Coulancerente

U hebt recht op coulancerente:

  • als u belasting terugvraagt of terugkrijgt, geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente, én
  • als de behandeling van uw verzoek om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk

Voorbeelden waarbij u geen recht hebt op belastingrente en invorderingsrente zijn:

  • middeling
    (bij inkomstenbelasting)
  • verrekening van een verlies met de winst van een ouder jaar
    (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting)

Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk weegt ook uw medewerking mee en de tijd die u nodig hebt gehad om te reageren.

De hoogte van het rentepercentage is gelijk aan de belastingrente voor overige belastingen.

U dient een verzoek om vergoeding van coulancerente in met het formulier Verzoek coulancerente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.