Ik krijg iets uit een nalatenschap - moet ik aangifte erfbelasting doen?

We sturen een brief waarin staat of de erfgenamen aangifte moeten doen. Dit doen we binnen 4 maanden na het overlijden. In de brief staat ook wanneer de aangifte bij ons binnen moet zijn.

We sturen de aangiftebrief naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. Tenzij is doorgegeven dat een andere erfgenaam contactpersoon is.

Blijkt uit het testament of een verklaring van erfrecht dat er een executeur of een notaris gemachtigd is om de aangifte erfbelasting in te vullen? Dan sturen wij de aangiftebrief naar die executeur of gemachtigde.

Doe altijd aangifte als u meer erft dan het vrijgestelde bedrag

Want dan moet u erfbelasting betalen. Met het hulpmiddel Erfbelasting berekenen controleert u eenvoudig of dat zo is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.