betaaldatum. Valt die datum op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag? Dan krijgt u tot en met de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is de tijd om te betalen.

Voorbeeld

U krijgt een dwangbevel met een uiterste betaaldatum die op een zaterdag of zondag valt. U krijgt tot en met maandag de tijd om te betalen.

Ik heb mijn belastingaanslag al betaald

Dan hoeft u verder niets te doen. Waarschijnlijk hebt u net betaald op het moment dat wij u het dwangbevel hebben gestuurd. Is uw betaling toch te laat bij ons binnengekomen? Dan moet u misschien nog een bedrag bijbetalen. U krijgt daarover dan nog bericht van ons.

Welk bedrag moet ik nu precies betalen?

U vindt het te betalen bedrag op het dwangbevel en in de betaalinformatie. Op het dwangbevel staat ook een overzicht van het te betalen bedrag onder het kopje ‘Hoe is het te betalen bedrag opgebouwd?’.

Hoe moet ik betalen?

Bij het dwangbevel krijgt u betaalinformatie. In de betaalinformatie staan alle gegevens die u nodig hebt om te kunnen betalen.

Hoe wordt mijn betaling afgeboekt?

Wij gebruiken uw betaling eerst om de kosten en rente te voldoen. De rest van het bedrag is om het nog openstaande belastingbedrag te voldoen. Is uw belastingschuld niet helemaal voldaan na uw betaling? Dan krijgt u nieuwe betaalinformatie voor het restantbedrag.

Ik kan niet (op tijd) betalen

Kijk op Kan ik uitstel of een betalingsregeling krijgen? of bij Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding? wat u verder kunt doen. Of bel zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 ‑ 0543. En voorkom hoge invorderingskosten.

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de kosten van het dwangbevel?

Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het dwangbevel schriftelijk bezwaar maken.

Zet in uw brief in elk geval:

  • de datum waarop u het bezwaar verstuurt
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • voor welk aanslagnummer u het dwangbevel hebt gekregen
  • de reden van uw bezwaar
  • uw naam en handtekening onderaan de brief

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Wat gebeurt er als ik niet betaal en ook niets doe?

Als u niet betaalt en ook geen contact met ons opneemt voor uitstel van betaling of kwijtschelding, dan kunnen wij bijvoorbeeld beslag leggen op uw eigendommen, loon, uitkering of banktegoeden. Hiervoor kunnen wij kosten bij u in rekening brengen.

Wat kan ik doen als ik nog andere schulden heb dan belastingschulden?

Bent u particulier of zzp’er en lukt het u niet om deze schulden te betalen? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor ondersteuning bij het aflossen van uw (belasting)schulden. Of kijk op geldfit.nl. Hier vindt u meer informatie over wat u kunt doen vanuit uw financiële situatie.

Bent u ondernemer en hebt u moeite met het betalen van uw (belasting)schulden? Kijk op geldfit.nl/zakelijk en ontdek wat uw mogelijkheden zijn. Of bel direct met een adviseur van Geldfit: 0800 – 8115.

Of kijk op kvk.nl/zwaar-weer. Hier vindt u meer informatie over wat u kunt doen vanuit uw bedrijfssituatie.

Hebt u vragen?

Bel de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. En vanuit het buitenland: +31 555 385 385. Houd het dwangbevel bij de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.