Navorderingsaanslag algemeen

U krijgt een navorderingsaanslag als u meer belasting moet betalen of minder belasting terugkrijgt dan wij eerder hadden berekend. Wij kunnen ook een navorderingsaanslag opleggen als u niet eerder een belastingaanslag voor dat jaar hebt ontvangen.

In de tekst hieronder gebruiken wij steeds het woord 'u'. Kijkt u op deze pagina namens een bv, nv, stichting, vereniging of andere rechtsvorm? Lees dan in plaats van 'u', bv, nv, stichting, vereniging of andere rechtsvorm.

U kunt van ons een navorderingsaanslag krijgen voor o.a.:

 • inkomstenbelasting
  De navorderingsaanslag over uw inkomstenbelasting ontvangt u digitaal in uw Berichtenbox en op papier.
 • vennootschapsbelasting
 • erfbelasting
 • schenkbelasting

Wanneer krijgt u een navorderingsaanslag?

In de volgende situaties kunt u een navorderingsaanslag krijgen:

 • Er is sprake van een nieuw feit.
  Dit is een feit dat bij het vaststellen van de eerdere aanslag nog niet bekend was.
 • Onze schatting van uw inkomsten of het belastbaar bedrag is te laag.
  Wij hebben die schatting gemaakt omdat u geen aangifte hebt gedaan, terwijl u wel een verzoek hebt ontvangen om aangifte te doen. Op een later moment bleek dan dat deze schatting te laag was.
 • U hebt geen aangifte gedaan, maar u had wel aangifte moeten doen.
 • U hebt inkomsten of vermogensbestandsdelen bewust niet opgegeven.
  Daardoor hebt u te weinig belasting betaald. Er hoeft hierbij geen sprake te zijn van een nieuw feit. U kunt dan ook nog een boete krijgen, omdat u opzettelijk onvolledig aangifte hebt gedaan. Of omdat u verwijtbaar slordig en daardoor onvolledig aangifte hebt gedaan.
 • Wij hebben een verkeerd bedrag aan voorheffingen verrekend met de belasting die u moet betalen (formeel: verschuldigd bent).
  Voorheffingen zijn bijvoorbeeld:
  - de loonheffing die uw werkgever inhoudt
  - de voorlopige aanslag
  - ingehouden dividendbelasting
 • Er is een onjuist bedrag aan voorlopige verlies-verrekening in de aanslag verwerkt.
 • U vraagt ons het bedrag aan gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten in uw aanslag te wijzigen.
 • In de aanslag van u en uw fiscale partner is niet het volledige bedrag van de gemeenschappelijke inkomsten- en aftrekposten opgenomen.
 • Wij hebben een fout gemaakt, waardoor u te weinig belasting hebt betaald.
  Het moet dan voor u redelijkerwijs kenbaar zijn dat u te weinig hebt betaald. 'Redelijkerwijs kenbaar' betekent dat iemand met een gemiddelde kennis van belastingzaken kan zien dat de opgelegde aanslag niet goed was.
  Is het deel dat u te weinig betaalde 30% of meer van de verschuldigde belasting? Dan kunnen we altijd navorderen. De belasting die u moet betalen (formeel de verschuldigde belasting) is het bedrag dat u aan belasting moet betalen  voordat zijn verrekend:
  • de heffingskortingen, en
  • de voorheffingen, en
  • de voorlopige aanslagen

Voordat u een navorderingsaanslag krijgt, sturen wij u altijd eerst een brief waarin wij aankondigen dat wij u een navorderingsaanslag willen opleggen. Bent u het niet eens met de inhoud van deze brief? Dan kunt u direct reageren op de zaken die volgens u niet goed in onze administratie staan.

Tot wanneer kunt u een navorderingsaanslag krijgen?

U kunt een navorderingsaanslag krijgen binnen 5 jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin uw belastingschuld is ontstaan (meestal het kalenderjaar).

