Wie zijn mijn erfgenamen als ik geen testament heb?

Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek.

Het erfrecht bepaalt onder andere dat:

  • alleen uw echtgenoot of geregistreerd partner en uw bloedverwanten van u erven
  • er 4 groepen bloedverwanten zijn
  • de zogenoemde wettelijke verdeling geldt als u op het moment van overlijden getrouwd of geregistreerd partner bent en 1 of meer kinderen hebt
    Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen. Pleegkinderen en stiefkinderen zijn erfgenaam als dit is opgenomen in een testament.

Samenwonenden kunnen zonder testament niet van elkaar erven

Maar zij kunnen in een samenlevingscontract wel regelen dat bezittingen na het overlijden van de 1 naar de ander gaan.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.