Belastingrente ontvangen bij inkomstenbelasting

Wij vergoeden belastingrente in de 3 volgende gevallen:

Verder op deze pagina:

Belastingrente ontvangen bij vaststellen van een aanslag

Wij betalen u belastingrente als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U krijgt belasting terug.
 • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.
 • Wij hebben er na ontvangst van uw aangifte langer dan 13 weken over gedaan om een aanslag op te leggen.
 • Wij hebben de aanslag opgelegd na 1 juli na het jaar waarover u de belasting terugkrijgt.

Wij berekenen belastingrente van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Let op! Als u slechts gedeeltelijk voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u geen belastingrente.

Voorbeeld 1

U doet op 31 maart 2023 aangifte over 2022. U ontvangt een aanslag met een te ontvangen bedrag met dagtekening 31 augustus 2023. U krijgt belastingrente over het bedrag van de teruggaaf over de periode 1 juli 2023 tot en met 12 oktober 2023.

Wij hebben 5 maanden in plaats van 13 weken over de behandeling gedaan. De periode waarover wij de belastingrente berekenen bestaat dus uit de bijna 9 weken extra behandeltermijn en 6 weken voor de betaaltermijn. De gegevens uit uw aangifte zijn ongewijzigd overgenomen bij het opleggen van de aanslag.

In dit voorbeeld voldoet u aan alle voorwaarden.

Hoeveel krijgt u?

Stel u hebt een teruggave aan belasting € 2.500. De periode van 1 juli tot en met 12 oktober is 3 maanden en 12 dagen. 
Bij elkaar zijn dat 102 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U krijgt aan belastingrente:
102/360 x 6% x € 2.500 = € 42,50

Voorbeeld 2

U hebt uitstel gevraagd en gekregen voor het doen van de aangifte 2022 tot en met 30 juni 2023. U hebt op 30 juni 2023 aangifte gedaan. U ontvangt een aanslag met een te ontvangen bedrag met dagtekening 24 september 2023. De gegevens uit uw aangifte zijn daarbij ongewijzigd overgenomen. U ontvangt geen belastingrente.

U voldoet namelijk maar aan 3 van de 4 voorwaarden:

 • U krijgt belasting terug
 • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen
 • Wij hebben de aanslag opgelegd ná 1 juli na het jaar waarover u de belasting terugkrijgt.
 • Maar de aanslag is korter dan 13 weken na ontvangst van uw aangifte opgelegd.

Belastingrente ontvangen bij vermindering van een voorlopige aanslag

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen? En is in deze voorlopige aanslag het belastingbedrag verminderd, naar aanleiding van de ingediende aangifte of op uw verzoek?

Dan krijgt u belastingrente vergoed als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Wij nemen de gegevens uit uw verzoek of aangifte ongewijzigd over.
 • De vermindering van uw voorlopige aanslag vindt plaats na 1 juli volgend op het belastingjaar waar de aanslag over gaat.
 • U vroeg aan ons om het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en
  wij deden over de behandeling van uw verzoek meer dan 8 weken,
  of
  u diende uw aangifte in met als doel het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en wij deden over de behandeling van uw aangifte meer dan 13 weken.

Daarnaast geldt:

 • Hebt u over een eerdere voorlopige aanslag voor dat jaar belastingrente betaald?
  Dan geven wij die belastingrente voor een deel terug.

Belastingrente als u na bezwaar minder moet betalen bij een aanslag

Gaat u minder belasting betalen na afhandeling van uw bezwaarschrift tegen een aanslag of een navorderingsaanslag, of door een daaropvolgende beroepsprocedure? Dan vergoeden wij geen belastingrente.

Maar hebt u voor die verminderde belastingaanslag eerder wel belastingrente betaald? Dan krijgt u van de eerder door u betaalde belastingrente een deel terug. Dat deel staat in verhouding met de belasting die u terugkrijgt.

Voorbeeld

U moest € 1.000 belasting betalen en betaalde daarbij € 40 belastingrente.

Na uw bezwaar moet u 75% van het oorspronkelijk betaalde bedrag aan belasting betalen: 75% van € 1.000 = € 750.

U krijgt 25% van de door u betaalde belasting terug: 25% van € 1.000 = € 250.

U krijgt daarnaast 25% van de door u betaalde belastingrente terug: 25% van € 40 = € 10.

U krijgt in totaal terug: € 250 + € 10 = € 260.

Hoe hoog is de belastingrente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.