Hoe werkt de wettelijke schuldsanering?

Naar de rechter

Hebben 1 of meer schuldeisers het aanbod voor minnelijke schuldsanering niet geaccepteerd? Dan kunt u (samen met uw schuldhulpverlener) aan de rechter vragen om deze schuldeiser(s) te dwingen om op uw aanbod in te gaan. Deze procedure heet een dwangakkoord en is gratis. U hoeft geen advocaat mee te nemen naar de rechtbank. En u kunt deze procedure ook volgen zonder uw schuldhulpverlener.

Let op!

Voert u de procedure voor een dwangakkoord zonder schuldhulpverlener? Geef dan aan ons door dat u dit verzoek bij de rechtbank hebt ingediend. U krijgt dan uitstel van betaling zolang de rechtbank uw verzoek in behandeling heeft.

De rechter bekijkt of er een oplossing is die voor de meeste partijen (u en uw schuldeisers) het beste is.

Wijst de rechter het verzoek toe? Ook dan dwingt de rechter de schuldeiser om toch mee te werken aan uw minnelijke schuldsanering. De schuldeiser heeft dan geen andere keuze dan het aanbod van u of uw schuldhulpverlener te accepteren.

Wijst de rechter het verzoek om een dwangakkoord af? Dan zal deze beslissen over te gaan tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). Dit verzoek dient u tegelijk in met het verzoek om een dwangakkoord.

Meestal doet de rechter binnen 2 weken uitspraak op uw verzoek.

De wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Voor toelating tot de Wsnp gelden de volgende eisen:

 • Het moet duidelijk zijn dat u zich tijdens de Wsnp aan de regels zult houden.
 • U spant zich in voor een zo hoog mogelijk inkomen.
 • U mag de voorgaande 3 jaar geen schulden hebben gemaakt die verwijtbaar zijn.
  Dit betekent dat u geen leningen hebt afgesloten, waarvan u wist dat u deze nooit zou kunnen afbetalen.
 • U mag geen schulden hebben als gevolg van strafrechtelijke veroordelingen.
 • U moet minimaal 1 jaar een stabiele thuissituatie hebben (als u daarvoor bijvoorbeeld een verslaving hebt gehad).

Voor wie is de Wsnp?

De Wsnp is bedoeld voor natuurlijke personen (mensen) waarbij de minnelijke schuldsaneringsregeling niet is geaccepteerd door de schuldeisers. In sommige situaties kunt u een rechtstreeks verzoek voor de Wsnp indienen. Dit kunt u doen als u bijvoorbeeld geen volledig beeld hebt van uw schulden. Of wanneer er andere omstandigheden zijn die het onmogelijk maken om tot een minnelijke schuldregeling te komen.

Het is niet bedoeld voor schulden van een VOF, CV, maatschap, NV of een BV.

Hoe lang duurt de Wsnp?

In de meeste gevallen zal de rechter bepalen dat de Wsnp 18 maanden zal duren. Deze periode kan korter zijn als u tijdens een poging tot een minnelijke schuldsanering al hebt gespaard. De periode kan ook langer (tot 3,5 jaar) duren als de rechter dat in uw geval nodig vindt.

Hoe werkt de Wsnp?

De rechter benoemt voor u een Wsnp-bewindvoerder. Binnen een paar weken na de uitspraak maakt deze bewindvoerder een afspraak met u voor een huisbezoek. U bespreekt dan samen uw situatie. De bewindvoerder vertelt u wat er van u wordt verwacht.

Verder:

 • U moet zich tijdens de Wsnp houden aan de volgende regels:
  • u mag geen nieuwe schulden laten ontstaan
  • u moet zich inspannen om zoveel mogelijk inkomsten te krijgen
  • (u hebt een sollicitatieplicht als u nog geen betaald werk hebt)
  • u geeft uw bewindvoerder alle noodzakelijke informatie
  • uw bewindvoerder krijgt de 1e 13 maanden uw post
 • Volgens de wet moeten uw schuldeisers u tijdens de Wsnp verplicht met rust laten.

De schulden die zijn ontstaan voordat de rechter u heeft toegelaten, mogen zij niet incasseren. En ze mogen ook geen beslag leggen op uw bezittingen of inkomen.

Belasting- en toeslagschulden tijdens de Wsnp

1 van de belangrijkste regels waaraan u zich moet houden tijdens de wettelijke schuldsanering, is dat u geen nieuwe schulden mag maken. Toch kan het voorkomen dat u tijdens uw Wsnp een belastingaanslag of een terugvorderingsbeschikking krijgt.

Let op!

Krijgt u tijdens de Wsnp post van ons over een te betalen bedrag? Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan uw bewindvoerder.

Uw bewindvoerder zal dan contact met ons opnemen. Is het een belastingaanslag of terugvorderingsbeschikking die gaat over de periode vóórdat u werd toegelaten tot de Wsnp? Dan kan het bedrag worden meegenomen in de Wsnp. U hoeft dit bedrag dan niet te betalen.
Nieuwe belastingaanslagen of terugvorderingsbeschikkingen kunt u misschien via een betalingsregeling (terug)betalen. Dat overleggen wij met uw bewindvoerder.

Tussentijdse beëindiging

Houdt u zich tijdens de Wsnp niet stipt aan de regels? Dan zal de bewindvoerder de rechter voorstellen om de Wsnp te stoppen. Dit betekent dat u uw schuldeisers direct moet betalen.

De schone lei

Houdt u zich tijdens de Wsnp aan de regels? Dan zal de bewindvoerder de rechter adviseren om aan u de zogenaamde ‘schone lei’ te verlenen. Dit betekent dat u de schulden die zijn ontstaan tot het moment dat u werd toegelaten tot de Wsnp niet meer hoeft te betalen. Uw schuldeisers mogen daar ook niet meer om vragen.

Let op!

Krijgt u tijdens na uw schone lei nog 1 of meer belastingaanslagen of terugvorderingsbeschikkingen over de periode vóór of tijdens de Wsnp? Belt u dan zo snel mogelijk de BelastingTelefoon: 0800 – 0543. Wij kijken dan of u het bedrag wel, gedeeltelijk of niet hoeft te betalen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.