Belastingrente betalen bij btw, loon-, overdrachts- en dividendbelasting, bronbelasting op renten, royalty’s en dividenden, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken en milieubelastingen

Belastingrente wordt in rekening gebracht bij naheffingsaanslagen en bij een te late betaling van:

  • loonbelasting
  • btw
  • overdrachtsbelasting
  • dividendbelasting
  • bronbelasting op renten, royalty's en dividenden
  • belasting van personenauto's en motorrijwielen
  • accijns
  • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
  • milieubelastingen (bijvoorbeeld leidingwater, afvalstoffen, kolen en energie)

Voor naheffingsaanslagen betaalt u belastingrente over de periode van 1 januari volgend op het belastingjaar tot 14 dagen na de datum op de naheffingsaanslag.

Let op!

Per 1 januari 2023 is de zogenoemde rentestop uitgebreid. Een rentestop vindt plaats als de inspecteur te lang doet over het vaststellen van een belastingaanslag naar aanleiding van een verzoek of aangifte. De rentestop geldt met deze uitbreiding ook voor naheffingsaanslagen. De te betalen belastingrente bleef namelijk oplopen wanneer de naheffingsaanslag te lang op zich liet wachten. Deze uitbreiding moet dit voorkomen.

De regeling geldt nu ook voor gevallen waarin een belastingplichtige verzoekt om een naheffingsaanslag. Dit kan een herziening of verbetering van een aangifte (suppletie) zijn, of een correctiebericht in de zin van de 'Wet op de loonbelasting 1964'. Hierdoor eindigt de termijn waarover belastingrente wordt berekend uiterlijk 10 weken na ontvangst van het verzoek. De belastingplichtige komt automatisch voor de rentestop in aanmerking.

Voor de omzetbelasting is deze regeling technisch nog niet uitvoerbaar. Hiervoor zal de rentestop uiterlijk in 2026 ingaan.

Doet u wel aangifte, maar betaalt u de belasting niet op tijd? Dan berekenen wij wel belastingrente over de periode vanaf 1 januari volgend op het belastingjaar tot de datum waarop de belasting is betaald.

Verbetert u vrijwillig de aangifte binnen 3 maanden na het belastingjaar? Dan betaalt u geen belastingrente.

Betaalt u te laat, maar wel binnen 3 maanden na afloop van het belastingjaar? Dan brengen wij geen belastingrente in rekening.

Voorbeeld: u hebt over 2022 uw kwartaalaangiften btw ingediend

Bij eigen controle van de administratie komt u er achter dat u te weinig btw hebt afgedragen. U dient een suppletie-aangifte in.

Dient u deze suppletie-aangifte in voor 1 april 2023? Dan brengen wij u geen belastingrente in rekening.

Dient u deze suppletie-aangifte in na 1 april 2023? Dan brengen we u wel belastingrente in rekening, en wel over de periode van 1 januari 2023 tot 14 dagen na de datum op de naheffingsaanslag.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.