Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting

Doet u aangifte vóór 1 mei?

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover u belastingaangifte doet. Alleen als wij afwijken van uw aangifte kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen.

Doet u later aangifte of moeten wij afwijken van de aangifte?

Ontvangen wij uw aangifte op of na 1 mei, of moeten wij bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan betaalt u rente over de belasting die u moet betalen.

Ontvangen wij uw aangifte op of na 1 mei en hoeven we niet af te wijken van de aangifte? Dan berekenen we rente vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet, tot maximaal 19 weken na de ontvangst van uw aangifte. De berekening van de belastingrente eindigt in elk geval 6 weken na de datum op de aanslag, als dat een kortere periode is dan de genoemde 19 weken. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld uitstel voor uw aangifte hebt aangevraagd.

Moeten we bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte? Dan berekenen we rente. De belastingrenteperiode begint vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet en eindigt 6 weken na de datum op de aanslag. Dit geldt ook als u de aangifte hebt ingediend voor 1 mei.

Navorderingsaanslag

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En zien wij of ziet u nieuwe feiten waardoor wij de aanslag moeten wijzigen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de berekeningsperiode van 1 juli na het aangiftejaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Voorbeelden belastingrente

Voorbeeld 1

U doet aangifte vóór 1 mei 2024 en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen

U hebt op 30 april 2024 aangifte gedaan over 2023. U krijgt een aanslag voor een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 4 december 2024. Voor deze aanslag hebben wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overgenomen.

U betaalt geen belastingrente

U hoeft geen belastingrente te betalen, want:

  • U hebt vóór 1 mei 2024 aangifte gedaan.
  • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.

Voorbeeld 2

U doet aangifte na 1 mei 2024 en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen

U doet op 3 mei 2024 aangifte over 2023. U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De datum van de aanslag is 4 december 2024. Voor deze aanslag nemen wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen over.

U betaalt belastingrente

U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag. Want u hebt de aangifte na 1 mei 2024 ingediend.

Over welke periode wordt de belastingrente berekend?

In dit geval berekenen wij belastingrente vanaf 1 juli 2024. Wij volgen de gegevens uit uw aangifte. Daarom beperken wij de periode waarover wij belastingrente berekenen tot maximaal 19 weken na ontvangst van uw aangifte. 19 weken vanaf 3 mei 2024 is 13 september 2024. Wij berekenen daarom belastingrente over de periode van 1 juli 2024 tot en met 13 september 2024.

Hoeveel belastingrente betaalt u?

Wij rekenen belastingrente van 1 juli 2024 tot en met 13 september 2024. Dat is 2 maanden en 13 dagen, dus bij elkaar 73 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt aan belastingrente:
73/360 x 7,5% x € 1.000 = € 15.
NB. Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.

Voorbeeld 3

U doet aangifte vóór 1 mei 2024 en wij wijken af van uw gegevens

U doet op 28 april 2024 aangifte over 2023. Wij verbeteren het inkomen uit uw aangifte. Nadat wij u daarover hebben geïnformeerd, krijgt u een aanslag met een (hoger) te betalen bedrag van € 2.500. De datum van de aanslag is 11 december 2024.

U betaalt belastingrente

U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag, omdat wij moeten afwijken van de gegevens uit uw aangifte.

Over welke periode wordt de belastingrente berekend?

De datum van de aanslag is 11 december 2024. De datum van de aanslag is dus ná 1 juli 2024. In dit geval berekenen wij belastingrente vanaf 1 juli 2024 en wijken wij af van uw aangifte. Daardoor eindigt de periode niet 19 weken na ontvangst van uw aangifte, maar 6 weken na de datum op uw aanslag. Wij berekenen dan belastingrente over de periode van 1 juli 2024 tot en met 22 januari 2025.

Hoeveel belastingrente betaalt u?

Wij rekenen rente van 1 juli 2024 tot en met 22 januari 2025. Dat zijn 6 maanden en 22 dagen, bij elkaar 202 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt € 105 aan belastingrenterente:

202/360 x 7,5% x € 2.500 = € 105
NB. Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.

Hoe hoog is de belastingrente?

Het actuele rentepercentage staat in het 'Overzicht percentages belastingrente'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.