Uitstel van betaling

Antwoorden op veelgestelde vragen

Voor toeslagen

Voor belastingen (particulieren en ondernemers)

Uitgebreide informatie over uitstel van betaling

Inleiding betalingsregeling

Als u uw belastingschuld niet op tijd kunt betalen, of niet in 1 keer, dan kunt u ons verzoeken om uitstel van betaling of een betalingsregeling. Voor uw periodieke rekening motorrijtuigenbelasting krijgt u géén uitstel. Maar voor een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting kunt u misschien wel kortlopend uitstel krijgen.

Bij de beoordeling van uw verzoek om uitstel van betaling houden wij rekening met onder meer het moment waarop u het verzoek indient, uw financiële omstandigheden en de mate waarin u zekerheid kunt geven dat u later wel kunt betalen.

Voor ondernemers gelden bijzondere regels voor uitstel van betaling.

Wanneer krijgt u geen betalingsregeling?

Soms staan wij geen betalingsregeling toe, bijvoorbeeld:

 • voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het lopende jaar
 • als u al uitstel kreeg in verband met een bezwaar- of beroepsprocedure en u tijdens de procedure genoeg middelen had om te kunnen betalen
 • als een openbare verkoop van uw in beslag genomen zaken is aangekondigd of publicatie van de voorgenomen verkoop niet meer kan worden voorkomen
 • als u voldoende vermogen of betalingscapaciteit hebt om zonder bezwaar de schuld ineens te voldoen
 • als u niet de gegevens aanlevert die nodig zijn om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor uitstel van betaling of een betalingsregeling
 • als u structureel betaalproblemen hebt, waarvoor uitstel van betaling geen uitkomst biedt

Als u uitstel krijgt, sturen wij u daarvan een bericht.

Alle onderwerpen op deze pagina

Hoe vraagt u uitstel?

U kunt op 2 manieren uitstel van betaling of een betalingsregeling aanvragen:

 • Telefonisch
  Bel hiervoor met de BelastingTelefoon. U kunt dan onder voorwaarden 4 maanden uitstel krijgen. We noemen dit 'kortlopend uitstel'.
  Hebt u een dwangbevel gekregen voor een nog openstaande belastingschuld? Dan krijgt u geen kortlopend uitstel.
 • Schriftelijk
  Vraag om een betalingsregeling met het formulier Verzoek betalingsregeling voor particulieren. U kunt een betalingsregeling krijgen van maximaal 12 maanden, als u voldoet aan de voorwaarden.

Onder welke voorwaarden kunt u een betalingsregeling krijgen?

Wij kunnen verschillende voorwaarden stellen. U moet in ieder geval uw belastingaanslagen die na uw verzoek om een betalingsregeling worden opgelegd, op tijd betalen. En u moet zich houden aan de afgesproken betalingsregeling. Eventuele overige voorwaarden zijn afhankelijk van uw persoonlijke en financiële omstandigheden.

Alle onderwerpen op deze pagina

Kunt u uitstel of een betalingsregeling krijgen als u vermogen hebt?

U krijgt geen betalingsregeling voor een belastingaanslag als u vermogen hebt. Tenzij de kosten voor het vrijmaken van uw vermogen onevenredig hoog zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de overwaarde van uw eigen woning.

Hoe lang kunt u uitstel krijgen?

Een betalingsregeling mag niet langer duren dan 12 maanden. In bijzondere gevallen krijgt u langer uitstel.

Alle onderwerpen op deze pagina

Wat is kortlopend uitstel?

In bepaalde gevallen kunt u kortlopend uitstel van betaling krijgen, voor een periode van 4 maanden na de laatste vervaldag van uw aanslag. U kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Voor kortlopend uitstel moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw totale belastingschuld is minder dan € 20.000.
 • Voor deze of een andere belastingschuld is nog geen (kortlopend) uitstel van betaling verleend.
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag die in meer dan 1 termijn mag worden betaald.
 • Er is nog geen dwangbevel betekend voor uw openstaande belastingschuld.

Wat als u ook met een betalingsregeling niet alles kunt betalen?

Blijkt uit uw verzoek om uitstel dat u niet in staat bent om uw belastingschuld binnen 12 maanden te betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. Bij onze beoordeling kijken wij naar uw totale belastingschuld. U hoeft niet opnieuw een vragenformulier in te vullen.

Alle onderwerpen op deze pagina

Moet u rente betalen als u uitstel krijgt?

Staat na de laatste vervaldag van de aanslag (een deel van) de belastingschuld nog open? Dan moet u invorderingsrente betalen.

Wat kunt u doen als uw verzoek wordt afgewezen?

U kunt schriftelijk in beroep gaan binnen 10 dagen na de datum van de afwijzing. Begin deze brief met 'Aan de directeur van de Belastingdienst' en stuur de brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in uw beroepschrift het kenmerk van de afwijzingsbrief en geef aan waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Zodra wij uw beroepschrift hebben ontvangen, stellen we de invordering uit totdat wij hierop hebben beslist. U krijgt de beslissing op uw beroepschrift binnen 8 weken nadat u het hebt ingediend.

Alle onderwerpen op deze pagina

Uitstel betaling, terwijl u of uw partner ook nog geld (teruggaaf) van ons krijgt

Moet u een bedrag aan ons betalen, maar verwacht u of uw partner binnen afzienbare tijd een teruggaaf van ons? In afwachting daarvan kunt u dan uitstel van betaling krijgen. Wij kunnen uw aanslag verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt. Verwacht uw partner de teruggaaf? Dan moet uw partner het verzoek om uitstel ook ondertekenen. Lees hierover meer bij Betalen door verrekenen.

Hoe moet u uitstel vragen als u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Uitstel van betaling bij een verwachte teruggaaf moet u schriftelijk aanvragen. Stuur daarvoor een brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Alle onderwerpen op deze pagina

Onder welke voorwaarden kunt u uitstel krijgen als u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Uitstel is mogelijk als:

 • het belastingjaar of -tijdvak voorbij is waarop de teruggaaf betrekking heeft
 • uit uw aangifte over deze periode blijkt dat u een teruggaaf kunt verwachten
 • over deze teruggaaf geen verschil van mening bestaat tussen u en ons

In uw brief moet u aangeven voor welke aanslag u uitstel van betaling wilt. Ook moet u een berekening geven van het bedrag dat u terug verwacht.

Wat kunt u doen als u geen uitstel krijgt, terwijl u geld dat u nog terugkrijgt wilt gebruiken om te betalen?

Geven wij u geen uitstel? Dan kunt u in beroep gaan. Stuur dan binnen 10 dagen na de datum van onze beslissing een brief. Geef hierin aan waarom u het niet met ons eens bent. In onze beslissing staat aan wie u uw beroepschrift moet richten en naar welke adres u het moet sturen.

Alle onderwerpen op deze pagina

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.