Belastingrente ontvangen bij vennootschapsbelasting

Wij betalen aan u belastingrente als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U krijgt belasting terug.
 • Wij doen er na ontvangst van uw aangifte langer dan 3 maanden over om een aanslag op te leggen, en
  wij leggen de aanslag op na 1 juli volgend op het belastingjaar.
 • Wij hebben de gegevens uit de aangifte zonder wijziging overgenomen.

Wij berekenen rente van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Bij een gebroken boekjaar geldt dat u rente ontvangt als wij later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag opleggen en als wij daarvoor meer dan 3 maanden nodig hebben vanaf het moment dat u aangifte deed.

Belastingrente bij vermindering van een voorlopige aanslag

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen? 
En is in deze voorlopige aanslag het belastingbedrag op uw verzoek verminderd?

Dan krijgt u belastingrente vergoed als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Wij nemen de gegevens uit uw verzoek of aangifte ongewijzigd over.
 • De vermindering van uw voorlopige aanslag vindt plaats na 1 juli volgend op het belastingjaar waar de aanslag over gaat.
 • U vroeg aan ons om het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en
  wij deden over de behandeling van uw verzoek meer dan 8 weken,
  of
  u diende uw aangifte in met als doel het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en
  wij deden over de behandeling van uw aangifte meer dan 13 weken.

Daarnaast geldt:

 • Hebt u over een eerdere voorlopige aanslag voor dat jaar belastingrente betaald?
  Dan geven wij die rente voor een deel terug. Dat deel staat in verhouding met de belasting die u terugkrijgt.

Belastingrente bij vermindering van een aanslag

Verminderen wij het te betalen belastingbedrag in een aanslag of een navorderingsaanslag naar aanleiding van een bezwaarschrift of een daaropvolgende beroepsprocedure? Dan vergoeden wij geen belastingrente. 
Hebt u eerder belastingrente betaald voor deze aanslag? Dan verlagen wij de belastingrente bij een verminderde aanslag of navorderingsaanslag naar evenredigheid.

Hoe hoog is de rente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, was het tarief van de belastingrente tijdelijk verlaagd. Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst.

Voor de vennootschapsbelasting is het tarief van de belastingrente vanaf 1 januari 2022 weer 8%.

In de voorbeelden hieronder houden wij geen rekening met de tijdelijke verlaging van de belastingrente.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

U dient op 30 maart 2018 de aangifte Vennootschapsbelasting over 2017 in. 

U ontvangt een voorlopige aanslag gedateerd 30 april 2018, met een terug te ontvangen belastingbedrag.
U krijgt belasting terug omdat de eerder opgelegde voorlopige aanslag te hoog was.

Wij betalen aan u geen belastingrente, omdat de datum van de aanslag voor 1 juli 2018 is.  

Voorbeeld 2

U hebt nog niet alle gegevens om de aangifte Vennootschapsbelasting over 2017 in te dienen. 
Daarom vraagt u op 15 april 2018 een wijziging van een eerder opgelegde voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting aan.

U krijgt een gewijzigde voorlopige aanslag, gedateerd 16 juli 2018, met een terug te ontvangen belastingbedrag.
U hoeft nu minder belasting te betalen, omdat u dat hebt gevraagd.

U krijgt belastingrente vergoed over de periode van 1 juli 2018 tot en met 26 augustus 2018 (vanaf 1 juli + 6 weken na 16 juli 2018 - de datum van de aanslag).

Op 15 oktober 2018 dient u uw aangifte Vennootschapsbelasting over 2017 in. 
U krijgt een aanslag gedateerd 20 november 2018, met een te betalen belastingbedrag. 

U hebt het eerder te betalen belastingbedrag in de opgelegde voorlopige aanslag te veel laten dalen. 

U moet belastingrente betalen over de periode: 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018 (vanaf 1 juli + 6 weken vanaf 20 november 2018).

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.