Belastingrente ontvangen bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en milieubelastingen

U ontvangt belastingrente bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en milieubelastingen (voor leidingwater, afvalstoffen, kolen en energie) als u geld terugkrijgt en wij er te lang over doen om een teruggaafbeschikking op te leggen.

Vraagt u om een teruggaafbeschikking over het afgelopen jaar? En moet u langer dan 8 weken op de teruggaafbeschikking wachten, geteld vanaf de dag van ontvangst van uw verzoek? Dan betalen wij u belastingrente na deze periode van 8 weken tot 14 dagen na de dagtekening van de teruggaafbeschikking.

Wij vergoeden daarbij geen rente over de eerste 3 maanden na het einde van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft.

Voorbeeld

Op 5 januari 2023 ontvangen wij uw verzoek voor een btw-teruggaaf over 2022. Wij zouden uiterlijk 2 maart 2023 moeten beslissen. Maar wij doen er 12 weken over om te beslissen over uw verzoek. U krijgt een btw-teruggaaf met dagtekening 30 maart 2023.

14 dagen na 30 maart 2023 is het 13 april 2023. Over de periode van 2 maart 2023 tot 1 april 2023 vergoeden wij geen belastingrente. U krijgt wel belastingrente over de periode van 1 april tot en met 13 april 2023.

Teruggaaf dividendbelasting

Vraagt u teruggaaf van dividendbelasting? En stellen wij u vragen over uw verzoek? Dan wordt de termijn die wij hebben om de teruggaafbeschikking vast te stellen verlengd. De termijn wordt verlengd vanaf de dag nĂ¡ de dag dat wij u vragen stellen, tot de dag waarop wij uw antwoord hebben ontvangen.

Voorbeeld

Op 16 februari 2023 ontvangen wij uw verzoek om teruggaaf dividendbelasting. Op 31 maart 2023 stellen wij u vragen over uw verzoek. Op 20 april 2023 ontvangen wij uw antwoord op onze vragen.

U ontvangt de teruggaaf dividendbelasting op 4 mei 2023.

Wij vergoeden belastingrente over de periode van 2 mei 2023 tot en met 20 mei 2023.

Deze periode is zo berekend:

  • 8 weken na 16 februari 2023 is 13 april 2023.
  • Deze termijn wordt verlengd met 18 dagen, dat is van 14 april 2023 tot en met 1 mei 2023.
  • Op 2 mei 2023 begint de termijn waarover wij rente vergoeden.
  • De termijn eindigt 14 dagen na de datum op de beschikking, dus op 20 mei 2023.

Wij vergoeden dus belastingrente over de periode van 2 mei 2023 tot en met 20 mei 2023.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.