Wie zijn mijn erfgenamen?

Dat hangt ervan af of u een testament hebt.

Hebt u een testament?

Dan bepaalt u daarin wie uw erfgenamen zijn.

Hebt u geen testament?

Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn.

Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:

  1. echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind)
    Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  2. ouders, broers en zussen
    Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  3. grootouders
  4. overgrootouders

Zijn er in de 1e groep erfgenamen? Dan erven zij. Zijn die er niet? Dan erft de 2e groep. Is er niemand in de 2e groep? Dan erft de 3e groep. En is er ook niemand in de 3e groep? Dan erft de 4e groep.

Zijn er helemaal geen erfgenamen? Dan gaat uw erfenis naar de staat.

Meer weten?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.