Belastingrente ontvangen bij inkomstenbelasting

Wij vergoeden belastingrente in de 3 volgende gevallen:

Verder op deze pagina:

Belastingrente ontvangen bij vaststellen van een aanslag

Wij betalen u rente als u aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • U krijgt belasting terug.
 • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.
 • Wij hebben er na ontvangst van uw aangifte langer dan 13 weken over gedaan om een aanslag op te leggen.
 • Wij hebben de aanslag opgelegd na 1 juli na het jaar waarover u de belasting terugkrijgt.

Wij berekenen rente van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag.

Bent u ondernemer?

Bij een gebroken boekjaar geldt dat u rente ontvangt als wij later dan 6 maanden na afloop van het belastingjaar een aanslag opleggen en als wij daarvoor meer dan 13 weken nodig hebben vanaf het moment dat u aangifte deed.

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, was het tarief van de belastingrente tijdelijk verlaagd. Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst.

Voor de inkomstenbelasting is het tarief van de belastingrente vanaf 1 oktober 2020 weer 4%.

In de voorbeelden hieronder houden wij geen rekening met de tijdelijke verlaging van de belastingrente.

Voorbeeld 1

U hebt op 31 maart 2017 aangifte gedaan over 2016. U ontvangt een aanslag met een terug te geven bedrag met dagtekening 31 augustus 2017. U krijgt belastingrente over het bedrag van de teruggaaf over de periode 1 juli 2017 tot en met 12 oktober 2017.

Wij hebben 5 maanden in plaats van 13 weken over de behandeling gedaan. De periode waarover wij de belastingrente berekenen bestaat uit de bijna 9 weken extra behandeltermijn en 6 weken voor de betaaltermijn. De aanslag moet wel volgens de gegevens in de aangifte zijn opgelegd.

Hoeveel krijgt u?Stel, u hebt een te ontvangen aanslag van € 2.500. De periode van 1 juli tot en met 12 oktober is 3 maanden en 12 dagen. 
Bij elkaar zijn dat 102 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U krijgt aan rente:
102/360 x 4% x € 2.500 = € 29

Voorbeeld 2

U hebt uitstel gevraagd en gekregen voor het doen van de aangifte 2016 tot en met 30 juni 2017. U hebt op 30 juni 2017 aangifte gedaan. U ontvangt een aanslag met een terug te geven bedrag met dagtekening 29 september 2017. U ontvangt geen belastingrente.

Wij vergoeden geen belastingrente omdat u niet voldoet aan de 4 voorwaarden die gelden bij het vergoeden van belastingrente.

Belastingrente ontvangen bij vermindering van een voorlopige aanslag

Hebt u een voorlopige aanslag ontvangen?
En is in deze voorlopige aanslag het belastingbedrag op uw verzoek verminderd?

Dan krijgt u belastingrente vergoed als u voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Wij nemen de gegevens uit uw verzoek of aangifte ongewijzigd over.
 • De vermindering van uw voorlopige aanslag vindt plaats na 1 juli volgend op het belastingjaar waar de aanslag over gaat.
 • U vroeg aan ons om het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en
  wij deden over de behandeling van uw verzoek meer dan 8 weken,
  of
  u diende uw aangifte in met als doel het belastingbedrag in uw voorlopige aanslag te verlagen en
  wij deden over de behandeling van uw aangifte meer dan 13 weken.

Daarnaast geldt:

 • Hebt u over een eerdere voorlopige aanslag voor dat jaar belastingrente betaald?
  Dan geven wij die rente voor een deel terug. Dat deel staat in verhouding met de belasting die u terugkrijgt.

Belastingrente als u na bezwaar minder moet betalen bij een aanslag

Mag u minder belasting betalen door uw bezwaarschrift tegen een aanslag of een navorderingsaanslag, of door een daaropvolgende beroepsprocedure? 
Dan vergoeden wij geen belastingrente.

Maar hebt u voor die verminderde belastingaanslag eerder wel belastingrente betaald? 
Dan krijgt u van de eerder door u betaalde belastingrente een deel terug. 
Dat deel staat in verhouding met de belasting die u terug krijgt.

Voorbeeld

U moest € 1.000 belasting betalen en betaalde daarbij € 40 belastingrente.

Na uw bezwaar moet u 75% van het oorspronkelijk betaalde bedrag aan belasting betalen: 75% van € 1.000 = € 750.

U krijgt 25% van de door u betaalde belasting terug: 25% van € 1.000 = € 250.

U krijgt daarnaast 25% van de door u betaalde belastingrente terug: 25% van € 40 = € 10.

U krijgt in totaal terug: € 250 + € 10 = € 260.

Hoe hoog is de rente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.