Wij herstellen een fout - termijn navordering

Herstellen wij een fout in een belastingaanslag? Dan kunnen wij u een naheffingsaanslag opleggen:

 • binnen 2 jaar na het besluit om geen aanslag op te leggen, of 
 • binnen 2 jaar na het vaststellen van de aanslag

Erfbelasting - termijn navordering 

Voor de erfbelasting start de termijn van 5 jaar op de dag nadat het overlijden is geregistreerd bij de gemeente.

Schenkbelasting- termijn navordering

Voor de schenkbelasting start de termijn van 5 jaar op de dag van de schenking.

Is de schenker overleden, en is geen aangifte door de overledene gedaan voor schenkbelasting? 
Dan start de termijn op de dag nadat het overlijden van de schenker is geregistreerd bij de gemeente.

Buitenlands vermogen - termijn navordering

Krijgt u een navorderingsaanslag over inkomsten of vermogen uit het buitenland? Dan moeten wij aan u binnen 12 jaar na het einde van het belastingtijdvak waarin uw belastingschuld is ontstaan, een navorderingsaanslag opleggen.
Voor de erfbelasting kunnen wij altijd belasting navorderen voor vermogen uit het buitenland. 

Uitstel gehad?

Hebt u uitstel gehad voor het doen van uw belastingaangifte? 
Dan tellen we de periode waarover uitstel is verleend bij de navorderingstermijn van dat jaar.

Voorbeeld

U krijgt van ons een navorderingsaanslag over belastingjaar 2013. U hebt van ons 5 maanden uitstel voor het doen van de aangifte gekregen. 
Dan kunnen wij die navorderingsaanslag aan u opleggen: uiterlijk 31 mei 2019 
(31 december 2013 + 5 maanden - uitstelperiode + 5 jaar - als voorbeeld, de standaardperiode waarbinnen we een navorderingsaanslag mogen opleggen).

Wat zijn de gevolgen van een navorderingsaanslag?

Voordat wij een navorderingsaanslag opleggen, onderzoeken wij waarom in eerste instantie te weinig belasting is geheven.

Bent u vergeten om bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen aan te geven? Dan heffen wij de te weinig geheven belasting alsnog na, met rente.

Verzweeg u bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen opzettelijk of gaf u deze onjuist aan? Dan kunnen wij u bovendien een boete opleggen. Dit kan ook als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen (grove schuld). De hoogte van die boete hangt onder meer af van de mate waarin u iets te verwijten valt. De boete kan oplopen tot 100% van het bedrag van de te weinig geheven belasting. Bij inkomsten uit vermogen kan de boete oplopen tot 300% van de te weinig geheven belasting.

Vinden wij dat er sprake is van fraude, dan kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

Vrijwillig foute aangifte herstellen? Dan minder of geen boete

Verbetert u binnen 2 jaar uw onjuiste of onvolledige aangifte vrijwillig? Dan krijgt u geen boete. Voor verzwijging van inkomen uit sparen en beleggen dat uit het buitenland afkomstig is, geldt geen inkeerregeling meer en krijgt u altijd een boete. Als u dit inkomen alsnog opgeeft en verder volledig meewerkt aan ons onderzoek, kunnen wij die boete wel matigen. Voor verzwijging van inkomen uit sparen en beleggen dat uit het buitenland afkomstig is, is ook strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Verbetert u 2 jaar of later uw onjuiste of onvolledige aangifte vrijwillig?
Dan kunt u wel een boete krijgen, maar die is lager dan wanneer u niet vrijwillig verbetert of de inkeert.

Let op!

Om een boete te voorkomen moet u wel vrijwillig verbeteren vóórdat u kunt vermoeden dat wij met de onjuistheid of onvolledigheid bekend zijn of bekend zullen worden. Als wij al bekend zijn met de onjuistheid, dan kan uw volledige medewerking aan ons onderzoek nog wel reden zijn om de boete te matigen. Of dat inderdaad zal gebeuren is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Niet eens met navorderingsaanslag?

Bent u het niet eens met:

 • de navorderingsaanslag
 • de rente die u moet betalen bij de navorderingsaanslag
 • de boete die u  moet betalen bij de navorderingsaanslag

Dan kunt u bezwaar maken. Bij Bezwaar en beroep leest u hoe u dat doet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.