Wanneer betaal ik geen of minder erfbelasting?

U betaalt sowieso geen erfbelasting als de waarde van uw erfenis lager dan of gelijk aan een bepaald bedrag is: uw vrijstelling.

Hoe hoog die is, hangt af van uw relatie met de overledene. Meer hierover leest u op de pagina Hoeveel vrijstelling heb ik voor de erfbelasting?

Is uw erfenis hoger dan uw vrijstelling? Dan betaalt u in de volgende situaties misschien toch geen of minder erfbelasting:

 • U krijgt een eenmalige uitkering van de werkgever

  Vaak krijgt u als erfgenaam een eenmalige uitkering van de werkgever van de overledene. U betaalt daarover geen erfbelasting als de uitkering eenmalig is én niet hoger is dan 3 keer het laatste maandloon van de overledene.

 • U krijgt een nabestaandenpensioen

  Krijgt u als partner een nabestaandenpensioen? Dan betaalt u daarover geen erfbelasting.

  Maar uw vrijstelling voor de erfbelasting wordt wel lager. U moet de waarde van het nabestaandenpensioen aftrekken van uw vrijstelling. U houdt altijd een vrijstelling over van minimaal € 174.580 (€ 170.846 in 2020).

 • U erft van iemand die buiten Nederland woonde

  Was de overledene geen Nederlander? Dan betaalt u in Nederland geen erfbelasting.

  Was de overledene wel Nederlander? Én woonde hij of zij meer dan 10 jaar buiten Nederland? Ook dan betaalt u hier geen erfbelasting.

 • Uw organisatie is een ANBI of een SBBI

  Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) betaalt geen erfbelasting over een erfenis. Dat geldt ook voor een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) en een steunstichting SBBI.

  Is uw organisatie verplicht een (deel van een) erfenis weg te geven aan een persoon of aan een instelling die geen ANBI of (steunstichting) SBBI is? Dan betaalt de ontvanger van de erfenis erfbelasting. Uw organisatie dus niet.

  Voorbeeld

  Uw instelling is geregistreerd als ANBI en ontvangt een erfenis van € 9.000. De ANBI is verplicht € 5.000 te geven aan een neef van de overledene. De ANBI mag dit bedrag aftrekken van haar erfenis. Over het deel dat de ANBI overhoudt (€ 4.000) hoeft de instelling geen erfbelasting te betalen. De neef betaalt erfbelasting over: € 5.000 verminderd met zijn vrijstelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.