Navorderingsaanslag algemeen

Moet u meer belasting betalen dan eerder is berekend?
Of krijgt u minder belasting terug dan wij eerder hebben berekend?
Of hebt u niet eerder een belastingaanslag voor dat jaar ontvangen?
Dan krijgt u een navorderingsaanslag.

In de tekst hieronder gebruiken wij steeds het woord 'u'.
Kijkt u op deze pagina namens een bv, nv, stichting, vereniging of andere rechtsvorm? 
Lees dan in plaats van 'u', bv, nv, stichting, vereniging of andere rechtsvorm.

U kunt van ons een navorderingsaanslag krijgen voor onder andere:

 • inkomstenbelasting
  De navorderingsaanslag over uw inkomstenbelasting ontvangt u digitaal in uw Berichtenbox en op papier.
 • vennootschapsbelasting
 • erfbelasting
 • schenkbelasting

Wanneer krijgt u een navorderingsaanslag?

In de volgende situaties kunt u een navorderingsaanslag krijgen:

 • Er is sprake van een nieuw feit.
  Dit is een feit dat bij het vaststellen van de eerdere belastingaanslag nog niet bekend was.
 • U hebt geen aangifte gedaan, maar u had  wel aangifte moeten doen.
 • Onze schatting van uw inkomsten of het belastbaar bedrag is te laag.
  Als u geen aangifte hebt gedaan terwijl u daarvoor wel een verzoek van ons had gekregen, maken wij een schatting van uw inkomen. Als later blijkt dat deze schatting te laag is, kunnen wij een navorderingsaanslag opleggen.
 • U hebt inkomsten of vermogensbestandsdelen bewust niet opgegeven.
  Daardoor hebt u te weinig belasting betaald. Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van een nieuw feit.
  U kunt dan ook nog een boete krijgen, omdat u opzettelijk onvolledig aangifte hebt gedaan.
 • Wij hebben een verkeerd bedrag verrekend met de belasting die u moet betalen (verschuldigd bent), waardoor het bedrag aan te betalen belasting onjuist is.
  Bedragen die verrekend moeten worden met de verschuldigde belasting, zijn:
  • voorheffingen (bijvoorbeeld de loonheffing die uw werkgever inhoudt en/of dividendbelasting)
  • voorlopige aanslagen
  • voorlopige teruggaven
  • voorlopige verliesverrekening
 • U vraagt ons het bedrag aan gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten in uw aanslag te wijzigen, waardoor u een bedrag moet betalen.
 • In de belastingaanslag van u en uw fiscale partner is niet het volledige bedrag van de gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten opgenomen., waardoor u een bedrag moet betalen.
 • Wij hebben een fout gemaakt, waardoor u te weinig belasting hebt betaald.
  De verschuldigde belasting is te laag vastgesteld. De verschuldigde belasting is het bedrag dat u moet betalen zonder rekening te houden met de voorlopige aanslagen en de voorheffingen (bijvoorbeeld de loonheffing die uw werkgever inhoudt en/of dividendbelasting). Als de te weinig geheven belasting ten minste 30% van de juist vastgestelde verschuldigde belasting bedraagt, wordt dit geacht redelijkerwijs kenbaar te zijn en kunnen we altijd navorderen.

Vooraf betwisten

Voordat u een navorderingsaanslag krijgt, sturen wij u in de meeste gevallen eerst een brief waarin wij aankondigen dat wij u een navorderingsaanslag willen opleggen. Bent u het niet eens met de inhoud van deze brief? Dan kunt u direct reageren op de zaken die volgens u niet goed in onze administratie staan.

Tot wanneer kunt u een navorderingsaanslag krijgen?

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak (meestal het kalenderjaar) of binnen 5 jaar na afloop van het tijdstip waarop uw belastingschuld is ontstaan.
Herstellen wij een fout in een belastingaanslag? Dan kunnen wij u alleen een navorderingsaanslag opleggen:

 • binnen 2 jaar na het besluit om geen aanslag op te leggen, of
 • binnen 2 jaar na het vaststellen van de aanslag

Erfbelasting - termijn navordering

Voor de erfbelasting start de termijn van 5 jaar op de dag nadat het overlijden is geregistreerd bij de gemeente.

