Meldpunt securitisatieverordening

In 2021 is de EU-securitisatieverordening in werking getreden. Securitisatie is het samenvoegen van niet- of moeilijk verhandelbare activa tot verhandelbare effecten. De securitisatieverordening heeft als doel om de markt voor securitisaties te stimuleren en de risico’s op te vangen die horen bij zeer complexe, ondoorzichtige en riskante securitisaties.

In de securitisatieverordening is de verplichting opgenomen voor investeerders om investeringen in securitisaties als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de verordening te melden bij de belastingautoriteiten. Dit geldt als er geïnvesteerd wordt in securitisaties uitgegeven door een special purpose entity voor securitisatiedoeleinden (SSPE) als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de securitisatieverordening indien deze SSPE is gevestigd in een jurisdictie die wordt vermeld in bijlage II bij de EU-lijst van jurisdicties die niet-coöperatief zijn op belastinggebied om de reden dat er een schadelijk belastingregime bestaat. Dit geldt alleen voor SSPE’s die zich in die jurisdicties hebben gevestigd na 9 april 2021.

Als u investeert in een securitisatie van een SSPE die zich na 9 april 2021 heeft gevestigd in een jurisdictie die voorkomt op de lijst van bijlage II om de reden dat er een schadelijk belastingregime bestaat, moet u het volgende melden:

  • de jurisdictie waarin de SSPE is gevestigd;
  • de aanduiding van de securitisatie waarin u investeert;
  • de waarde van de investering in de securitisatie;
  • alle betrokken partijen bij de securitisatie voor zover aanwezig zoals de initiator, sponsor, SSPE, servicer en oorspronkelijke kredietverstrekker als bedoeld in artikel 2 van de securitisatieverordening; en
  • welk type blootstellingen gesecuritiseerd zijn.

U kunt uw melding doen via e-mail: securitisatieverordening@belastingdienst.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.