Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Deze pagina is alleen bestemd voor particulieren.

Hebt u bij ons een belastingschuld of toeslagschuld? Betaalt u die niet op tijd, of kunt u die niet betalen? Dan krijgt u altijd te maken met het Landelijk Incasso Centrum van de Belastingdienst.

Met het Landelijk Incasso Centrum krijgt u in de volgende gevallen te maken:

  • U moet toeslagen terugbetalen (toeslagschuld), maar u kunt dat niet of niet op tijd.
  • U kunt uw belastingschuld niet, of niet op tijd betalen.
  • U wil met het Landelijk Incasso Centrum een betalingsregeling afspreken.
  • U wil bij het Landelijk Incasso Centrum een verzoek om kwijtschelding indienen
  • U doorloopt een traject van minnelijke of wettelijke schuldsanering of u bent failliet én u hebt een belastingschuld of toeslagenschuld.
  • Bij ingrijpende incasso-maatregelen, zoals bijvoorbeeld verrekening van een door u te ontvangen teruggaaf, beslag op uw loon, op uw betaalrekening of overige banktegoeden, beslag op uw auto, meubilair of eigen woning.

Een aantal van de genoemde incassomaatregelen worden uitgevoerd door de belastingdeurwaarder.

Het Landelijk Incasso Centrum kan contact met u opnemen:

  • door u te bellen
  • met een brief of beschikking naar aanleiding van een door u gestelde vraag
  • met een beschikking naar aanleiding van een door u ingediend verzoek

Hieronder staan de volgende onderwerpen:

Ik kan mijn schuld niet of niet helemaal op tijd betalen

U kunt uw schuld aan de Belastingdienst niet of niet helemaal op tijd betalen?
Lees dan Ik kan mijn belasting niet op tijd betalen - kan ik uitstel of een betalingsregeling krijgen?

U kunt uw toeslagenschuld niet of niet helemaal op tijd betalen? Lees dan Ik moet toeslag terugbetalen.

Ik kan mijn schuld niet betalen

U kunt uw schuld aan de Belastingdienst niet of niet helemaal betalen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden recht hebben op (gedeeltelijke) kwijtschelding van de te betalen schuld. Lees verder bij Kwijtschelding.

Ik wil niet betalen, want ik heb bezwaar gemaakt of krijg nog geld terug

U maakt bezwaar tegen een belastingaanslag en wil daarom de schuld van deze belastingaanslag nog niet betalen? Lees dan Bezwaar, beroep en klacht.

U krijgt nog geld terug van de Belastingdienst en wil daarom de schuld van deze belastingaanslag laten verrekenen met het bedrag dat u nog terugkrijgt? Lees dan Hoe kan ik betalen?

Vragen aan Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Hebt u vragen over post die u hebt ontvangen van Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum? En u kunt het antwoord niet vinden op deze website? Bel dan de BelastingTelefoon.

Is na contact met de BelastingTelefoon of een medewerker van het Landelijk Incasso Centrum een persoonlijk gesprek nodig over uw schuld? Dan maken we via de BelastingTelefoon een afspraak.

Postadres Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

Het postadres staat op de pagina: Postadressen Belastingdienst.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.