Schenkbelasting- termijn navordering

Voor de schenkbelasting start de termijn van 5 jaar op de dag van de schenking.
Is de schenker overleden, en is geen aangifte door de overledene gedaan voor schenkbelasting?
Dan start de termijn op de dag nadat het overlijden van de schenker is geregistreerd bij de gemeente.

Buitenlands vermogen - termijn navordering

Krijgt u een navorderingsaanslag over inkomsten of vermogen uit het buitenland?
Dan moeten wij binnen 12 jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin uw belastingschuld is ontstaan, een navorderingsaanslag opleggen.
Voor de erfbelasting kunnen wij altijd belasting navorderen voor vermogen uit het buitenland.

Uitstel gehad?

Hebt u uitstel gehad voor het doen van uw belastingaangifte?
Dan tellen we de periode waarover uitstel is verleend bij de navorderingstermijn van dat jaar.

Voorbeeld

U krijgt van ons een navorderingsaanslag over belastingjaar 2016. U hebt van ons 5 maanden uitstel gekregen voor het doen van de aangifte over 2016.
Dan kunnen wij die navorderingsaanslag aan u opleggen: uiterlijk 31 mei 2022
(31 december 2016 + 5 maanden - uitstelperiode + 5 jaar - als voorbeeld, de standaardperiode waarbinnen we een navorderingsaanslag mogen opleggen).

Wat zijn de gevolgen van een navorderingsaanslag?

Voordat wij een navorderingsaanslag opleggen, onderzoeken wij waarom in eerste instantie te weinig belasting is geheven.

Bent u vergeten om bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen aan te geven?
Dan heffen wij de te weinig geheven belasting alsnog na, met rente.

Verzweeg u bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen opzettelijk of gaf u deze onjuist aan? Dan kunnen wij u bovendien een boete opleggen. Dit kan ook als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen (grove schuld).
De hoogte van die boete hangt onder meer af van de mate waarin u iets te verwijten valt.
De boete kan oplopen tot 100% van de te weinig betaalde belasting.
Bij inkomsten uit vermogen kan de boete oplopen tot 300% van de te weinig betaalde belasting.

Vinden wij dat er sprake is van fraude, dan kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Herstelt u een foute aangifte vrijwillig? Dan minder of geen boete

Verbetert u binnen 2 jaar uw onjuiste of onvolledige aangifte vrijwillig?
Dan krijgt u geen boete.
Uitzondering: Hebt u inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland verzwegen? Dan krijgt u altijd een boete.
Maar geeft u dit inkomen alsnog op en werkt u verder volledig mee aan ons onderzoek? Dan kunnen wij de boete wel verlagen.
Hebt u inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland verzwegen? Dan is ook strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Verbetert u uw onjuiste of onvolledige aangifte pas na 2 jaar of later vrijwillig?
Dan kunnen wij u een boete geven. Maar de boete is meestal lager dan wanneer u niet vrijwillig verbetert of de inkeert.

Let op!

Wilt u een boete voorkomen? Verbeter dan vrijwillig uw belastingaangifte vóórdat u kunt vermoeden dat wij weten - of binnenkort zullen weten - dat u niet, niet volledig of onjuist aangifte hebt gedaan.
Weten wij dat u niet, niet volledig of onjuist aangifte deed? Dan kan uw volledige medewerking aan ons onderzoek nog wel reden zijn om een lagere boete op te leggen. Of dat inderdaad zal gebeuren is afhankelijk van de omstandigheden van de zaak.

Niet eens met navorderingsaanslag?

Bent u het niet eens met:

 • de navorderingsaanslag
 • de rente die u moet betalen bij de navorderingsaanslag
 • de boete die u  moet betalen bij de navorderingsaanslag

Dan kunt u bezwaar maken tegen de navorderingsaanslag.
Alles over bezwaar maken staat op Bezwaar, beroep en klacht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.