Belastingrente ontvangen bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting, bronbelasting op renten en royalty’s, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken en milieubelastingen

U ontvangt belastingrente als u geld terugkrijgt en wij er te lang over doen om een teruggaafbeschikking op te leggen. Dit geldt voor:

 • loonbelasting
 • btw
 • overdrachtsbelasting
 • dividendbelasting
 • bronbelasting op renten en royalty's
 • belasting van personenauto's en motorrijwielen
 • accijns
 • verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
 • milieubelastingen (bijvoorbeeld leidingwater, afvalstoffen, kolen en energie)

Vraagt u om een teruggaafbeschikking over het afgelopen jaar? En moet u langer dan 8 weken op de teruggaafbeschikking wachten, geteld vanaf de dag van ontvangst van uw verzoek? Dan betalen wij u belastingrente na deze periode van 8 weken tot 14 dagen na de datum van de teruggaafbeschikking.

Wij vergoeden daarbij geen belastingrente over de eerste 3 maanden na het einde van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft.

Voorbeeld

Op 5 januari 2023 ontvangen wij uw verzoek voor een btw-teruggaaf over 2022. Wij zouden uiterlijk 2 maart 2023 moeten beslissen. Maar wij doen er 12 weken over om te beslissen over uw verzoek. U krijgt een btw-teruggaaf met dagtekening 30 maart 2023.

14 dagen na 30 maart 2023 is 13 april 2023. Over de periode van 2 maart 2023 tot 1 april 2023 vergoeden wij geen belastingrente. U krijgt wel belastingrente over de periode van 1 april tot en met 13 april 2023.

Teruggaaf dividendbelasting

Vraagt u teruggaaf van dividendbelasting? En stellen wij u vragen over uw verzoek? Dan wordt de termijn die wij hebben om de teruggaafbeschikking vast te stellen verlengd. De termijn wordt verlengd vanaf de dag ná de dag dat wij u vragen stellen, tot de dag waarop wij uw antwoord hebben ontvangen.

Voorbeeld

Op 16 februari 2023 ontvangen wij uw verzoek om teruggaaf dividendbelasting. Op 31 maart 2023 stellen wij u vragen over uw verzoek. Op 20 april 2023 ontvangen wij uw antwoord op onze vragen.

U ontvangt de teruggaafbeschikking dividendbelasting met datum 4 mei 2023.

Wij vergoeden belastingrente over de periode van 2 mei 2023 tot en met 18 mei 2023.

Deze periode is zo berekend:

 • 8 weken na 16 februari 2023 is 13 april 2023.
 • Deze termijn wordt verlengd met 18 dagen, dat is van 14 april 2023 tot en met 1 mei 2023.
 • Op 2 mei 2023 begint de termijn waarover wij belastingrente vergoeden.
 • De termijn eindigt 14 dagen na de datum op de beschikking, dus op 18 mei 2023.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.