Belastingrente ontvangen bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en milieubelastingen

U ontvangt belastingrente bij loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en milieubelastingen (voor leidingwater, afvalstoffen, kolen en energie) als u geld terugkrijgt en wij er te lang over doen om een teruggaafbeschikking op te leggen.

Vraagt u om een teruggaafbeschikking over het afgelopen jaar? En moet u langer dan 8 weken op de teruggaafbeschikking wachten, geteld vanaf de dag van ontvangst van uw verzoek? Dan betalen wij u belastingrente na deze periode van 8 weken tot 14 dagen na de dagtekening van de teruggaafbeschikking.

Wij vergoeden daarbij geen rente over de eerste 3 maanden na het einde van het kalender- of boekjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft.

Voorbeeld

Op 5 januari 2022 ontvangen wij uw verzoek voor een btw-teruggaaf over 2021.
Wij zouden uiterlijk 2 maart 2022 moeten beslissen. Maar wij doen er 12 weken over om te beslissen over uw verzoek. U krijgt een btw-teruggaaf met dagtekening 30 maart 2022.

14 Dagen na 30 maart 2022 is het 13 april 2022. Over de periode van 2 maart 2022 tot 1 april 2022 vergoeden wij geen belastingrente. U krijgt wel belastingrente over de periode van 1 april tot en met 13 april 2022.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, was het tarief van de belastingrente voor de loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting, dividendbelasting en milieubelastingen tijdelijk verlaagd.

Van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020 was het tarief 0,01%. Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief weer 4%.

Teruggaaf dividendbelasting

Vraagt u teruggaaf van dividendbelasting? En stellen wij u vragen over uw verzoek? Dan wordt de termijn die wij hebben om de teruggaafbeschikking vast te stellen verlengd. De termijn wordt verlengd vanaf de dag nĂ¡ de dag dat wij u vragen stellen, tot de dag waarop wij uw antwoord hebben ontvangen.

Voorbeeld

Op 16 februari 2022 ontvangen wij uw verzoek om teruggaaf dividendbelasting. Op 1 april 2022 stellen wij u vragen over uw verzoek. Op 20 april 2022 ontvangen wij uw antwoord op onze vragen.

U ontvangt de teruggaaf dividendbelasting op 6 mei 2022.

Wij vergoeden u belastingrente over de periode van 1 mei 2022 tot en met 20 mei 2022.

Deze periode is zo berekend:

  • 8 Weken na 16 februari 2022 is 12 april 2022.
  • Deze termijn wordt verlengd met 18 dagen, dat is van 13 april 2022 tot en met 30 april 2022.
  • Op 1 mei 2022 begint de termijn waarover wij rente vergoeden.
  • De termijn eindigt 14 dagen na de datum op de beschikking, dus op 20 mei 2022.

Wij vergoeden dus belastingrente over de periode van 1 mei 2022 tot en met 20 mei 2022.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.