Belastingrente ontvangen bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en milieubelastingen

U ontvangt belastingrente bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en milieubelastingen (voor leidingwater, afvalstoffen, kolen en energie) als u geld terugkrijgt en wij er te lang over doen om een teruggaafbeschikking op te leggen.

Vraagt u een teruggaaf over het afgelopen jaar? En duurt het langer dan 8 weken om de teruggaafbeschikking op te leggen? Wij betalen u rente vanaf 8 weken na de ontvangst van uw verzoek tot 14 dagen na de datum van de teruggaafbeschikking.

Wij vergoeden daarbij geen rente over de periode tot 1 april volgend op het belastingjaar.

Vraagt u teruggaaf van dividendbelasting? Dan wordt de termijn die wij hebben om de teruggaafbeschikking vast te stellen verlengd als wij u vragen stellen over uw verzoek. De termijn wordt verlengd vanaf de dag na de dag dat wij u vragen stellen, tot de dag waarop wij uw antwoord hebben ontvangen. Wanneer en hoe u een teruggaaf dividendbelasting aan kunt vragen leest u op de pagina: Zakelijk/Winst/Dividendbelasting/Teruggaaf.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, nemen wij maatregelen. Zo hebben wij de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen

Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst

In de voorbeelden hieronder houden wij geen rekening met de tijdelijke verlaging van de belastingrente.

Voorbeeld 1

Op 5 januari 2015 ontvangen wij uw verzoek voor een btw-teruggaaf over 2014. 

Wij zouden uiterlijk 2 maart 2015 moeten beslissen. Maar wij doen er 12 weken over om te beslissen op uw verzoek. U ontvangt een teruggaaf btw met datum 30 maart 2015. 

14 dagen na 30 maart 2015 is het 13 april 2015. Over de periode van 2 maart 2015 tot 1 april 2015 vergoeden wij geen belastingrente. Wij vergoeden wel belastingrente over de periode 1 april tot en met 13 april 2015.

Voorbeeld 2

Op 16 februari 2015 ontvangen wij uw verzoek om teruggaaf dividendbelasting. 
Wij stellen op 2 april 2015 vragen over uw verzoek. 

Op 20 april 2015 ontvangen wij uw antwoord op onze vragen. 

U ontvangt de teruggaaf dividendbelasting met datum 7 mei 2015. 

Wij vergoeden u belastingrente over de periode van 1 mei 2015 tot en met 21 mei 2015. 
Deze periode is als volgt berekend: 
16 februari 2015 plus 8 weken is 13 april 2015. 
Deze termijn wordt verlengd met 17 dagen, dat is van 13 april 2015 tot en met 30 april 2015.  
Op 1 mei 2015 vangt de termijn waarover wij rente vergoeden aan. 
De termijn eindigt 14 dagen na de datum op beschikking, dus op 21 mei 2015.

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.