Belastingrente ontvangen bij inkomstenbelasting

Wij vergoeden belastingrente in de 3 volgende gevallen:

Verder op deze pagina:

Belastingrente ontvangen bij vaststellen van een aanslag

Wij betalen u rente als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U krijgt belasting terug.
 • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.
 • Wij hebben er na ontvangst van uw aangifte langer dan 13 weken over gedaan om een aanslag op te leggen.
 • Wij hebben de aanslag opgelegd na 1 juli na het jaar waarover u de belasting terugkrijgt.

Wij berekenen rente van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Bent u ondernemer? 
Bij een gebroken boekjaar geldt dat u rente ontvangt als wij later dan 6 maanden na afloop van het boekjaar een aanslag opleggen en als wij daarvoor meer dan 13 weken nodig hebben vanaf het moment dat u aangifte deed.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, nemen wij maatregelen. Zo hebben wij de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen.

Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst

In de voorbeelden hieronder houden wij geen rekening met de tijdelijk verlaging van de belastingrente.

Voorbeeld 1

U hebt op 31 maart 2017 aangifte gedaan over 2016. U ontvangt een aanslag met een terug te geven bedrag met dagtekening 31 augustus 2017. U krijgt belastingrente over het bedrag van de teruggaaf over de periode 1 juli 2017 tot en met 12 oktober 2017.

Wij hebben 5 maanden in plaats van 13 weken over de behandeling gedaan. De periode waarover wij de belastingrente berekenen bestaat uit de bijna 9 weken extra behandeltermijn en 6 weken voor de betaaltermijn. De aanslag moet wel volgens de gegevens in de aangifte zijn opgelegd.

Hoeveel krijgt u?
Stel, u hebt een te ontvangen aanslag van € 2.500. De periode van 1 juli tot en met 12 oktober is 3 maanden en 12 dagen. 
Bij elkaar zijn dat 102 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U krijgt aan rente:
102/360 x 4% x € 2.500 = € 29

Voorbeeld 2

U hebt uitstel gevraagd en gekregen voor het doen van de aangifte 2016 tot en met 30 juni 2017. U hebt op 30 juni 2017 aangifte gedaan. U ontvangt een aanslag met een terug te geven bedrag met dagtekening 29 september 2017. U ontvangt geen belastingrente.

Wij vergoeden geen belastingrente omdat u niet voldoet aan de 4 voorwaarden die gelden bij het vergoeden van belastingrente.

Belastingrente ontvangen bij vermindering van een voorlopige aanslag

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen?
En is in deze voorlopige aanslag het belastingbedrag op uw verzoek verminderd?

Dan krijgt u belastingrente vergoed als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Wij nemen de gegevens uit uw verzoek of aangifte ongewijzigd over.
 • De vermindering van uw voorlopige aanslag vindt plaats na 1 juli volgend op het belastingjaar waar de aanslag over gaat.
 • U vroeg aan ons om het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en
  wij deden over de behandeling van uw verzoek meer dan 8 weken,
  of
  u diende uw aangifte in met als doel het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en
  wij deden over de behandeling van uw aangifte meer dan 13 weken.

Daarnaast geldt:

 • Hebt u over een eerdere voorlopige aanslag voor dat jaar belastingrente betaald?
  Dan geven wij die rente voor een deel terug. Dat deel staat in verhouding met de belasting die u terugkrijgt.

Belastingrente als u na bezwaar minder moet betalen bij een aanslag

Mag u minder belasting betalen door uw bezwaarschrift tegen een aanslag of een navorderingsaanslag, of door een daaropvolgende beroepsprocedure? 
Dan vergoeden wij u wij geen belastingrente.

Maar hebt u voor die verminderde belastingaanslag eerder wel belastingrente betaald? 
Dan krijgt u van de eerder door u betaalde belastingrente een deel terug. 
Dat deel staat in verhouding met de belasting die u terug krijgt.

Voorbeeld:

U moest € 1.000 belasting betalen, en betaalde daarbij € 40 belastingrente.

Stel: Na uw bezwaar moet u € 750 belasting betalen 
(= 75% van het oorspronkelijk betaalde bedrag).

U krijgt terug:
25% van de door u betaalde belasting

 25% van € 1.000

€ 250

U krijgt daarnaast terug:
25% van de door u betaalde belastingrente

25% van € 40

€ 10

U krijgt in totaal terug

 

€ 260

Hoe hoog is de rente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.