Betalen door verrekenen

Krijgen wij nog geld van u, en u van ons? Dan zijn de volgende situaties mogelijk.

 • U bent nog op tijd met betalen
  Dan kunt u ons vragen om verrekening.
 • U bent te laat met betalen
  In dat geval trekken we het bedrag dat u moet betalen af van het bedrag dat u nog van ons krijgt. Binnen 4 weken krijgt u hierover  bericht van ons.

Voorbeelden van verrekening

 • U krijgt € 300 van ons en u moet ons € 200 betalen.
  Bij verrekening krijgt u € 100 terug.
  U hebt uw schuld aan ons dan betaald.
 • U moet ons € 800 betalen en u krijgt € 300 van ons.
  Bij verrekening krijgt u niets, omdat wij de € 300 gebruiken om een deel van uw schuld aan ons te verrekenen.
  Na verrekening is uw schuld aan ons nog € 800 - € 300 = € 500.

Hoe vraagt u om verrekening?

Stuur ons een brief waarin u vraagt om verrekening.

Zet in uw brief:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • het aanslagnummer van de aanslag die u moet betalen
 • het aanslagnummer van de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen
  Hebt u nog geen aanslagnummer? Stuur dan een kopie mee van de aangifte waarmee u wilt laten verrekenen.
 • uw handtekening en
 • de handtekening van uw partner, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van uw partner is, of als u de teruggaaf van uw partner met uw aanslag wilt verrekenen.
 • de handtekening van een andere persoon, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van die andere persoon is
 • de handtekening van de ondernemer, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van die ondernemer is

U stuurt deze brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Na ontvangst van uw verzoek zorgen wij ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. U krijgt binnen 8 weken een reactie van ons.

Toeslagschuld

Een toeslagschuld kunt u alleen verrekenen met een teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet. Of met een toeslag die u nog ontvangt.

Hebt u een toeslagschuld? En krijgt u een teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet? Of ontvangt u toeslag? Dan kunt u ons vragen om deze teruggaaf of nog te ontvangen toeslag te verrekenen met de toeslagschuld.

Er gelden 2 voorwaarden:

 • de belastingaanslag waarmee u wilt laten verrekenen en de terugvorderingsbeschikking staan op dezelfde naam
 • u hebt geen openstaande belastingschuld waarmee de teruggaaf kan worden verrekend

Hoe vraagt u om verrekening?

Stuur ons een brief waarin u vraagt om verrekening.

Zet in uw brief:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • het beschikkingsnummer van de terugvorderingsbeschikking toeslagen die u moet betalen
 • het aanslagnummer van de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen
 • uw handtekening

U stuurt deze brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Na ontvangst van uw verzoek zorgen wij ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. U krijgt binnen 8 weken een reactie van ons.

Geen teruggaaf?

Krijgt u geen teruggaaf inkomstenbelasting of bijdrage Zorgverzekeringswet waarmee u kunt laten verrekenen? En kunt u niet terugbetalen? Kijk dan bij Ik kan mijn toeslag niet terugbetalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.