Voorwaarden voor betaalafspraken bij curatoren en bewindvoerders WSNP

Bent u door de rechter als curator of bewindvoerder WSNP aangewezen? Dan kunt u met ons afspraken maken over uitbetalingen aan uw klant. Dit kan in de volgende situaties:

  • U bent aangewezen als curator omdat iemand onder curatele is gesteld.
  • U bent benoemd als curator in een faillissement volgens de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP)
  • U bent aangewezen als bewindvoerder volgens de wettelijke schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen (WSNP)

Betaalafspraken maken

Wilt u met ons afspraken maken over uitbetalingen aan een klant? Stuur dan een brief met uw verzoek naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  Heerlen

Let op!

Bent u voor een klant geen curator of bewindvoerder WSNP meer? Dan moet u de betaalspraak voor die klant opzeggen door een brief te sturen naar Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Dat moet ook als u aansluitend optreedt als minnelijke schuldhulpverlener. U moet dan een nieuwe betaalafspraak maken voor de minnelijke schuldhulpverlening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.