Wanneer hoef ik geen of minder erfbelasting te betalen?

U betaalt geen erfbelasting als de totale waarde van uw erfenis lager dan of gelijk is aan uw vrijstelling. Hoe hoog uw vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene.

Sommige bedragen hoeft u niet mee te tellen

Hierdoor betaalt u geen of minder erfbelasting. Het gaat om de volgende situaties:

 • U krijgt postuum loon uitbetaald van de werkgever

  Hieronder valt bijvoorbeeld loon tot de dag van overlijden en vakantietoeslag.

  U hoeft hierover geen erfbelasting te betalen.

 • U krijgt een overlijdensuitkering van de werkgever

  Hieronder valt een wettelijk verplichte uitkering aan nabestaanden, zoals een echtgenoot, geregistreerd partner of minderjarige kinderen.

  Tot 1 bruto maandloon met vakantiegeld hoeft u geen erfbelasting te betalen.

  Krijgt u meer dan 1 bruto maandloon uitbetaald, omdat in de cao of arbeidscontract een hogere uitkering is afgesproken? Dan moet u dit bedrag wél opgeven in de aangifte erfbelasting, bij 'Overige vorderingen'. Het hangt vervolgens af van uw vrijstelling of u over dit bedrag erfbelasting betaalt.

  Let op!

  Dit geldt alleen als u hoort bij de volgende groep nabestaanden:

  • U bent echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner van de overledene.
  • U bent een minderjarige kind van de overledene.
  • U leefde samen met de overledene en de overledene betaalde 50% of meer van de kosten van uw levensonderhoud.

  In andere gevallen is de werkgever niet wettelijk verplicht een bedrag uit te keren. Krijgt u toch een uitkering van de werkgever? Geef de volledige uitkering dan aan in de aangifte inkomstenbelasting van uzelf.

 • U krijgt een eenmalige ongevallenuitkering van de werkgever

  Dit is een eenmalige uitkering op basis van een ongevallenverzekering van de werkgever. U hoeft hierover geen erfbelasting te betalen.

  Voor de loonbelasting is 3 keer een bruto maandloon vrijgesteld. De werkgever houdt in dat geval geen loonbelasting in.

 • U krijgt een nabestaandenpensioen

  Krijgt u als partner een nabestaandenpensioen? Dan betaalt u daarover geen erfbelasting. Maar uw vrijstelling voor de erfbelasting wordt wel lager.

  Wij trekken de waarde van uw toekomstige aanspraken af van uw vrijstelling. Maar u houdt altijd een vrijstelling over van minimaal € 205.420. Hoe dit precies zit, leest u bij Lijfrente of pensioen na overlijden partner - betaal ik erfbelasting?

 • U erft van iemand die buiten Nederland woonde

  Was de overledene geen Nederlander? Dan betaalt u in Nederland geen erfbelasting.

  Was de overledene een Nederlander die al meer dan 10 jaar in het buitenland woonde? Ook dan betaalt u hier geen erfbelasting.

 • Uw organisatie is een ANBI of een SBBI

  Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt geen erfbelasting over een erfenis. Dat geldt ook voor een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI.

  Is uw organisatie verplicht een (deel van een) erfenis weg te geven aan een persoon of aan een instelling die geen ANBI of (steunstichting) SBBI is? Dan betaalt de ontvanger van de erfenis erfbelasting. Uw organisatie dus niet.

  Voorbeeld

  Uw instelling is geregistreerd als ANBI en ontvangt een erfenis van € 9.000. De ANBI is verplicht € 5.000 te geven aan een neef van de overledene. De ANBI mag dit bedrag aftrekken van haar erfenis. Over het deel dat de ANBI overhoudt (€ 4.000) hoeft de instelling geen erfbelasting te betalen. De neef betaalt erfbelasting over: € 5.000 verminderd met zijn vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.