Betalen door verrekenen

Krijgen wij nog geld van u, en u (nog) geld van ons? Dan kunt u uw schuld betalen door verrekenen.

Verrekenen kan in 2 situaties:

 • U vraagt zelf om verrekening
  U hebt een schuld aan de Belastingdienst en u of uw partner (of iemand anders die uw zaken regelt) krijgt binnenkort een bedrag van ons uitbetaald?
  Dan kunt u ons vragen om uw schuld te laten verrekenen met dit bedrag.
 • De Belastingdienst gebruikt verrekening
  Betaalt u de Belastingdienst niet op tijd? Dan kunnen we het bedrag dat u moet betalen aftrekken van geld dat u van ons krijgt.
  Binnen 4 weken na een verrekening krijgt u hierover een bericht van ons.

Verder op deze pagina

Hierna op deze pagina staan de volgende onderwerpen:

U moet nu € 200 betalen.
Maar u krijgt van de Belastingdienst € 300.
Bij een verrekening krijgt u € 100 terug, in plaats van € 300.
De € 200 die bij de Belastingdienst blijft, gebruiken wij om uw schuld aan ons te betalen (verrekenen).
Na verrekenen hebt u uw schuld aan de Belastingdienst betaald.

U moet nu € 800 betalen.
Maar u krijgt van de Belastingdienst € 300.
Bij een verrekening krijgt u niets, in plaats van € 300.
De € 300 die bij de Belastingdienst blijft, gebruiken wij om uw schuld aan ons te betalen (verrekenen).
Na verrekenen is uw schuld aan de Belastingdienst nog maar € 800  - € 300 = € 500.
Hebt u ook een betalingsregeling? Dan betaalt u ook het afgesproken bedrag van de betalingsregeling, tot de hele schuld is voldaan. Daardoor duurt de betalingsregeling minder lang.

Naar boven

Wij houden rekening met uw beslagvrije voet.

Krijgt u een toeslag en u hebt een toeslagschuld en-of een belastingschuld?
Dan verrekenen wij uw toeslag alléén met uw toeslagschuld.
Kijk voor informatie over verrekenen bij toeslagen op de pagina: Ik kan mijn toeslag niet in 1 keer terugbetalen.

Hebt u een betalingsregeling (uitstel van betaling)  voor het betalen van uw schuld en krijgt u geld terug vanwege een voorlopige aanslag inkomstenbelasting? Dan mag de Belastingdienst alleen uw schuld verrekenen met uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting als wij dat met u afspreken.

Hebt u bezwaar gemaakt tegen uw openstaande schuld en hebt u daarom uitstel van betaling gekregen? Dan verrekenen wij alleen in uitzonderlijke gevallen uw schuld met uw voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting.

Naar boven

Ondernemers en verrekenen

U kunt een belastingschuld van uw onderneming ook laten verrekenen met een uitbetaling op aanslag aan een andere onderneming.

Andere verrekenmogelijkheden voor ondernemers:

Naar boven

Hoe vraagt u zo’n verrekening aan?

Stuur een brief naar de Belastingdienst. Daarin vraagt u om uw schuld aan de Belastingdienst helemaal of voor een deel te verrekenen met geld dat u (nog) van de Belastingdienst krijgt.

Zet in uw brief:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw telefoonnummer
 • het aanslagnummer van de aanslag die u moet betalen
 • het aanslagnummer van de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen
  Hebt u nog geen aanslagnummer? Stuur dan een kopie mee van de aangifte waarmee u wilt laten verrekenen.
 • uw handtekening
 • de handtekening van uw partner, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van uw partner is, of als u de teruggaaf van uw partner met uw aanslag wilt verrekenen.
 • de handtekening van een andere persoon, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van die andere persoon is
 • de handtekening van de ondernemer, als de aanslag waarmee u wilt laten verrekenen van die ondernemer is

En stuur deze brief naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Na ontvangst van uw verzoek zorgen wij ervoor dat u geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel krijgt. U krijgt binnen 6 weken een reactie op uw brief.

Naar boven

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.