Belastingrente betalen bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting, bronbelasting op renten en royalty’s en milieubelastingen

Belastingrente bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting, bronbelasting op renten en royalty’s en milieubelastingen (bij leidingwater, afvalstoffen, kolen en energie) komt voor bij naheffingsaanslagen en bij een te late betaling van belasting.

Bij naheffingsaanslagen betaalt u belastingrente over het bedrag van de te laat betaalde belasting.

Voor naheffingsaanslagen betaalt u belastingrente over de periode van 1 januari volgend op het belastingjaar tot 14 dagen na de datum op de aanslag.

Doet u wel aangifte, maar betaalt u de belasting niet op tijd? Dan berekenen wij wel belastingrente over de periode vanaf 1 januari volgend op het belastingjaar tot de datum waarop de belasting is betaald.

Verbetert u vrijwillig de aangifte binnen 3 maanden na het belastingjaar? Dan betaalt u geen belastingrente.

Betaalt u te laat, maar wel binnen 3 maanden na afloop van het belastingjaar? Dan brengen wij geen belastingrente in rekening.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, was het tarief van de belastingrente tijdelijk verlaagd. Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op renten en royalty’s was het tarief van de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 4%. Vanaf 1 januari 2022 is het tarief voor de vennootschapsbelasting en de bronbelasting op renten en royalty’s weer 8%.

Voor overige belastingen geldt vanaf 1 oktober 2020 weer 4%.

In het voorbeeld houden wij geen rekening met de tijdelijke verlaging van de belastingrente.

Voorbeeld

U hebt over 2014 uw kwartaalaangiften btw ingediend.

Bij eigen controle van de administratie komt u er achter dat u te weinig btw hebt afgedragen. U dient een suppletie-aangifte in.

Dient u deze suppletie-aangifte in voor 1 april 2015?
Dan brengen wij u geen belastingrente in rekening.

Dient u deze suppletie-aangifte in na 1 april 2015?
Dan brengen we u wel belastingrente in rekening, en wel over de periode van 1 januari 2015 tot 14 dagen na de datum op de aanslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.