Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting

Doet u aangifte vóór 1 mei?

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover u belastingaangifte doet. Alleen als wij afwijken van uw aangifte kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen.

Bent u ondernemer en werkt u met een gebroken boekjaar? Bij een gebroken boekjaar moet u aangifte doen binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar.

Let op!

Door een storing is de aangiftetermijn voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2020 verlengd van 1 mei 2021 naar 8 mei 2021. Hebt u voor 8 mei aangifte gedaan? Dan brengen wij op uw belastingaanslag géén belastingrente in rekening als wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overnemen.

Doet u later aangifte of moeten wij afwijken van de aangifte?

Ontvangen wij uw aangifte op of na 1 mei, of moeten wij bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan betaalt u rente over de belasting die u moet betalen.

Ontvangen wij uw aangifte op of na 1 mei en hoeven we niet af te wijken van de aangifte? Dan berekenen we rente vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet, tot maximaal 19 weken te rekenen na de ontvangst van uw aangifte. De berekening van de belastingrente eindigt in elk geval 6 weken na de datum op de aanslag, als dat een kortere periode is dan de genoemde 19 weken.

Moeten we bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte? Dan berekenen we rente. De belastingrenteperiode begint vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet en eindigt 6 weken na de datum op de aanslag. Dit geldt ook als u de aangifte hebt ingediend voor 1 mei.

Navorderingsaanslag

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En zien wij nieuwe feiten waardoor wij de aanslag moeten wijzigen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de berekeningsperiode van 1 juli na het aangiftejaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Voorbeelden belastingrente

Let op!

Om de gevolgen van het coronavirus te verzachten, nemen wij maatregelen. Zo hebben wij de belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het tarief van 0,01% gold vanaf 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020. Behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gold het tarief van 0,01% vanaf 1 juli 2020 tot 1 oktober 2020.

Vanaf 1 oktober 2020 is het tarief van de belastingrente 4% voor alle belastingen.

Lees meer op Coronamaatregelen Belastingdienst

In de voorbeelden hieronder houden wij geen rekening met de tijdelijke verlaging van de belastingrente.

Voorbeeld 1

 

U doet aangifte vóór 1 mei 2020 en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen
U hebt op 30 april 2020 aangifte gedaan over 2019. U krijgt een aanslag voor een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 3 december 2020. Voor deze aanslag hebben wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overgenomen.

U betaalt geen belastingrente
U hoeft geen belastingrente te betalen, want:

  • U hebt vóór 1 mei 2020 aangifte gedaan.
  • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.

Voorbeeld 2

 

U doet aangifte na 1 mei 2020 en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen
U doet op 3 mei 2020 aangifte over 2019. U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 3 december 2020. Voor deze aanslag nemen wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen over.

U betaalt belastingrente
U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag. Want u hebt de aangifte na 1 mei 2020 ingediend en wij hebben de aanslag na 1 juli 2020 (in dit voorbeeld 3 december 2020) opgelegd.

Hoe wordt de periode vastgesteld?
Wij berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Nemen wij de gegevens uit uw aangifte over? Dan beperken wij de periode waarover wij rente berekenen tot 19 weken na ontvangst van uw aangifte (dat is het maximum aantal weken waarover wij belastingrente berekenen als wij uw aangifte overnemen zonder wijzigingen). 19 Weken vanaf 3 mei is 13 september. Wij berekenen daarom belastingrente over de periode van 1 juli 2020 tot en met 13 september 2020.

Hoeveel betaalt u?
Stel, u hebt een te betalen aanslag van € 250. Wij rekenen rente van 1 juli 2020 tot en met 13 september 2020. Dat is 2 maanden en 13 dagen, bij elkaar 73 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt aan rente:
73/360 x 4% x € 250 = € 2.
(Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.)

Voorbeeld 3

 

U doet aangifte vóór 1 mei 2020 en wij wijken af van uw gegevens
U doet op 28 april 2020 aangifte over 2019. Wij verbeteren het inkomen uit uw aangifte. Dat doen wij overigens alleen nadat wij u daarover hebben geïnformeerd. Met dit nieuwe inkomen krijgt u een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 10 december 2020.

U betaalt belastingrente
U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag, omdat wij moeten afwijken van de gegevens uit uw aangifte.

Hoe wordt de periode vastgesteld?
Wij berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Wij moeten afwijken van uw aangifte. Daardoor eindigt de periode niet 19 weken na uw aangifte, maar 6 weken na de datum op uw aanslag. Wij berekenen belastingrente over de periode van 1 juli 2020 tot en met 21 januari 2021.

Hoeveel betaalt u?
Stel, u hebt een te betalen aanslag van € 2.500. Wij rekenen rente van 1 juli 2020 tot en met 21 januari 2021. Dat zijn 6 maanden en 21 dagen, bij elkaar 201 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt aan rente:
201/360 x 4% x € 2.500 = € 55
(Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.)

Hoe hoog is de rente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.